Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinne (34) som har fått påvist HPV i et langvarig forhold. Har partner vært utro?

Spørsmål

Hei. Jeg fikk påvist HPV virus med celleforandringer for et par år siden. Hadde da vært i et langvarig forhold på over 7 år. Fant ut at min partner hadde vært utro. Gynekologen min fortalte meg også da at man kun får dette etter så mange år dersom minst den ene av partnerene har vært utro. Har ei god venninne som jeg har kjent siden barndommen som har fått påvist det samme (to typer HPV med celleforandringer). Hun har vært i et fast forhold i over 12 år. Jeg får lyst til å fortelle henne at det er lite sannsynlig at hun har fått HPV uten at partner har vært utro, men vil ikke gjøre det uten å være sikker. Synes også at det er rart at hennes gynekolog ikke forteller henne dette. Er det fortsatt slik at HPV virus forsvinner i løpet av 1 til 2 år? Har partner derfor vært utro? Har lett rundt på nettet etter svar, men alle svarene er så motsigende og lite konkrete. Kan du være så snill å gi meg ett godt svar? På forhånd tusen takk!

Kvinne 34
Svar

Hei. HPV-infeksjoner er veldig vanlige. Smitterisiko for HPV er omtrent 10 prosent for hver ny partner. Siden vi i Norge ofte har 7-8 partnere i løpet av livet, vil 70-80 prosent av alle kvinner og menn bli smittet av HPV en eller flere ganger i løpet av livet. Omtrent 90 prosent av alle HPV-infeksjoner går over av seg selv i løpet av 6-24 måneder, men noen kan ha en vedvarende infeksjon i mange år. Siden vi oftere bytter partner i ung alder enn når vi blir eldre, vil HPV forekomme hyppigere hos unge enn hos eldre. Mens omtrent 30 prosent av kvinner under 30 år har positiv HPV-test, vil 7 prosent av kvinner i alderen 34-69 år ha positiv HPV-test.

En forbigående HPV-infeksjon er ikke farlig, men en vedvarende infeksjon over mange år gir økt risiko for høygradige celleforandringer og kreft. Over tid vil en HPV-infeksjon vanligvis forsvinne eller gi høygradige celleforandringer (CIN2+). En studie fra Belgia viser at det gjennomsnittlig tar 9,4 år fra HPV-smitte til påvisning av grove celleforandringer (CIN3). I løpet av 5 år vil 73 prosent av alle typespesifikke HPV-infeksjoner være borte, 16 prosent har gitt CIN2+ og 11 prosent har persistert uten å gi CIN2+. Samtidig viser en studie fra Danmark at dersom en infeksjon med HPV type 16 vedvarer i mer enn to år, er risiko for CIN3 de neste 10 år omtrent 50 prosent. Det tar vanligvis minst 10-15 år fra HPV-smitte til utvikling av livmorhalskreft, og noen kvinner har celleforandringer i 20-30 år før påvisning av invasiv kreftsykdom. Det finnes eksempler på kvinner som har hatt samme mann i 40 år med bare normale celleprøver og deretter utviklet livmorhalskreft uten at dette betyr at noen har vært utro.

I Norge har vi siden 1995 hatt et organisert screeningprogram basert på celleprøver. Kvinner i alderen 25-69 år anbefales celleprøve hvert tredje år. Siden 2005 har HPV-test blitt brukt ved oppfølging av kvinner med usikre og lavgradige celleforandringer (ASC-US / LSIL). I perioden fra 2019 til og med 2021 skal HPV-test erstatte cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mellom 34 og 69 år. Testen skal gjennomføres hvert femte år istedenfor hvert tredje år som er anbefalt tidsintervall for cytologi-basert screening. Endringen vil skje gradvis for å sikre at kvaliteten på Livmorhalsprogrammet opprettholdes i løpet av implementeringen, og at gynekologer og patologer har kapasitet til å håndtere den forventede økningen i antall kvinner som trenger oppfølging ved innføring av primær HPV-test.

Siden det er HPV som er årsak til celleforandringer og kreft, vil en kvinne med unormal celleprøve ofte ha positiv HPV-test, mens en kvinne med normal celleprøve ofte vil ha negativ HPV-test. Samtidig er mulig å ha HPV i mange år med samtidig bare normale celleprøver. Dersom en kvinne har gjentatte negative HPV-tester, og deretter får positiv HPV-test, er det større grunn til å mistenke nysmitte (for eksempel utroskap) enn en kvinne med gjentatte normale celleprøver som tar HPV-test for første gang.

1.  Jeg fikk påvist HPV virus med celleforandringer for et par år siden. Hadde da vært i et langvarig forhold på over 7 år. Fant ut at min partner hadde vært utro. Gynekologen min fortalte meg også da at man kun får dette etter så mange år dersom minst den ene av partnerene har vært utro.

