Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinne behandlet for CIN3 med konisering med ufri rand. Risiko for tilbakefall med celleforandringer?

Spørsmål

Kjære Sveinung! Jeg fikk i november konstatert celleforandringer med diagnosen asc-h og hpv 16 (og et annet hpv virus, ikke 18). (Normal celleprøve for 3 år siden.) Biopsi og koloskopi viste CIN 2-3. Jeg ble derfor konisert og histologisk undersøkelse bekreftet høygradige celleforandringer.

Det ble konstatert fri øvre rand og fri rand langs sidene, men «ikke sikker fri rand ved nedre del av preparatet». Gynekologen min mener dette ikke nødvendigvis betyr at randen ikke er fri, men at avstanden fra celleforandringene og til den brente kanten ikke er lang nok til at man kan være sikker.

Hun sa også at hun hadde «etterbrent» slik at eventuelle celleforandringer som satt igjen kan ha blitt borte av det. Jeg har nå selvfølgelig hengt meg veldig opp i at den nedre delen ikke hadde «sikker fri rand».

Kan du forklare dette nærmere for meg? Jeg mener gynekologen sa at patologen hadde skrevet at det var snakk om 1 cm fra celleforandringene til randen?

Er det unødvendig å henge seg opp i dette? Har jeg like stor sannsynlighet for å få negativ hpv test og normal celleprøve ved kontroll? Betyr dette kan gynekologen burde fjernet mer? Er det problematisk å gjøre det i ettertid? Har også lest at hpv kan gi kreft i vagina/vulva. Er dette noe jeg burde kontrolleres for fremover? Jeg tok hpv vaksine noen uker før koniseringen. På forhånd tusen takk for svar!

Kvinne 28
Svar

Hei. Det er bra at du har deltatt i livmorhalsprogrammet og tatt celleprøve regelmessig. Kvinner som følger livmorhalsprogrammet kan redusere sin livstidsrisiko for livmorhalskreft med 70-80 prosent. Det er bra at dine høygradige forstadier (CIN2-3) ble oppdaget og behandlet med konisering. Slik behandling reduserer risiko for livmorhalskreft med 90 prosent. Etter konisering blir du fulgt opp med både celleprøve og HPV-test. Ved normal celleprøve og negativ HPV-test (Cyt-/HPV-) både ved kontroll 6 måneder etter konisering og 12 måneder etter konisering er risiko for tilbakefall av celleforandringer svært lav, og du kan vente i tre år til neste livmorhalsprøve.

Omtrent 1 av 3 kvinner som behandles som behandles med konisering får vite at reseksjonsrender ikke er frie. Det er ønskelig med normal slimhinne på hver side av området med celleforandringer slik at patologen kan se om gynekologen har fjernet alle celleforandringene. Hvis det ikke er celleforandringer helt ut i reseksjonsrand kalles det "Frie render". Når gynekologen utfører konisering bruker hun en elektrisk varmslynge (LEEP / LLETZ). Ved hjelp av diatermi både skjærer og brenner gynekologen vevet i reseksjonsranden slik at blødninger stopper. Patologen klarer å se varmeskaden på cervixkonus når vevet undersøkes i mikroskop og kan dermed si om det er dysplasi ut i varmeskadet reseksjonsrand eller ikke.

Omtrent 1 av 10 kvinner som er behandlet med konisering får tilbakefall av celleforandringer og må behandles med konisering en gang til. I praksis viser det seg at fri eller ufri reseksjonsrand har mindre å si for risiko for tilbakefall enn det mange tror. Ved ufri rand er det litt mer enn 1 av 10 kvinner som får tilbakefall. Ved fri rand er det litt mindre enn 1 av 10 som får tilbakefall.

Selv om det er celleforandringer (dysplasi) til varmeskadet reseksjonsrand, behøver ikke dette betyr at det er unormale celler som kan fortsette å dele seg. Varmeskaden i seg selv vil drepe unormale celler i reseksjonsrand. I tillegg til varmeskade mot vevet som er fjernet, vil det også være varmeskade mot vevet som er igjen i livmorhalsen (hos deg) slik at alle celleforandringer kan være borte / ødelagt selv om patologen ser dysplasi ut i varmeskadet rand.

Inngrepet i seg selv utløser en kraftig immunreaksjon. Når sårflaten skal tilheles etter konisering, vil immunforsvaret aktiveres og vil i mange tilfeller ta knekken på både HPV-infeksjonen og eventuelle gjenværende celleforandringer.

Strengt tatt kan patologen aldri kunne si helt sikker om reseksjonsrand er fri eller ikke. Det er umulig å undersøke hele reseksjonsranden. Når patologen undersøker en cervixkonus blir vevet typisk delt i 10 skiver. Vurderingen i mikroskop av disse 10 skivene blir strengt tatt 10 stikkprøver av hele sirkumferensen av cervixkonus på 360 grader, dvs ett snitt pr 36 grader. Patologen kan bare vurdere den flaten som er synlig i mikroskopet. Patologen kan ikke si noe om reseksjonsranden mellom de 10 snittene som undersøkes. Det er heller ikke alltid at reseksjonsranden er like godt framstilt i alle de 10 snittene slik at patologisvar ikke nødvendigvis er så sikre som det mange tror.

