Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Min kvinnelige partner på 24 år har nettopp fått påvist HPV. Bør jeg ta HPV-vaksine?

Spørsmål

Hei! Jeg er en mann på 27 år, og har nettopp fått vite at min kvinnelige partner på 24 år nettopp har fått påvist 5 typer med høyrisiko HPV virus, bla. 18, 31 og 66. De øvrige typene fikk jeg dessverre ikke med meg navnet på. Hun testet seg første gang for 2 år siden, og hadde da HPV 66, og har nå altså 2 år senere denne og 4 andre. Vi har vært sammen i ett år, og jeg er redd det kan være meg som er smittekilden for de nye typene da jeg tidligere har levd et aktivt seksualliv med mange partnere. Når jeg hører dette blir jeg selvfølgelig svært bekymret for hennes, og til dels også min egen, helse. Grunnen til at hun nylig sjekket seg var at hun hadde noen mindre celleforandringer, og hun er nå blitt satt opp på ny undersøkelse om 3 måneder. Spørsmålene mine er som følger: 1) Er det mulig å si noe om risikoen for livmorhalskreft, gitt det sykdomsbilde jeg har gitt? 2) Hva bør jeg gjøre for mitt eget vedkommende, burde jeg også ta en HPV-test for å bekrefte at jeg har de samme typene? Burde jeg eventuelt sjekke meg for noen relaterte kreftformer? 3) Er det mulig at disse infeksjonene og risikoen forbundet med de kan forsvinne for godt for oss begge med tidens løp? 3) Vil noen av oss på dette stadiet ha nytte av å ta en HPV-vaksine? Takker så mye for svar.

Svar

Hei

Humant papillomavirus (HPV) er et veldig vanlig virus. Noen HPV-typer gir vorter på hender og føtter. Noen typer gir kjønnsvorter. Noen typer kan gi celleforandringer og kreft. HPV-typene i de to siste gruppene overføres seksuelt. Generelt vil smitterisiko være omtrent 10 prosent for hver ny partner, men også avhengig av hvor mange partnere den andre har hatt tidligere. Siden vi i Norge ofte har 7-8 partnere i løpet av livet, er livstidsrisiko for HPV-smitte 70-80 prosent.

Heldigvis er de fleste HPV-infeksjoner forbigående. De fleste merker ikke noe til infeksjonen, og kan ikke vite om de er smittet eller har vært smittet tidligere. Omtrent 90 prosent av alle HPV-infeksjoner går over av seg selv i løpet av 6-24 måneder. Hos noen kan HPV-infeksjonen vedvare (persistere) i mange år. En slik persisterende infeksjon gir økt risiko for høygradige celleforandringer og kreft. Det tar vanligvis minst 10-15 år fra HPV-smitte til utvikling av livmorhalskreft. Det tar vanligvis minst 20-30 år før utvikling av HPV-relatert kreft hos menn. Livmorhalskreft er sjelden hos kvinner under 25 år. Kreft i penis, anus, munnhule og svelg er sjelden hos menn under 40 år.

Selv om 70-80 prosent av alle kvinner og menn blir smittet av HPV i løpet av livet, er det mindre enn 1 prosent som utvikler kreft som skyldes HPV. Samtidig er det 1 av 10 kvinner som må behandles for høygradige celleforandringer (forstadier), og 1 av 10 kvinner (og menn) får kjønnsvorter før 45 års alder.

HPV-vaksinen som gis gratis til jenter i 7. klasse, og til jenter i alderen 20-25 år, dekker HPV type 16 og 18 som er årsak til 70 prosent av livmorhalskreft. Det er sannsynligvis den samme vaksinen som skal brukes til gutter i 7. klasse fra høsten 2018. Det er nylig kommet en ny HPV-vaksine som dekker ni HPV-typer som kan forebygge inntil 90 prosent av livmorhalskreft. De som ikke får gratis HPV-vaksine, kan få resept hos fastlegen og kjøpe vaksinen på apotek.

1) Er det mulig å si noe om risikoen for livmorhalskreft, gitt det sykdomsbilde jeg har gitt?

Livmorhalskreft er svært sjelden hos kvinner under 25 år, faktisk så sjeldent at det ikke er anbefalt å ta rutinemessige celleprøver hos kvinner under 25 år. Mange unge kvinner har forbigående HPV-infeksjoner og forbigående celleforandringer. I en norsk studie var det omtrent 45 prosent av 21-åringer som testet positivt for HPV i urinprøven. Behandling av celleforandringer hos kvinner under 25 år vil i de fleste tilfeller være overbehandling.

