Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinne (28) med unormal celleprøve (ASC-US) og positiv HPV-test. Hva er risiko for høygradige celleforandringer (CIN3+)? Bør jeg ta HPV-vaksine?

Spørsmål

På 6 ukerskontroll ble det tatt celleprøve av meg, og jeg fikk følgende svar: «det foreligger noe uregelmessige celler, som heter ASC-US, det er utslag på HPV test (samlegruppe som heter HPV HR). Og jeg ble bedt om å ta kontrollprøve om 12 mnd. Jeg ble veldig redd og tenkte med engang på at jeg kan få kreft. Spørsmål: er dette forstadiet til kreft? Og hjelper det noe om jeg tar HPV vaksinen (er født 1991) og min faste partner har sikkert HPV i og med at jeg er bærer. Kommer jeg noen gang til å bli kvitt viruset? Eller er det slik at hvis man en gang har fått det så forsvinner det aldri? Er dette forstadiet til kreft?

Kvinne 28
Svar

Hei. Det er bra at du har fulgt anbefalingene fra Livmorhalsprogrammet om å ta celleprøve hvert tredje år fra du var 25 år. Hensikten med celleprøver er å oppdage og behandle eventuelle forstadier før utvikling av kreft. Det er hvert år over 20.000 kvinner som får påvist unormal celleprøve. Det er hvert over 6.000 kvinner som får behandling for forstadier med konisering der et lite område på livmortappen opereres bort. Dette inngrepet reduserer risiko for livmorhalskreft med 90 %. Kvinner som behandles med konisering blir også fulgt opp tett i ettertid med celleprøve og HPV-test for å kontrollere at celleforandringene er borte og at de ikke kommer tilbake.

Celleprøver kan grovt sett deles i tre grupper normal, lavgradig (ASC-US / LSIL) og høygradig (ASC-H / HSIL). Kvinner med lavgradig celleprøve undersøkes med HPV-test og hvis HPV-test er positiv for andre typer enn 16 og 18, anbefales ny celleprøve og HPV-test etter 12 måneder. Ved gjentatt unormal celleprøve og gjentatt positiv HPV-test anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi.

1. Jeg ble veldig redd og tenkte med engang på at jeg kan få kreft.

Risiko for livmorhalskreft er lav for kvinner under 25 år. Etter fylte 25 år øker risiko gradvis fram til 35 års alder for deretter å avta fra 40 års alder for kvinner som har tatt celleprøver regelmessig. Det er HPV som er årsak til høygradige celleforandringer og kreft i livmorhalsen. Det er 70-80 % av alle kvinner (og menn) som smittes en eller flere ganger i løpet av livet. Hos de fleste går infeksjonen over av seg selv i løpet av to år. Livstidsrisiko for livmorhalskreft er 1,0 % før fylte 75 år.

2. Er dette forstadiet til kreft?

En celleprøve med diagnosen ASC-US er ikke et forstadium i seg selv, men en ASC-US diagnose kan fortelle om risiko for høygradige forstadier (CIN3+) og kreft.  Omtrent 10 % av kvinner med ASC-US får påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging, og 0,45 % får påvist livmorhalskreft. Ved påvisning av ASC-US vil celleprøven bli HPV-testet, og 44,4 % vil ha positiv HPV-test.

3. Hjelper det noe om jeg tar HPV vaksinen (er født 1991) og min faste partner har sikkert HPV i og med at jeg er bærer.

Det anbefales at du og din partner tar HPV-vaksine. Det er ikke dokumentert terapeutisk effekt av HPV-vaksinen. Det vil si at vaksinen i seg selv ikke kan få en pågående infeksjon til å forsvinne, men HPV-vaksinen reduserer risiko for resmitte fra partner. Flere studier viser at kvinner med celleforandringer som får behandling med konisering har redusert risiko for tilbakefall av celleforandringer etter konisering dersom de har tatt HPV-vaksine.

