Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinner (33) med unormal celleprøve og positiv HPV-test. Kan det være livmorhalskreft?

Spørsmål

Hei! Tok celleprøve i fjor, fikk da beskjed om at jeg hadde ASC-US, lette forandringer. Og positiv på HPV, men ikke på 16 og 18. Tok celleprøve igjen i år, med samme resultat. Nå har jeg fått brev om at de ønsker en utvidet livmorhals prøve. Jeg er nå veldig redd for kreft. Tok en ultralyd undersøkelse når jeg tok prøven, den varvhelt fin. Gynekologen sa det ikke var noe feil å se, livmorhalsen var bra, toppen, eggstokkene. Hun sa at jeg ikke har kreft, det trengte jeg ikke være redd for. Men ble veldig bekymret når jeg fikk denne beskjeden. Vil det si at hun mistenker kreft? Da hadde hun vel ikke vært så tydelig på timen? Hun var helt overbevist når hun sa det. Kan dette være ufarlig? På forhånd tusen takk for svar:)

Kvinne 33
Svar

Hei! Det er bra at du har fulgt Livmorhalsprogrammet og tatt celleprøve regelmessig. Hensikten med Livmorhalsprogrammet er å oppdage forstadier som kan behandles før utvikling av livmorhalskreft. Kvinner som følger livmorhalsprogrammet har opptil 70-80 prosent lavere risiko for livmorhalskreft i løpet av livet sammenlignet med kvinner som ikke har tatt noen celleprøver. Generelt vil 1 av 100 kvinner utvikle livmorhalskreft før fylte 75 år. HPV type 16 og 18 er de to viktigste HPV-typene når det gjelder utvikling av livmorhalskreft. For kvinner som ikke har HPV type 16 eller 18, er det bare 3 av 1.000 kvinner som utvikler livmorhalskreft før fylte 75 år.

1. Tok celleprøve i fjor, fikk da beskjed om at jeg hadde ASC-US, lette forandringer.

Av kvinner med lette celleforandringer (ASC-US) vil  0,45 % få påvist livmorhalskreft i løpet av 3,5 år. Kvinner med lette celleforandringer anbefales kontroll etter 12 måneder for å se om celleforandringene har gått tilbake.

2. Og positiv på HPV, men ikke på 16 og 18.

Kvinner som ikke har HPV type 16 eller 18 har lavere risiko for kreft. Det anbefales derfor å vente i 12 måneder for å se om HPV-infeksjonen går over av seg selv.

3. Tok celleprøve igjen i år, med samme resultat.

Kvinner med gjentatt  unormal celleprøve eller gjentatt positiv HPV-test bør utredes hos gynekolog med kolposkopi og biopsi for å undersøke om det er høygradige forstadier (CIN3+) som bør behandles med konisering for å forebygge utvikling av livmorhalskreft. Av kvinner med gjentatt ASC-US og gjentatt positiv HPV-test vil 34 % få påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging. 

4. Nå har jeg fått brev om at de ønsker en utvidet livmorhals prøve.

Ja. En vevsprøve (biopsi) gir sikrere diagnose enn en celleprøve (cytologi). Det er biopsi som er avgjørende for om du trenger behandling eller ikke.

5. Jeg er nå veldig redd for kreft.

Hvis du ikke hadde fulgt Livmorhalsprogrammet, ville du ikke fått vite at du hadde unormal celleprøve. Uten oppfølging og utredning, ville ikke eventuelle forstadier kunne oppdages og behandles før utvikling av livmorhalskreft. Kvinner som aldri har tatt celleprøver har mye større grunn til å være redd for livmorhalskreft enn de som følger Livmorhalsprogrammet. Du kan være trygg på at du blir fulgt opp etter nasjonale retningslinjer og at dette vil redusere din risiko for kreft.

6. Tok en ultralyd undersøkelse når jeg tok prøven, den var helt fin.

Celleprøver, HPV-tester og vevsprøver er en bedre undersøkelse enn ultralyd når det gjelder å finne celleforandringer (forstadier) og tidlig kreftsykdom i livmorhalsen enn ultralyd. Dersom du har en kreftsvulst som er større enn 1,0 cm, vil den trolig bli oppdaget på ultralyd. 

7. Gynekologen sa det ikke var noe feil å se, livmorhalsen var bra, toppen, eggstokkene. Hun sa at jeg ikke har kreft, det trengte jeg ikke være redd for.

Poenget med Livmorhalsprogrammet er å oppdage forstadier som kan behandles før utvikling av kreft. Merk at Livmorhalsprogrammet bare forebygger livmorhalskreft, og ikke kreft i livmorhulen (endometriet) eller eggstokkene (ovarialkreft). Samtidig er det bare livmorhalskreft som skyldes HPV, og som kan forebygges ved hjelp av HPV-vaksine.

8. Men ble veldig bekymret når jeg fikk denne beskjeden.

Livmorhalsprogrammet handler egentlig ikke om å oppdage livmorhalskreft. Ved påvisning av invasiv kreftsykdom har Livmorhalsprogrammet feilet. Når du har lette celleforandringer (ASC-US) i to prøver tatt med 12 måneders mellomrom, og ikke har HPV type 16 eller 18, er det lav risiko for livmorhalskreft. 

9. Vil det si at hun mistenker kreft?

Nei.

10. Da hadde hun vel ikke vært så tydelig på timen? Hun var helt overbevist når hun sa det. 

Hun klarte ikke å se noen tegn til kreftsykdom ved hjelp av ultralyd. Det kan hun være veldig tydelig på.

11. Kan dette være ufarlig?

Ja. Det er mer sannsynlig at du IKKE har høygradige celleforandringer (forstadier) enn at du har det. Det er også bra at eventuelle forstadier blir behandlet før utvikling av kreft. Når du følges opp etter nasjonale retningslinjer, er det lav risiko for livmorhalskreft. Det er også viktig å være klar over at CIN3 i seg selv ikke er farlig, men at noen med CIN3 vil utvikle kreft uten behandling. I 2018 var det 2.114 kvinner med CIN3 i biopsi som fikk behandling med konisering. Det var bare 38 av disse som viste seg å ha livmorhalskreft, tilsvarende 1,8 %. De fleste av disse hadde høygradig cytologi (ASC-H / HSIL) i forkant av biopsi, og de fleste hadde HPV type 16 eller 18. Når du har lavgradig cytologi (ASC-US) og ikke HPV type 16 eller 18, er risiko mye lavere.

Se også:

https://www.lommelegen.no/infeksjoner/artikkel/sannheten-om-hpv/68927001

https://www.lommelegen.no/kreft/livmorhalskreft/artikkel/celleforandringer-i-livmorhalsen/69023543

https://www.lommelegen.no/kreft/livmorhalskreft/artikkel/diagnoser-ved-celleprover-og-vevsprover-fra-livmorhalsen/69023892