Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinne (58) med polypp i livmoren. Er det noe å bry seg om?

Spørsmål

Hei, er 58 år og er på hormonterapi siden høsten 2017. På ettårs kontroll fant gynekologen en polypp på 0,7 i livmoren. Jeg har ikke blødninger, men noe mer utflod enn tidligere. Gynekologen sier at polyppen ikke er noe å bry seg om, og at vi kan sjekke neste år om dn har vokst. Skal jeg slå meg til ro med det? Han sier at mer utflod skyldes tørrhet i skjede, og har ikke noe med polyppen å gjøre. Jeg har tidligere hatt myom i livmoren og har fjernet denne. Angående hormonterapien har jeg marginal effekt av denne. Takk for svar

Kvinne 58
Svar

Polypper i livmoren (endometriet) er vanlige, og i de fleste tilfeller helt ufarlige. Noen kvinner har bare en polypp, mens andre har flere polypper. Diameter på polyppene kan variere fra noen få millimeter til flere centimeter. Polypper kan oppstå hvor som helst i livmorhulen. Slike polypper forekommer oftest hos kvinner som går gjennom eller har fullført overgangsalder, selv om også yngre kvinner kan få dem. Polypper i endometriet forekommer vanligvis hos kvinner i 40- og 50-årene og forekommer hos 1 av 10 kvinner i denne aldersgruppen. Det er anslått at polypper i endometriet er årsak til 25 % av unormal vaginal blødning. Slike polypper bør utredes ved blødningsforstyrrelser. Dersom du ikke har blødninger, og dersom polyppen ikke vokser i løpet av ett år, kan den få være i fred.

Siden de fleste polypper er små, gir de sjelden symptomer. Typiske symptomer er unormalt mye blødning i løpet av menstruasjon, blødninger utenom menstruasjon eller spottblødning etter samleie. Noen kvinner rapporterer noen få dager med brunt blod etter en normal menstruasjon.

Noen polypper i livmorslimhinnen (endometriet) kan vokse ved bruk av østrogen. Gestagen (progesteron) kan forebygge slik vekst. For kvinner som ikke har fjernet livmoren er det derfor vanlig at hormonterapi består av både østrogen og gestagen (tablettene inneholder begge deler). Et alternativ til tablettbehandling er kombinasjon av hormonspiral og østrogenplaster. På denne måten vil hormonspiralen slippe ut gestagen som beskytter slimhinnen i livmoren mens østrogen vil forebygge plager i overgangsalderen. Det finnes østrogenplaster med ulike styrker slik at du ofte vil finne et som passer deg. Østrogen skal forebygge tørrhet i skjeden. Jeg er enig med gynekologen din om at utfloden mest sannsynlig ikke skyldes polyppen (med mindre du har blodtilblandet utflod). Hvis du ikke synes du har effekt av hormonterapi, kan du kutte ut denne.

Polypper i livmoren kan undersøkes med vaginal ultralyd, skopi av livmorhulen (hysteroskopi), biopsi av livmorslimhinnen (endometriet) eller ved utskrapning (abrasio). De fleste polypper i livmoren er godartede (benigne). Noen kan ha forstadier (hyperplasi i endometriet), og en sjelden kan kan polypper representere livmorskreft (endometrioid adenokarsinom). Omtrent 0,5% av endometriepolypper inneholder kreftceller (tilsvarende 1 av 200 kvinner med polypper). Dersom polyppen vokser, vil gynekologen din sannsynligvis fjerne polyppen og sende inn vevsprøve til histologisk undersøkelse i mikroskop av en patolog.

Behandlingsstrategier:

1. Vente å se ("watchful waiting"). Små polypper uten symptomer kan forsvinne av seg selv. Behandling av små polypper er unødvendig med mindre det er risiko for utvikling av kreft i livmoren. Dersom polyppen er større enn 1,5 cm er det økt risiko for forstadier (hyperplasi) og kreft.

2. Medisinering. Gestagen (hormonspiral) vil som regel gjøre at polyppen blir mindre.

3. Kirurgisk fjerning. Polypper kan fjernes ved hysteroskopi, biopsitakning eller utskrapning. Inngrepet kan gjøres poliklinisk og i lokalbedøvelse, men noen kvinner får narkose. Utskrapning utføres ikke så ofte lengre som før, blant annet fordi vi har bedre diagnostiske metoder (ultralyd og hysteroskopi) og ikke-kirurgiske behandlingsmetoder som hormoner eller hormonhemmende midler. Uansett hvordan polyppen fjernes, bør den sendes inn til histologisk undersøkelse av en patolog.