4. Kommer jeg noen gang til å bli kvitt viruset?

Ja. De fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv. Omtrent 90 % blir kvitt infeksjonen i løpet av to år. Av kvinner med positiv HPV-test vil omtrent 50 % ha negativ HPV-test etter 12 måneder. Dette er grunnen til at du ikke anbefales utredning hos gynekologer med kolposkopi og biopsi umiddelbart, men at du skal vente i 12 måneder slik at immunsystemet ditt får aneldning til å kvitte seg med viruset.

5. Eller er det slik at hvis man en gang har fått det så forsvinner det aldri?

Nei. De fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv. 70-80 % av alle blir smittet av HPV en eller flere ganger i løpet av livet. Av kvinner under 30 år vil omtrent 30 % ha positiv HPV-test. Av kvinner i alderen 34-69 år vil omtrent 6,5 % ha positiv HPV-test. En forbigående HPV-infeksjon er ikke farlig, men en vedvarende infeksjon over flere år gir økt risiko for høygradige celleforandringer og kreft. Det er likevel bare 1,0 % av alle kvinner som utvikler livmorhalskreft i løpet av livet. Av kvinner med høygradige celleforandringer som får behandling med konisering vil 90 % ha negativ HPV-test ved oppfølging 12 måneder etter konisering.

6. Er dette forstadiet til kreft?

En ASC-US diagnose eller en positiv HPV-test i seg selv regnes ikke som forstadier til kreft, men kvinner med unormal celleprøve og kvinner med positiv HPV-test har økt risiko høygradige celleforandringer (CIN3+).  Omtrent 10 % av kvinner med ASC-US får påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging, og 0,45 % får påvist livmorhalskreft. Hvis høygradige forstadier (CIN2 / CIN3) ikke behandles, er det 10-30 % som utvikler livmorhalskreft i løpet av 20-30 år.

7. Jeg er veldig veldig redd og går rundt og er deprimert, har to små gutter som trenger meg.

Det som er farlig er å gå rundt med høygradige forstadier i mange år. Siden du har tatt celleprøve, er du funnet. Du vil bli fulgt opp med celleprøve og HPV-test inntil celleprøven er normal og HPV-test negativ, eller det blir påvist celleforandringer som skal behandles. Det er nasjonale retningslinjer for oppfølging av kvinner med celleforandringer og positiv HPV-test. Siden de fleste celleforandringer går over av seg selv, er det faktisk lurt å gi immunforsvaret ditt tid til å kvitte seg med HPV-infeksjonen.

8. Jeg debuterte første gang som 16 åring, kan jeg ha hatt det så lenge uten å vite?

Risiko for HPV-smitte er omtrent 10 % for hver ny partner, men spiller også en rolle hvor mange partnere din partner har hatt før deg. Det er i teorien mulig å ha HPV helt siden 16 års alder, men de fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv, og de er større sannsynlighet for at den HPV-infeksjonen du har nå skyldes senere smitte enn smitte i 16 års alder. Hvis du debuterte med en jevnaldrende som ikke har hatt sex med andre før deg, var det ikke han som smittet deg.

9. Er det ikke farlig å ha det i kroppen i så mange år?

En studie fra Belgia viser at det gjennomsnittlig tar 9,4 år fra HPV-smitte til påvisning av høygradige celleforandringer (CIN3+). Noen kvinner har celleforandringer i 20-30 år før utvikling av kreft. HPV type 16 og 18 medfører høyere risiko for høygradige celleforandringer og kreft enn andre HPV-typer. Disse to HPV-typene er årsak til 70 % av alle tilfeller av livmorhalskreft totalt, og 90 % av livmorhalskreft hos kvinner under 35 år. Din HPV-test var ikke positiv for HPV type 16 eller HPV type 18, men "andre" HPV-typer enn 16/18 (samlegruppe som heter HPV HR). Det vil si at din risiko for kreft er relativt lav (mindre enn 0,45 % i løpet av 3,5 år).

Se også:

https://www.lommelegen.no/kreft/livmorhalskreft/artikkel/diagnoser-ved-celleprover-og-vevsprover-fra-livmorhalsen/69023892