Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinne (38) med negativ HPV-test i primærscreening. Hvorfor får jeg ikke svar på celleprøven?

Spørsmål

Hei, Jeg har tatt celleprøve i 2019 og det stå normal morfologi. Har tatt ny prøve for en mnd siden hvor det står: Resultat, høyrisiko for HPV ikke påvist Det er utført hpv diagnistikk med analysen Cobas HPV test for påvisning av 14 høyrisiko hpv genotyper samt.genotyping av HPV 16 og 18.andre høyrisiko hpv som detekteres, men ikke genotypes inkluderer typene 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68. Jeg lurer på om dette er normalt prøve?hvis det er normalt, hvorfor står det ikke som i 2019 normal morfologi?betyr det at jeg har alle disse høyrisko typene og hvordan kunne jeg fått alle disse på 2 år hvis jeg ikke hadde noe partner eller hadde jeg disse fra før,men det ble ikke registrert? Takk for svaret

Kvinne 38
Svar

Hei. Livmorhalsprogrammet er i endring. Tidligere ble kvinner i alderen 25-69 år anbefalt celleprøve hvert tredje år. Ved normal celleprøve ("Normal morfologi") blir ikke HPV-test utført. I deler av landet er celleprøve hvert tredje år erstattet av HPV-test hvert femte år som screeningmetode for kvinner i aldersgruppen 34-69 år. Ved negativ HPV-test ("Høyrisiko for HPV ikke påvist") blir ikke celleprøven vurdert i mikroskop. Du vil dermed ikke få noen morfologi, bare svaret på HPV-testen. Kvinner med negativ HPV-test kan vente i fem år til neste prøve. Ved positiv HPV-test vil celleprøven vurderes i mikroskop, og du vil bli anbefalt oppfølging etter nasjonale retningslinjer.

Vanlig prosedyre for analyse av livmorhalsprøven har frem til nå vært cytologi, dvs at cellene fra livmorhalsen blir studert i et mikroskop. En ny analysemetode, HPV-test, innføres nå gradvis i Livmorhalsprogrammet.  HPV-screening har potensiale til å forebygge enda flere livmorhalskrefttilfeller og redusere dødeligheten av sykdommen, sammenlignet med cytologi. Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at HPV-test skal være primær screeningtest for alle kvinner i alderen 34 til 69 år som deltar i Livmorhalsprogrammet. 

1.  Jeg har tatt celleprøve i 2019 og det stå normal morfologi.

Ja. I 2019 ble livmorhalsprøven din vurdert som celleprøve i mikroskop. Normal morfologi vil si at screener (bioingeniør) ikke så noen unormale celler i prøven din. Siden celleprøven er normal, blir det heller ikke utføfrt noen HPV-test.

2. Har tatt ny prøve for en mnd siden hvor det står: Resultat, høyrisiko for HPV ikke påvist.

Ja. Livmorhalsprøven din er denne gangen blitt undersøkt med HPV-test. Den er negativ. Det er IKKE påvist HPV. Screening med HPV-test er en ny analysemetode. HPV-test hvert femte år skal erstatte celleprøve hvert tredje år som screeningmetode for kvinner 34-69 år. Ved negativ HPV-test blir ikke celleprøven vurdert i mikroskop. Det vil si at du ikke vil få svar på morfologi.

3. Det er utført hpv diagnistikk med analysen Cobas HPV test for påvisning av 14 høyrisiko hpv genotyper samt.genotyping av HPV 16 og 18.andre høyrisiko hpv som detekteres, men ikke genotypes inkluderer typene 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68.

Ja. Den mest brukte HPV-testen i Norge heter Cobas 4800. Den undersøker for til sammen 14 ulike HPV-typer. Du kan få svar om HPV type 16 er påvist eller ikke, om HPV type 18 er påvist eller ikke, eller om "andre typer" er påvist eller ikke. I denne sammenheng er "andre typer" en eller flere av 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68. Hos deg var ingen av de 14 HPV-typene påvist, verken HPV type 16, HPV type 18 eller andre typer.

4. Jeg lurer på om dette er normalt prøve?

Svaret du har fått betyr at HPV-test er negativ. Det vil si at det IKKE er påvist HPV. Siden det er HPV som er årsak til høygradige celleforandringer og livmorhalskreft, er det ikke nødvendig å undersøke celleprøven din i mikroskop. Kvinner med negativ HPV-test har like lav risiko for livmorhalskreft de neste fem år som risiko for livmorhalskreft i løpet av tre år etter en normal celleprøve. Du kan dermed vente i fem år til neste screening med HPV-test.

5. Hvis det er normalt, hvorfor står det ikke som i 2019 normal morfologi?

Livmorhalsprøven din i 2019 ble undersøkt i mikroskop av en bioingeniør. Livmorhalsprøven din nå er undersøkt med HPV-test. En HPV-test sier ingen ting om cellenes morfologi, bare om det er påvist virus (HPV) eller ikke. Kvinner med negativ HPV-test har lav risiko for høygradig celleforandringer og livmorhalskreft.

6. Betyr det at jeg har alle disse høyrisko typene og hvordan kunne jeg fått alle disse på 2 år hvis jeg ikke hadde noe partner eller hadde jeg disse fra før, men det ble ikke registrert? 

Du skriver "Resultat, høyrisiko for HPV ikke påvist". Dette betyr at HPV-test er negativ. Det vil si at du IKKE er smittet av en av de 14 ulike typene det er blitt undersøkt for med HPV DNA testen Cobas 4800. Celleprøven din i 2019 ble ikke testet med HPV. Du kan derfor ikke vite om du hadde HPV i 2019 eller ikke. Omtrent halvparten av kvinner med positiv HPV-test vil ha normal celleprøve. Siden HPV-testen er negativ nå, vet du at du ikke har HPV nå.

Se også:

https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/hpv/

https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/hpv/informasjon-til-kvinner/

https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/hpv/hvorfor-hpv-test-forst-fra-34-ar/