Det viktigste er at HPV forsvinner etter konisering. Ved første kontroll 6 måneder etter behandling vil 7 av 10 ha negativ HPV-test. Ved andre kontroll 12 måneder etter behandling vil 9 av 10 ha negativ HPV-test. Risiko for tilbakefall av celleforandringer etter konisering er størst dersom vedvarende infeksjon (persistens) av samme HPV-type før og etter behandling.

1. Jeg fikk i november konstatert celleforandringer med diagnosen asc-h og hpv 16 (og et annet hpv virus, ikke 18)

Det er mest sannsynlig HPV type 16 som er årsak til dine celleforandringer. Andre HPV-typer enn 16 og 18 medfører mindre risiko for høygradige celleforandringer og kreft. Ved negativ HPV-test for HPV type 16 ved kontroll 12 måneder etter behandling, er risiko for tilbakefall liten, men du må følges opp så lenge HPV-test er positiv for andre typer.

2. Normal celleprøve for 3 år siden

Det er et godt tegn. Bare 1-2 av 10.000 kvinner med normal celleprøve utvikler livmorhalskreft i løpet av 5 år.

3. Biopsi og koloskopi viste CIN 2-3

Hvis patologen er usikker på om det er CIN2 (moderat) eller CIN3 (grove) celleforandringer, er dette også et godt tegn. Omtrent 1 av 20 kvinner med ubehandlet CIN2 vil utvikle kreft i løpet av 30 år. Mellom 1 av 10 og 1 av 3 kvinner med ubehandlet CIN3 vil utvikle kreft i løpet av 30 år. Behandling med konisering reduserer risiko for kreft med 90 prosent.

4. Det ble konstatert fri øvre rand og fri rand langs sidene, men «ikke sikker fri rand ved nedre del av preparatet»

Jeg vil ikke legge så mye vekt på dette. Mange patologer liker å dobbelsikre seg. Jeg pleier å skrive "Det er ikke sett dysplasi ut i varmeskadet rand".

5. Gynekologen min mener dette ikke nødvendigvis betyr at randen ikke er fri, men at avstanden fra celleforandringene og til den brente kanten ikke er lang nok til at man kan være sikker.

Det er ikke nødvendig med lang avstand mellom celleforandringene og reseksjonsrand. Enten ser patologen celleforandringer ut i varmeskadet rand, ellers så oppfattes reseksjonsrand som fri. Hvis ikke det sees unormale celler med varmeskade, vil jeg oppfatte randen som fri.

6. Hun sa også at hun hadde «etter brent» slik at eventuelle celleforandringer som satt igjen kan ha blitt borte av det.

Det er helt riktig. Alle celler med celleforandringer kan være fjernet eller ødelagt selv om det i mikroskopet er dysplasi ut i varmeskadet rand.

7. Jeg har nå selvfølgelig hengt meg veldig opp i at den nedre delen ikke hadde «sikker fri rand». Kan du forklare dette nærmere for meg?

Den enkleste forklaringen er at patologen ikke er "tøff nok" til å bestemme seg for om reseksjonrand er fri eller ikke. Mange patologer liker å dobbeltsikre seg ved å gi usikre svar. Etter min mening hjelper ikke dette verken gynekologen eller pasienten.

8. Jeg mener gynekologen sa at patologen hadde skrevet at det var snakk om 1 cm fra celleforandringene til randen?

Nei. Hele cervixkonus er ikke så mye mer enn 1 cm. Enten er de unormale cellene varmeskadet eller så er de det ikke. Hvis ikke patologen ser dysplasi ut i varmeskadet rand, må reseksjonsrender oppfattes som frie.

9. Er det unødvendig å henge seg opp i dette?

Nei.

10. Har jeg like stor sannsynlighet for å få negativ hpv test og normal celleprøve ved kontroll?

7 av 10 har negativ HPV-test ved kontroll 6 måneder etter konsiering og 9 av 10 har negativ HPV-test ved kontroll 12 måneder etter konisering. Resultatet av celleprøven betyr mindre enn svar på HPV-test.

11. Betyr dette kan gynekologen burde fjernet mer?

Hvis ikke HPV er borte ved kontroll 12 måneder etter konisering, burde gynekologen fjernet mer.

12. Er det problematisk å gjøre det i ettertid?

Hvis du får tilbakefall av celleforandringer etter konisering, kan du behandles med konisering en gang til.

13. Har også lest at hpv kan gi kreft i vagina/vulva. Er dette noe jeg burde kontrolleres for fremover?

Nei. Hvis HPV-test er negativ etter konisering har du mest sannsynlig klart å kvitte deg med HPV.

14. Jeg tok hpv vaksine noen uker før koniseringen.

Bra. HPV-vaksine kan redusere risiko for tilbakefall av celleforandringer etter konisering med 50-80 prosent.