Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Påvist HPV type 16 før behandling med konisering i 2011. Nå er HPV-test positiv for "andre typer". Hva gjør jeg?

Spørsmål

Hei igjen, Da har jeg nøstet litt opp her og har funnet ut at jeg ble konisert i 2011 med hpv 16, 51, 53. Har ikke blitt fulgt opp med hpv testing, kun celleforandring hos gynekolog sykehus etter konisering 2011. Hvert år.Alle funn normale. Hpv testing skjedde først hos privat gynekolog mai 2019, november 2019 hos gynekolog sykehus og januar 2021 hos privat gynekolog. Alle med påvist høygradig hpv unntatt 16,18. Cobas 4800 De skulle genotype siste hpv test, dette tar 1-2 uker. Jeg ble vaksinert gardasil 9 i 2018. 3 vaksiner Blir litt bekymret da jeg får motstridene svar fra gynekolog sykehus og faktisk svar hos patolog. Det viser seg jeg har testet hpv positiv siden 2019. Hvor lenge jeg har gjort det før den tid, vet jeg ikke da jeg ikke har blitt hpv testet. Blir litt tankefull når jeg var i «god tro» og trodde alt ble fulgt opp etter livmorhalskreft programmet. Nå blir vel kanskje dine råd endret med tanke på konisering? På forhånd takk for gode og utfyllende svar !

Kvinne 45
Svar

Hei. Det er først og fremst HPV type 16 og 18 som er årsak til høygradig celleforandringer og kreft. Disse to typene er til sammen årsak til 70,8 % av alle tilfeller av livmorhalskreft. HPV typene 45, 33 og 31 er på tredje, fjerde og femte plass, og er årsak til henholdsvis 3,8 %, 3,7 % og 2,8 % av alle tilfeller av livmorhalskreft. HPV-typene 51 og 53 er sjelden årsak til kreft, og disse er ikke inkludert i HPV-vaksinen Gardasil 9 som dekker HPV type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58.

I teorien er det mulig at du har hatt HPV type 51 og 53 hele tiden, selv om celleprøve har vært normal hvert eneste år i perioden 2012-2019. Samtidig vil risiko for tilbakefall av celleforandringer være lav siden alle celleprøver har vært normale. Positiv HPV-test for "andre typer" (enn HPV 16/18) må følges opp, og med gjentatt positiv HPV-test anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi.

Retningslinjene i Livmorhalsprogrammet har endret seg over tid. Anbefaling om HPV-test ved oppfølging etter konisering kom i 2016. Før dette ble celleprøve alene brukt ved oppfølging etter konisering. Du lurer kanskje på hvorfor celleprøvene dine fra 2016, 2017 og 2018 ikke ble HPV-testet, men ulike sykehus tolket retningslinjene på ulik måte. Noen laboratorier var veldig bestemte å at regelen om HPV-testing ikke skulle få tilbakevirkende kraft slik at anbefalingen ikke gjelder kvinner som er behandlet med konisering før 2016, bare kvinner som er behandlet etter 2016. Andre laboratorier begynte å ta HPV-test hos alle kvinner som har blitt konisert siste 10 år. Dette har gjort at kvinner med normale celleprøver i flere år plutselig får positiv HPV-test uten at det nødvendigvis betyr høy risiko for tilbakefall eller behov for rekonisering.

1. Da har jeg nøstet litt opp her og har funnet ut at jeg ble konisert i 2011 med hpv 16, 51, 53.

Det er nok HPV type 16 som er årsak til dine celleforandringer i 2011. De andre HPV-typene betyr lite.

2. Har ikke blitt fulgt opp med hpv testing, kun celleforandring hos gynekolog sykehus etter konisering 2011. Hvert år. Alle funn normale.

Ja. Du er blitt fulgt opp etter gjeldende retningslinjer i 2011. Selv om retningslinjene ble endret i 2016, var det flere sykehus som bare bruke de nye retningslinjene for kvinner konisert i 2016 og senere.

