image: Kvinne har fått påvist HPV. Har partneren min vært utro?

Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinne har fått påvist HPV. Har partneren min vært utro?

Spørsmål

Hei! Har fått positiv test på hpv16 og celleforandring. Har vært i fast forhold i 7 år og jeg testet negativt for snart 3 år siden på celleprøve. Jeg ble også vaksinert mot hpv 3 måneder etter negativ test på hpv. Jeg lurer egentlig litt på om jeg da har båret infeksjonen i 3 år, siden jeg ble vaksinert, kan vell ikke blitt smittet etter jeg fikk vaksinene? Og kan det sies noe om jeg har hatt smitten i meg over mange år eller er det en sannsynligheten for at partneren min har hatt seksuell omgang med noen andre? Jeg er henvist til videre testing.

Kvinne 28
Svar

Hei! Det er bra at du har fulgt livmorhalsprogrammet og at dine celleforandringer er blitt oppdaget slik at du kan følges opp. For kvinner i alderen 25-33 år er det anbefalt celleprøve hvert tredje år. Det blir ikke tatt rutinemessig HPV-test så lenge celleprøven er normal, men ved usikre eller lavgradige celleforandringer (ASC-US / LSIL) blir det utført HPV-test for å avgjøre videre oppfølging. Det er også bra at du har tatt HPV-vaksine. Kvinner som har tatt vaksine og har negativ HPV-test har lav risiko for utvikling av høygradige celleforandringer og kreft. Kvinner med positiv HPV-test kan også ta vaksine, men må følges opp så lenge HPV-test er positiv. HPV-vaksinen gir over 90 prosent beskyttelse mot nysmitte og resmitte av de HPV-typene som er dekket av vaksinen. For kvinner i alderen 34-69 år anbefales HPV-test hvert femte år.

1. Har fått positiv test på hpv16 og celleforandring.

Kvinner med usikrer eller lavgradige celleforandringer (ASC-US / LSIL) blir undersøkt med HPV-test for å avgjøre videre oppfølging. Ved påvisning av HPV type 16 eller 18, anbefales kvinner med ASC-US / LSIL utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi (vevsprøve). Ved positiv HPV-test for "andre typer" (men negativ for HPV 16 og 18), anbefales oppfølging med ny HPV-test etter 12 måneder. Kvinner med negativ HPV-test trenger ingen oppfølging ut over screening med celleprøve hvert tredje år.

2. Har vært i fast forhold i 7 år og jeg testet negativt for snart 3 år siden på celleprøve.

Jeg antar at du hadde normal celleprøve for 3 år siden, og at det ikke ble utført HPV-test. Det anbefales ikke HPV-test ved normal celleprøve. Omtrent halvparten av kvinner med positiv HPV-test vil ha normal celleprøve. For kvinner 25-33 år er HPV så vanlig at det ikke anbefales å utføre HPV-test med mindre celleprøven er unormal. Mens 6,5 prosent av kvinner 34-69 år har positiv HPV-test, vil rundt 30 prosent av kvinner under 30 år ha positiv HPV-test. Av kvinner med positiv HPV-test vil omtrent 1 av 4 ha HPV type 16 eller 18. Denne andelen vil være lavere hos de som har tatt HPV-vaksine som dekker HPV type 16 og 18.

3. Jeg ble også vaksinert mot hpv 3 måneder etter negativ test på hpv. Jeg lurer egentlig litt på om jeg da har båret infeksjonen i 3 år, siden jeg ble vaksinert, kan vell ikke blitt smittet etter jeg fikk vaksinene?

HPV-vaksinen gir over 90 prosent beskyttelse mot senere infeksjoner, men påvirker ikke pågående infeksjoner. Det er mulig at du har vært smittet for HPV for mer enn 3 år siden og at du har hatt en vedvarende infeksjon etter dette. Du kan også være smittet for mer enn 7 år siden. Hvis ikke du tidligere er blitt testet med HPV-test, er det vanskelig å vite når du ble smittet. En normal celleprøve er ingen garanti for at du ikke er smittet siden halvparten av kvinner med HPV vil ha normal celleprøve.

4. Og kan det sies noe om jeg har hatt smitten i meg over mange år eller er det en sannsynligheten for at partneren min har hatt seksuell omgang med noen andre?

Siden HPV-vaksinen gir over 90 prosent beskyttelse mot smitte av HPV type 16, er det mer sannsynlig at du ble smittet for mer enn 3 år siden enn at du har blitt smittet etter dette. Det er usikkert om du ble smittet for mer enn 7 år siden, om du ble smittet av partner da dere møtte hverandre, eller om partner kan ha pådratt seg smitte i ettertid, og deretter har gitt deg smitte. Du sier at du tidligere har hatt negativ HPV-test. Det finnes muligheter for falsk negativ HPV-test siden virusmengden i en prøve må være over et visst nivå ("cut-off") for at den test skal regnes som positiv.

Det finnes eksempler på kvinner som først har hatt en positiv HPV-test, deretter negativ test og til slutt positiv test igjen uten at hun har hatt sex i denne perioden. Prøve nummer to av de tre prøvene må dermed regnes som falsk negativ. Det vil si at hun har hatt en pågående HPV-infeksjon i hele perioden, men at virumengden i prøve nummer to som ble tatt var under cut-off. Risiko for falsk negativ prøve regnes som høyere enn risiko for falsk positiv prøve, men det finnes eksempler på at prøver har blitt forurenset av prøvematerialet fra en annen pasient ved behandling av prøver på laboratoriet. Alle laboratorier skal imidlertid ha gode rutiner for å unngå dette.

Det finnes også teorier om latens av HPV. Det vil si at du kan ha blitt smittet for mange år siden, men så har viruset vært sovende i basallaget av slimhinnen i mange år. Ved en latent infeksjon vil celleprøve være normal og HPV-test negativ. En slik latent infeksjon kan senere reaktiveres og gi unormal celleprøve og positiv HPV-test. Det er usikkert om HPV-vaksine kan forebygge reaktivering av en slik latent infeksjon. Det er med andre ord vanskelig å vite når du ble smittet av HPV.

5. Jeg er henvist til videre testing.

Ja. Kvinner med ASC-US / LSIL og positiv HPV-test for HPV type 16 eller 18 anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi. Ved påvisning av høygradige celleforandringer i biopsi (CIN2 eller CIN3) vil du vanligvis anbefales behandling med konisering der området med celleforandringer blir operert bort. Dersom biopsien ikke viser høygradige forandringer, anbefales du vanligvis oppfølging med ny celleprøve og HPV-test om 12 måneder. Omtrent halvparten av kvinner med positiv HPV-test vil ha negativ HPV-test etter 12 måneder. Flere studier viser at kvinner som har tatt HPV-vaksine har lavere risiko for tilbakefall av celleforandringer etter behandling med konisering enn de som ikke har tatt vaksine. Vaksinen gir også mindre risiko for nysmitte og resmitte fra partner. Hvis din partner også tar HPV-vaksine, vil smittekjeden brytes i begge ledd.