Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan kirurgisk håndvask og Rhinocort turbohaler øke risiko for malignt melanom?

Spørsmål

Hei. Jeg ble nylig operert for malignt melanom med utvidet eksisjon. Melanomet var under 1 mm i tykkelse, og satt i ankelområdet. Jeg er mellomblond, og har nokså lys hud. Etterpå får man en stor skepsis til alle flekker, skal ha rutinemessig oppfølging hos hudlege etter 3 mnd. og videre.
Spørsmål 1. Jeg har en del føflekker på armene og har et yrke hvor jeg må foreta kirurgisk håndvask med sprit opp til albuene opp mot ti ganger pr dag. Jeg er operasjons-sykepleier ved dagkirurgisk operasjonsavdeling. Tror du en sånn påvirkning av føflekkene jeg har på underarmene kan være uheldig ?
Spørsmål 2. Jeg bruker Rhinocort turbuhaler i perioder pga. ikke-allergisk rhinitt i nesen. Jeg har lest at denne formen for kortison går noe systemisk, ved at man puster inn i lunger og svelger ned i magen. Kan kortison bidra til eventuell spredning av melanom, eller er det greit å bruke denne medisinen? (Et sted på internett var det nevnt at kortison kunne muligens ha en slik effekt ved at det påvirker immunsystemet)
Spørsmål 3. Vil slik inhalasjons-kortison kunne øke risiko for primær lungekreft ? Jeg har en førstegrads slektning som fikk lungekreft uten å være røyker. Jeg sluttet å røyke da jeg var 34 år. (15 års røyking)

Dette var kanskje litt finurlige spørsmål, men sånn som dukker opp i tankene.

Vennlig hilsen kvinne 50 år.

Svar

Spørsmål 1. Jeg har en del føflekker på armene og har et yrke hvor jeg må foreta kirurgisk håndvask med sprit opp til albuene opp mot ti ganger pr dag. Jeg er operasjons-sykepleier ved dagkirurgisk operasjonsavdeling. Tror du en sånn påvirkning av føflekkene jeg har på underarmene kan være uheldig?

Svar 1. Nei. Det er ikke kjent at kirurgisk håndvask med sprit har negativ effekt på føflekker.

Spørsmål 2. Jeg bruker Rhinocort turbuhaler i perioder pga. ikke-allergisk rhinitt i nesen. Jeg har lest at denne formen for kortison går noe systemisk, ved at man puster inn i lunger og svelger ned i magen. Kan kortison bidra til eventuell spredning av melanom, eller er det greit å bruke denne medisinen? (Et sted på internett var det nevnt at kortison kunne muligens ha en slik effekt ved at det påvirker immunsystemet)

Svar 2. Nei. Rhinocort turbohaler gir så lav systemisk effekt at det ikke vil påvirke immunforsvaret negativt med tanke på risiko for kreft.

Spørsmål 3. Vil slik inhalasjons-kortison kunne øke risiko for primær lungekreft ? Jeg har en førstegrads slektning som fikk lungekreft uten å være røyker. Jeg sluttet å røyke da jeg var 34 år. (15 års røyking)

Svar 3: Nei. Det er ikke kjent at inhalasjons-kortison øker risiko for primær lungekreft.