3. HPV-testing skjedde først hos privat gynekolog mai 2019, november 2019 hos gynekolog sykehus og januar 2021 hos privat gynekolog. Alle med påvist høygradig hpv unntatt 16,18. Cobas 4800 

Ja. Fra mai 2018 har du nå hatt tre positive HPV-tester for "andre typer" (ikke HPV type 16/18). Siden du hadde HPV type 16 før konisering, er risiko for tilbakefall lav, men positiv HPV-test må likevel følges opp.

4. De skulle genotype siste hpv test, dette tar 1-2 uker.

Det blir spennende å se om du fremdeles har HPV type 51 og/eller 53, om det er en HPV-type som inngår i Gardasil 9, eller om du har fått positiv HPV-test for en hel annen HPV-type.

5. Jeg ble vaksinert gardasil 9 i 2018. 3 vaksiner

Voksne er anbefalt tre doser med HPV-vaksine. Vaksinen Gardasil 9 beskytter mot ni ulike HPV-typer (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58). Du skal være godt beskyttet av nysmitte eller resmitte fra partner for disse typene, men vaksinen vil i utgangspunktet ikke kurere en pågående HPV-infeksjon. Hvis du nå har positiv HPV-test for en av disse ni typene, betyr det trolig smitte før første vaksinedose.

6. Blir litt bekymret da jeg får motstridene svar fra gynekolog sykehus og faktisk svar hos patolog. Det viser seg jeg har testet hpv positiv siden 2019.

Ja. Det er ikke utført noen HPV-tester etter konisering før mai 2019. Du har positiv HPV-test for "andre typer" mai 2019, november 2019 og januar 2021 (HPV pos x 3).

7. Hvor lenge jeg har gjort det før den tid, vet jeg ikke da jeg ikke har blitt HPV testet.

Hvis du hadde hatt positiv HPV-test hvert år siden 2011, ville du trolig vært rekonisert eller kanskje hysterektomert nå, selv om det frarådes konisering eller hysterektomi hos kvinner med normal celleprøve og negativ biopsi, spesielt når det ikke foreligger HPV type 16 eller 18.

8. Blir litt tankefull når jeg var i «god tro» og trodde alt ble fulgt opp etter livmorhalskreft programmet.

Du har gjort at det du skulle. Gynekolog og laboratoriet har også gjort det de skulle ut fra sin forståelse av de oppdaterte retningslinjene i 2016. Du har blitt fulgt opp i henhold til Livmorhalsprogrammet, selv om et annet laboratorium kanskje ville utført HPV-test allerede i 2016 og ikke 2019.

9. Nå blir vel kanskje dine råd endret med tanke på konisering?

Min anbefaling nå er biopsi. Ved negativ biopsi (Normal / CIN1) er anbefalingen ny celleprøve med HPV-test om 12 måneder (dvs mars 2022). Ved ny positiv HPV-test, ny biopsi. Ved ny negativ biopsi (Normal / CIN1), er anbefalingen ny celleprøve og HPV-test etter 12 måneder (dvs mars 2023). Ved tredje gangs indikasjon for biopsi etter konisering, ville jeg anbefalt rekonisering.

Det er mulig du lurer på hvorfor du ikke bare kan rekoniseres med en gang. Siden du er 45 år og trolig ikke planlegger flere barn, trenger du ikke din cervixkonus til noe, og mange gynekologer har lav terskel for å behandle deg med konisering nå. Problemet oppstår dersom du ikke kvitter deg med HPV etter konisering, og blir gående i ring med gjentatte kontroller en gang til. Før eller senere kan du ende opp med hysterektomi. Jo lenger tid vi venter før en eventuell hysterektomi, desto større er sannsynligheten for at immunforsvaret ditt klarer å kvitte seg med HPV slik at du slipper en unødvendig operasjon.