Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinne (31) som er behandlet for celleforandringer (CIN3) med konisering. Nå har jeg unormal celleprøve (ASC-US) og negativ HPV-test. Hva betyr det?

Spørsmål

I juni 2019 var jeg til gynekolog, resultatet av testen viste at jeg hadde høygradig HPV (ikke HPV 16 og 18, men andre typer), men celleprøven var uegnet da det ikke var nok materialet for å kunne vurdere cellene. 2 måneder senere måtte jeg ta ny prøve hos samme gynekolog, da tok hun kun en celleprøve og ikke en HPV-test. Resultatet av celleprøven var normal, og jeg fikk beskjed om å vente i 12 måneder for ny celleprøve/HPV test, men det gjorde jeg ikke og tok en ny celleprøve og HPV-test hos fastlegen min 4 måneder senere i november 2019. Resultatet viste at jeg fortsatt hadde positiv HPV test, og at celleprøven viste ASC-US. Jeg ble så henvist til gynekolog for kolskopi med biopsi. Resultatet av biopsien viste: "portiobiopsier med grov dysplasi i plateepitelet (kasinom in situ i plateepitel (CIN3/HSIL).Portiobiopsier med kronisk betennelse uten påvist dysplasi". Så etter dette fikk jeg konisering, som viste frie render. Når jeg nå var på en kontrolltime 5 måneder etter konisering, så fikk jeg vite at HPV-testen var negativ, men at jeg hadde ASC-US uspesifikke celleforandringer og at tilstedeværelse av HPV-viruset er en forutsetning for å utvikle celleforandringer. Siden jeg først fikk en falsk negativ celleprøve, og en celleprøve som viste ASC-US men viste seg å være CIN3 så jeg har veldig liten tillit til disse testene, og har lest artikler om falske HPV tester og celleprøver som viste seg å være kreft. - Så da er spørsmålet mitt hvordan kan jeg ha ASC-US når jeg har negativ HPV test? Kan det være en falsk negativ HPV-test? Betyr ASCUS alltid celleforandringer som skyldes HPV, eller kan det komme av andre ting, som f.eks at det fortsatt gror - Hvor vanlig er det å få ASC-US etter en konisering vs hvor mange er det som får normal celleprøve etter 6 måneders kontroll? - Hva er statistikken på normal celleprøve etter konisering fordelt på måneder? - Kan jeg be om å få vite akkurat hvilken type HPV infeksjon jeg hadde/har? - Hvor mange år tar det å utvikle CIN3?

Kvinne 31
Svar

Det er bra at du har tatt celleprøve og at dine celleforandringer (CIN3) er oppdaget med celleprøve / HPV-test. Det er bra at du er blitt behandlet med konisering med fri rand. Det er også bra at kontroll etter konisering viser at HPV-test er negativ. Kvinner med negativ HPV-test etter konisering har lav risiko for tilbakefall av celleforandringer. Det er likevel anbefalt to kontroller med celleprøve og HPV-test etter konisering før du kan vente i tre år til neste livmorhalsprøve.

1. I juni 2019 var jeg til gynekolog, resultatet av testen viste at jeg hadde høygradig HPV (ikke HPV 16 og 18, men andre typer), men celleprøven var uegnet da det ikke var nok materialet for å kunne vurdere cellene.

Kvinner med livmorhalsprøve som er uegnet for vurdering i mikroskop kan avklares med HPV-test. Ved negativ HPV-test kan du vente i tre år til neste prøve. Ved positiv HPV-test må du følges opp med ny livmorhalsprøve.

2. To måneder senere måtte jeg ta ny prøve hos samme gynekolog, da tok hun kun en celleprøve og ikke en HPV-test.

Av kvinner med positiv HPV-test vil omtrent halvparten ha negativ HPV-test etter 12 måneder. Dersom HPV-test blir gjentatt for tidlig, vil den i de fleste tilfeller være positiv en gang til.

3. Resultatet av celleprøven var normal, og jeg fikk beskjed om å vente i 12 måneder for ny celleprøve/HPV test, men det gjorde jeg ikke og tok en ny celleprøve og HPV-test hos fastlegen min 4 måneder senere i november 2019. Resultatet viste at jeg fortsatt hadde positiv HPV test, og at celleprøven viste ASC-US.

Grunnen til at kvinner med normal celleprøve og positiv HPV-test anbefales å vente i 12 måneder er at mange HPV-infeksjoner er forbigående. Hvis HPV-test er negativ ved neste kontroll, trenger du ikke utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi. Ved gjentatt positiv HPV-test er det likevel anbefalt biopsi uavhengig av hva celleprøven viser.

4. Jeg ble så henvist til gynekolog for kolskopi med biopsi. Resultatet av biopsien viste: "portiobiopsier med grov dysplasi i plateepitelet (kasinom in situ i plateepitel (CIN3/HSIL).Portiobiopsier med kronisk betennelse uten påvist dysplasi". Så etter dette fikk jeg konisering, som viste frie render.

