Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinne (45) med positiv HPV-test etter behandling med konisering. Må jeg ta HPV-vaksine en gang til?

Spørsmål

Hei, Jeg er en kvinne på 45 år som ble konisert med Cin 2+(hpv 16) i august 2011. Ingen påviste celleforandringer eller HPV virus etter dette på årlige kontroller, frem til feb 2019. Fikk da påvist høygradig HPV (ikke 16,18) og normal celleforandring. Hos privat gynekolog. Tok ny celleprøve med kolposkopi i nov 2019 på sykehuset som visste normale celler og ingen HPV. Dro på nytt hos privat gynekolog jan 2021 og fikk på ny påvist høygradelig HPV virus IKKE HPV 16 og HPV 18 og ASC-US av usikker betydning med beskjed om ny vevsprøve og kolposkopi. Var hos gynekolog i feb 2021 og tok koloskopi med jod og ingen synlige vevsendringer. Jeg ønsket da å slippe ubehag ved vevsprøver og ba heller om å bli rekonisert. Synes det er ekstremt psykisk belastende. Tok Gardasil vaksine i juni 2018 - 3 stk. Mitt spørsmål er; Er det nødvendig å måtte vaksinere seg på nytt ved konisering når jeg allerede har vaksinert meg i 2018? Selv om jeg har Aktiv høyrisiko HPV, mest sannsynlig lavgradig..kan jo dette skyldes at jeg hadde det i kroppen ved vaksinering eventuelt fått dette viruset i etterkant og at vaksinen fungerer slik at det holdes i sjakk? Vet for lite om dette og det virker heller ikke som om leger kan nok om dette. Håper jeg ikke unødig gjennomgår konisering om det er lav risiko for at jeg utvikler kreft..men det vet man jo aldri.. Anbefaler dere å vaksinere på nytt? Håper på snarlig svar ! PÅ forhånd takk..

Kvinne 45
Svar

Det er bra at du har fulgt Livmorhalsprogrammet og tatt celleprøver som anbefalt. Det er bra at dine celleforandringer (forstadier) er blitt oppdaget og behandlet med konisering. Slik behandling med konisering reduserer risiko for kreft med 90 prosent. Etter konisering blir du fulgt opp med både celleprøve og HPV-test. Omtrent 1 av 10 kvinner som er behandlet med konisering får senere tilbakefall og må behandles med konsiering en gang til. Risiko for tilbakefall er størst første to år etter konisering, men det er også litt forhøyet risiko de første 10 år etter konisering. Kvinner som har tatt HPV-vaksine har lavere risiko for tilbakefall etter konsiering enn kvinner som ikke har tatt vaksine. Risiko for tilbakefall av celleforandringer etter konisering er også svært lav dersom celleprøve er normal og HPV-test negativ ved de to første kontrollene etter behandling.

Risiko for tilbakefall av celleforandringer etter behandling konisering er størst dersom vedvarende infeksjon (persistens) av samme HPV-type før og etter behandling, og spesielt ved persistens av HPV type 16. Du hadde HPV type 16 før behandling med konisering, og alle HPV-tester etter behandling har vært negative for HPV type 16. Dette er bra. Du har hatt flere prøver med normal celleprøve og negativ HPV-test i flere år etter konisering. Dette er veldig bra. Kvinner med to dobbelt negative prøver (2 x Cyt-/HPV-) etter konisering har så lav risiko for tilbakefall av celleforandringer at de kan vente i tre år til neste prøve. Samtidig blir alle kvinner som er behandlet med konsiering undersøkt med både celleprøve og HPV-test (kotesting) ved alle kontroller inntil 10 år etter konisering.

Etter flere år med normal celleprøve og negativ HPV-test fikk du i februar 2019 positiv HPV-test for andre typer (ikke HPV type 16 eller 18) med samtidig normal celleprøve. Neste kontroll november 2019 var dobbelt negativ (Cyt-/HPV-), men en tredje kontroll viste unormal celleprøve (ASC-US) og positiv HPV-test for andre typer (ikke HPV type 16 eller 18).

Generelt har du lav risiko for tilbakefall av celleforandringer etter konisering når du ikke lenger har den HPV-typen som ga deg celleforandringer i utgangspunktet. Positiv HPV-test for andre typer med samtidig normal celleprøve innebærer også lav risiko for celleforandringer. Vekslende svar på HPV (positiv / negativ / positiv) innebærer også lav risiko for celleforandringer. Samtidig unormal celleprøve (ASC-US) innebærer litt økt risiko, men likevel så lav risiko at ny konisering (rekonisering) vil være overbehandling i de aller fleste tilfeller.

HPV-vaksinen skal beskytte deg mot framtidig smitte. Du skriver at du tok HPV-vaksinen Gardasil. Det finnes to varianter av denne, "gammel" Gardasil, og den nye varianten Gardasil 9. Den gamle Gardasil dekker fire HPV-typer (6, 11, 16 og 18). Den nye Gardasil 9 dekker ni ulike HPV-typer (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58). Hvis du har tatt tre doser av den gamle Gardasil, kan du vurdere å ta en dose Gardasil 9. Dersom du allerede har tatt Gardasil 9 (som dekker de HPV-typene som er årsak til 90 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft), er risiko for høygradige celleforandringer og kreft så lav at det er bedre å ha is i magen og se om HPV-infeksjon forsvinner av seg selv enn å gjennomgå ny konisering.

Det hadde vært interessant å vite hvilken genotype du har. Den mest brukte HPV-testen i Norge, Cobas 4800, undersøker for 14 ulike HPV-typer (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68) der HPV type 16 og 18 blir angitt separat, mens de 12 andre bare er "høyrisikopanel" positiv eller negativ, uten å spesifisere hvilken HPV-type testen er positiv for. Du kan be om utvidet genotyping neste gang du kommer til kontroll og skal ta celleprøve og HPV-test. Hvis ikke du har en av de HPV-typene som er dekket av Gardasil 9, har du lav risiko for høygradige celleforandringer og kreft. Har du en av fem typene som er dekket ut over 16 og 18 (31, 33, 45, 52 og 58), ble du mest sannsynlig smittet før første vaksinedose (hvis du har tatt Gardasil 9), eller så ha du fått den gamle Gardasil vaksinen.

For å oppsummere har du lav risiko for tilbakefall av høygradige celleforandringer og kreft siden du ikke lenger har HPV type 16. Det er ikke nødvendig å ta flere doser av HPV-vaksinen hvis du allerede har tatt Gardasil 9. Hvis du har tatt "gammel" Gardasil, og nå har en av de HPV-typene som dekkes av Gardasil 9, og ikke gammel Gardasil, kan du ta en dose Gardasil 9 for å få bedre beskyttelse. Du må uansett følges opp så lenge du har positiv HPV-test.