Generelt er det 70-80 prosent av alle kvinner (og menn) som blir smittet av HPV en eller flere ganger i løpet av livet, men mindre enn 1 prosent utvikler kreft som skyldes HPV. Samtidig bør kvinner med celleforandringer og positiv HPV-test følges opp så lenge celleprøven er unormal og HPV-test er positiv. Rundt 1 av 10 kvinner blir behandlet for forstadier. Denne behandlingen kalles konisering og er et lite kirurgisk inngrep der området med celleforandringer på livmortappen blir fjernet.

2) Hva bør jeg gjøre for mitt eget vedkommende, burde jeg også ta en HPV-test for å bekrefte at jeg har de samme typene? Burde jeg eventuelt sjekke meg for noen relaterte kreftformer?

Nei. Siden din kvinnelige partner har fått påvist HPV er det rimelig sikkert at du også har HPV. Hvis en av partene i et parforhold har HPV, vil dere smitte hverandre nesten hver gang dere har sex. Samtidig vil HPV-infeksjonen vanligvis forsvinne hos begge to i løpet av 6-24 måneder. Omtrent halvparten av kvinner med positiv HPV-test vil ha negativ HPV-test etter 12 måneder.

Det gjøres ikke rutinemessig HPV-testing hos menn. Påvisning av HPV hos en mann har ingen konsekvenser siden det ikke finnes behandling av HPV-infeksjonen i seg selv, og det vanligvis ikke letes etter forstadier (celleforandringer på penis, anus, munnhule og svelg). Det er ikke gjort studier som viser kreftforebyggende effekt av å behandle forstadier hos menn. Kreft som skyldes HPV er sjelden hos menn under 40 år.

3) Er det mulig at disse infeksjonene og risikoen forbundet med de kan forsvinne for godt for oss begge med tidens løp?

Ja. I de fleste tilfeller vil en HPV-infeksjon gå over av seg selv. Lette celleforandringer går også vanligvis over av seg selv. Samtidig må kvinner med unormal celleprøve og positiv HPV-test følges opp inntil både celleprøven er normal og HPV-test er negativ.

3) Vil noen av oss på dette stadiet ha nytte av å ta en HPV-vaksine?

Ja. Jeg vil anbefale dere begge å ta HPV-vaksine. Siden hun er 24 år, har hun tilbud om gratis HPV-vaksine ved å ta kontakt med helsesøster i kommunen. Du kan få resept på HPV-vaksine hos fastlegen din, og kjøpe vaksinen på apotek.

Det er ikke dokumentert terapeutisk effekt av HPV-vaksinen. Det vil si at dere ikke kan forvente at HPV-infeksjonen går over, eller at celleforandringene forsvinner, ved at dere tar HPV-vaksinen. Det er en norsk studie som viser at lette celleforandringer hos kvinner raskere går tilbake av seg selv ved bruk av kondom. Årsaken til dette er trolig at kondom reduserer risiko for overføring av HPV med 50-70 prosent. Når hun ikke stadig vekk eksponeres for HPV, vil de celleforandringene hun har raskere gå over av seg selv. Det er sannsynlig at HPV-vaksine til dere begge vil ha samme effekt som bruk av kondom siden risiko for overføringen av HPV reduseres.

En HPV-infeksjon er lokalt i slimhinnen. Selv om man har HPV i en slimhinne, behøver det ikke være virus i andre slimhinner. Samtidig kan HPV overføres fra en slimhinne til en annen (vagina, anus, munnhule og svelg). Dersom man har HPV i en slimhinne, kan HPV-vaksine redusere risiko for overføring av HPV til andre slimhinner.

Personer med kjønnsvorter har redusert risiko for nye kjønnsvorter dersom de tar HPV-vaksine. Kvinner som behandles med konisering på grunn av celleforandringer har redusert risiko for tilbakefall av celleforandringer dersom de tar HPV-vaksine. Studier med kvinner opp til 45 år viser god forebyggende effekt av vaksinen. Det er vist god immunrespons av HPV-vaksinen hos 55 år gamle kvinner.

Vaksinen gir god beskyttelse mot forstadier til HPV-relatert kreft hos kvinner og vil også sannsynligvis like effektivt kunne forebygge HPV-relatert kreft hos menn. Vaksinering av gutter kan derfor føre til en reduksjon av HPV-relatert kreft blant menn.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-