Kvinner med høygradige celleforandringer (CIN2 / CIN3 / HSIL) i biopsi anbefales behandling med konisering. Slik behandling av celleforandringer vil redusere risiko for kreft med 90 prosent.

5. Når jeg nå var på en kontrolltime 5 måneder etter konisering, så fikk jeg vite at HPV-testen var negativ, men at jeg hadde ASC-US uspesifikke celleforandringer og at tilstedeværelse av HPV-viruset er en forutsetning for å utvikle celleforandringer.

Kvinner som er behandlet med konisering skal følges opp med både celleprøve og HPV-test etter 6 måneder og 12-18 måneder. Kvinner med to dobbelt negative prøver (Cyt-/HPV-) kan returnere til screening om tre år. Kvinner med negativ HPV-test etter konisering har lav risiko for tilbakefall av celleforandringer. Det er riktig at HPV er årsak til celleforandringer og kreft.  Diagnosen ASC-US er forkortelse for «atypical squamous cells of undetermined significance» eller atypiske plateepitelceller av usikker betydning. Celleprøven er ikke normal, men det er heller ikke sikre holdepunkter for lette celleforandringer (LSIL). Omtrent 10 % av kvinner med ASC-US får påvist høygradige celleforandringer i biopsi (CIN2+) i løpet av 3,5 års oppfølging, og 0,45 % får påvist livmorhalskreft. Ved påvisning av ASC-US vil celleprøven bli HPV-testet, og 44,4 % vil ha positiv HPV-test.  Av kvinner med ASC-US og positiv HPV-test vil 18 % få påvist CIN2+ i løpet av 3,5 års oppfølging. Av kvinner med ASC-US og negativ HPV-test vil 1,1 % få påvist CIN2+ i løpet av 3,5 års oppfølging.

6. Siden jeg først fikk en falsk negativ celleprøve, og en celleprøve som viste ASC-US men viste seg å være CIN3 så jeg har veldig liten tillit til disse testene, og har lest artikler om falske HPV tester og celleprøver som viste seg å være kreft.

Alle tester kan være falsk positive eller falsk negative. I dette tilfellet startet du med en uavklart (uegnet) celleprøve med positiv HPV-test. Den oppfølgende celleprøven ble brukt som risikostatifisering (triage) av en positiv HPV-test. Kvinner med normal celleprøve og positiv HPV-test har 7,4 % risiko for CIN2+ i løpet av 3,5 år. Dette tilsvarer omtrent den samme risiko for CIN2+ som ved ASC-US uten kjent HPV-status (10 %). Det vil si at en kvinne med normal celleprøve og positiv HPV-test må følges opp på samme måte som en kvinne med ASC-US, og anbefalingen er ny celleprøve med HPV-test etter 12 måneder.

7. Så da er spørsmålet mitt hvordan kan jeg ha ASC-US når jeg har negativ HPV test?

Av kvinner med ASC-US vil 44,4 % ha positiv HPV-test og 55,6 % ha negativ HPV-test. Av kvinner med ASC-US og positiv HPV-test vil 18 % få påvist CIN2+ i løpet av 3,5 års oppfølging. Av kvinner med ASC-US og negativ HPV-test vil 1,1 % få påvist CIN2+ i løpet av 3,5 års oppfølging. Noen ganger skyldes ASC-US infeksjon med HPV. Andre ganger kan bakterier eller sopp gi celleforandringer som kan tolkes som ASC-US ved vurdering av prøven i mikroskop.

8. Kan det være en falsk negativ HPV-test?

Det er vanlig å teste for 14 ulike HPV-typer. Det er beskrevet 20 ulike HPV-typer som forekommer hyppigere hos kvinner med livmorhalskreft enn hos kvinner med normal celleprøve. HPV-typer som gir kjønnsvorter kan også gi forandringer som ser ut som ASC-US eller LSIL i mikroskop, men disse vil ha negativ HPV-test for de 14 typene vi vanligvis tester for.

9. Betyr ASCUS alltid celleforandringer som skyldes HPV, eller kan det komme av andre ting, som f.eks at det fortsatt gror

Nei. Over halvparten av kvinner med ASC-US vil ha negativ HPV-test. Etter konisering vil det tar flere måneder før slimhinnen er helt normal. For noen år siden var det vanlig å ta første kontroll tre måneder etter konisering. Studier viser at dette er alt for tidlig. Norske retningslinjer anbefaler første kontroll 6 måneder etter behandling. I USA anbefales det første kontroll 12 måneder etter konisering fordi immunforsvaret skal få tid til å kvitte seg med HPV.

10. Hvor vanlig er det å få ASC-US etter en konisering vs hvor mange er det som får normal celleprøve etter 6 måneders kontroll?