Det er fullt mulig å ha HPV i 7 år med samtidig bare normale celleprøver. Når det tar gjennomsnittlig 9,4 år fra HPV-smitte til påvisning av grove celleforandringer (CIN3), vil påvisning av CIN3 i et forhold oftere skyldes smitte før forholdet enn smitte i forholdet. Gynekologen har ikke rett i at påvisning av HPV etter 7 år nødvendigvis betyr utroskap, men dersom tidligere HPV-tester er negative, vil en positiv HPV-test ofte bety nysmitte. Mange kvinner har imidlertid ikke blitt undersøkt med HPV-test tidligere, og ved påvisning av HPV er det som regel umulig å vite når smitte har skjedd. Det finnes også teorier om latens. Det vil si at HPV kan ligge i dvale ("sovende" i slimhinnen) i mange år der HPV-test er negativ og celleprøve er normal. Ved senere reaktivering av en latent infeksjon vil HPV-test igjen bli positiv med risiko for utvikling av celleforandringer.

2.  Har ei god venninne som jeg har kjent siden barndommen som har fått påvist det samme (to typer HPV med celleforandringer). Hun har vært i et fast forhold i over 12 år. Jeg får lyst til å fortelle henne at det er lite sannsynlig at hun har fått HPV uten at partner har vært utro, men vil ikke gjøre det uten å være sikker.

Det er umulig å vite når hun ble smittet dersom hun ikke er blitt HPV-testet tidligere. Hun kan være smittet før de møtte hverandre. Han kan ha tatt med seg HPV inn i forholdet, eller en av dem kan ha blitt smittet senere. Jeg synes ikke du skal si at du tror han har vært utro.

3. Synes også at det er rart at hennes gynekolog ikke forteller henne dette.

Jeg synes det er bra at gynekologen ikke begynner å spekulere i hvor viruset har kommet fra og når smitte har skjedd. En HPV-test er ikke en utroskaptest. En HPV-test brukes for å finne kvinner med økt risio for celleforandringer. 

4. Er det fortsatt slik at HPV virus forsvinner i løpet av 1 til 2 år?

I omtrent 90 prosent av tilfellene vil HPV forsvinne i løpet av 1 til 2 år, men noen er bærer av HPV i mange år. Jo flere år man har HPV, desto større risiko for høygradige celleforandringer og kreft, men noen kvinner kan ha HPV i 10-20 år uten påvisning av celleforandringer.

5. Har partner derfor vært utro?

Det er det umulig å svare på. Påvisning av HPV etter flere negative HPV-tester skyldes vanligvis nysmitte, men kan skyldes reaktivering av en latent infeksjon. For en kvinne med bare normale celleprøver som aldri tidligere er blitt undersøkt med HPV-test, er det umulig å vite når hun ble smittet. Jo flere år man har hatt HPV, desto mindre er sannsynligheten for at HPV vil forsvinne, men noen kan kvitte seg med HPV uten behandling etter for eksempel 5 år eller 10 år. Ved behandling av celleforandringer med konisering vil 70 prosent ha negativ HPV-test ved kontroll etter 6 måneder og 90 prosent vil ha negativ HPV-test etter 12 måneder.

6. Har lett rundt på nettet etter svar, men alle svarene er så motsigende og lite konkrete.

Siden HPV smitter seksuelt, blir de fleste smittet ved samleie. De fleste vet ikke når de ble smittet fordi de ikke er blitt undersøkt med HPV-test når alle celleprøver har vært normale. Ved HPV-test i primærscreening som nå bli innført gradvis for kvinner 34-69 år vil mange kvinner med tidligere normale celleprøver få påvist HPV uten at de vet når de ble smittet. Om 5 eller 10 år, når kvinner med en eller to negative HPV-tester kommer tilbake til ny screening, og deretter får påvist HPV, vil flere kunne mistenke nysmitte og dermed utroskap, men reaktivering av en latent infeksjon er også mulig. Siden HPV-tester er designet for å finne kvinner med celleforandringer, og ikke nødvendigvis alle med HPV, er det også mulig å ha HPV med negativ HPV-test fordi virusnivå er under "cut-off" for testen. En negativ HPV-test vil dermed ikke garantere at du ikke har HPV, men det er lav risiko for at du har behandlingskrevende celleforandringer.

7. Kan du være så snill å gi meg ett godt svar?

Ved en positiv HPV-test er det dessverre ikke mulig å si noe sikkert om smittetidspunkt eller hvem som er blitt smittet først. 

Se også:

 https://www.lommelegen.no/infeksjoner/artikkel/sannheten-om-hpv/68927001 

https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/hpv/hvis-din-hpv-test-er-positiv-ikke-fa-panikk/ 

https://sykepleien.no/2015/03/bytter-celleprove-med-hpv-test 

https://www.lommelegen.no/gynekologi/legesvar/kan-jeg-ha-hatt-hpv-virus-latent-i-30-ar-for-sa-a-fa-celleforandringer-eller-har-mannen-min-vaert-utro/69024568 

https://www.kk.no/helse/snart-trenger-du-ikke-lenger-ta-livmorhalsprove-hvert-tredje-ar/70039374 

https://bestprac.no/ny-test-for-hpv-hva-er-perspektivet-i-forhold-til-livmorhalskreft-kan-hpv-test-hvert-femte-ar-forebygge-flere-tilfeller-av-livmorhalskreft-enn-celleprove-hvert-tredje-ar/ 

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-