Etter konisering vil 70 prosent ha negativ HPV-test etter 6 måneder og 90 prosent vil ha negativ HPV-test etter 12 måneder. Det er mulig at 20-30 prosent vil ha ASC-US ved første kontroll etter konisering, men dette er veldig avhengig av om celleprøven blir vurdert uavhengig av HPV-test eller om den som vurderer celleprøven kjenner svaret på HPV-testen. I flere land vurderes det å kutte ut celleprøve etter konisering og heller bare ta HPV-test for å unngå subjektiv variasjon fra person til person som vurderer celleprøven i mikroskop.

11. Hva er statistikken på normal celleprøve etter konisering fordelt på måneder?

Jo lenger tid det går fra konisering til celleprøven blir tatt, desto flere vil ha normal celleprøve. Det er ikke anbefalt å ta celleprøve før det har gått 6 måneder etter konisering. Noen leger anbefaler første kontroll 12 måneder etter konisering, og det er mulig at dagens anbefalinger om oppfølging etter konisering vil bli endret i løpet av få år.

12. Kan jeg be om å få vite akkurat hvilken type HPV infeksjon jeg hadde/har?

Den HPV-testen som brukes mest i Norge skiller mellom HPV 16, HPV 18 og "andre typer" som omfatter en eller flere av HPV type 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68 uten å spesifisere hvilken av de andre typene testen er positiv for. De fleste laboratorier vil ikke ta vare på restmaterialet av celleprøven slik at det ikke er mulig å HPV-teste i ettertid. Det er noen laboratorier som har muligheter for å HPV-teste vevet i biopsi eller cervixkonus. Dette gjøres ved enkelte sykehus dersom du får ny positiv HPV-test etter konisering slik at de kan se om det er tilbakefall av en kjent HPV-type eller om det er en ny infeksjon. Risiko for tilbakefall av celleforandringer etter konisering er størst dersom vedvarende positiv HPV-test for samme HPV-type før og etter behandling, og spesielt ved persistens av HPV-type 15.

13. Hvor mange år tar det å utvikle CIN3?

En studie fra Belgia viser at det i gjennomsnitt tar 9,4 år fra HPV-smitte til påvising av CIN3. Dersom du hadde sex første gang som 21-åring og nå er 31 år, passer det bra med at du ble smittet kort tid etter første gang du hadde sex.

14. Tok Gardasil 9 i oktober i fjor, og er nå ferdig med siste dose.

Det er bra at du har tatt HPV-vaksine. Flere studier viser at kvinner som har tatt HPV-vaksine har 50-80 prosent lavere risiko for tilbakefall av celleforandringer etter konisering sammenlignet med kvinner som ikke har tatt HPV-vaksine.

15. Skulle gjerne ha visst hvilken type HPV infeksjon jeg hadde, så jeg vet om vaksinen ville beskytte mot den i tilfelle resmitte.

HPV-vaksinen Gardasil 9 dekker de HPV-typene som er årsak til 50 prosent av lette celleforandringer (LSIL), 80 prosent av høygradige celleforandringer (CIN2 / CIN3 / HSIL) og 90 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft.

16. Kan man forresten teste menn for HPV, skulle gjerne ha testet min fremtidige partner for det.

HPV-testing av menn gjøres ikke rutinemessig. Det er gjort i studier, men det finnes ingen HPV-tester som er godkjent til klinisk bruk for menn, og det finnes ingen standardisert måte å HPV-teste menn.

17. Dette året har vært tøft for meg psykisk, og tanken på at jeg kunne ha fått kreft hvis jeg ventet eller ikke gikk til gynekolog er forferdelig, fordi til tross for alt så fulgte jeg faktisk livmorhalsprogrammet med celleprøver hvert 3 år.

Det tar vanligvis minst 10-15 år fra HPV-smitte til utvikling av kreft. Når du tar celleprøve hvert tredje år, vil legene ha tre til fem muligheter til å oppdage forstadier i løpet av 10-15 år før utvikling av kreft. Tid fra CIN3 til kreft er avhengig av HPV-type, men vanligvis minst 10-15 år. Noen kvinner har celleforandringer i 20-30 år før utvikling av kreft. Risiko for kreft ved ubehandlet CIN3 er omtrent 1 prosent pr år. Det vil si at omtrent 30 år av kvinner med ubehandlet CIN3 utvikler livmorhalskreft i løpet av 30 år. Det er bare 1 av 10.000 kvinner med normal celleprøve som utvikler kreft i løpet av 5 år. Kvinner under 35 år har lav risiko for kreft forårsaket av andre HPV-typer enn 16 og 18.

Se også:

https://www.lommelegen.no/kreft/livmorhalskreft/artikkel/celleforandringer-i-livmorhalsen/69023543 

https://www.lommelegen.no/kreft/livmorhalskreft/artikkel/diagnoser-ved-celleprover-og-vevsprover-fra-livmorhalsen/69023892