Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinne (26) med normal biopsi til tross for HPV type 16 og 18. Hvor ofte må jeg sjekke meg?

Spørsmål

Hei. Jeg fikk påvist uspesifikke/lette celleforandringer ved en celleprøve jeg tok i mai. Fikk beskjed at jeg også hadde HPV 16 og 18, de mest aggressive typene. Sist jeg sjekket meg for celleprøve er bare 1 år siden, og da var den helt normal. Gynekologen valgte likevel å ta en biopsi av meg, litt fordi jeg var bekymret og fordi jeg hadde de aggressive typene av HPV. Fikk nå svar at biopsien var helt normal, ingen celleforandringer. Hvordan kan det ha seg? Har jeg da CN1, fortsatt uspesifikke/lette forandringer eller har jeg ingenting? Prøvde spørre fastlegen om det og han sa at biopsien viste ingen forandringer og er helt normal. Han antok det kunne være en infeksjon/betennelse som har trigget første resultatet og da vist uspesifikke/lette celleforandringer. Kan det være en årsak? Hvor ofte burde jeg sjekke opp dette, mtp at jeg har de aggressive HPV typene? Vurderer også spiral til høsten, er det noe i veien med å sette inn det ved HPV virus og evt lette celleforandringer? Mvh, Julie

Kvinne 26
Svar

Hei. Det er riktig at legene er mest opptatt av HPV type 16 og 18 siden disse to HPV-typene er årsak til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Samtidig er det slik at de fleste som blir smittet av HPV 16 eller 18 aldri utvikler høygradige celleforandringer eller kreft. Vi regner med at 70-80 prosent av alle kvinner og menn blir smittet av HPV en eller flere ganger i løpet av livet hvorav rundt 1 av 4 blir smittet nettopp av HPV type 16 eller 18. Likevel er det bare 1 av 100 kvinner som utvikler livmorhalskreft før fylte 75 år.

Du sier du hadde normal celleprøve for bare ett år siden. Det er bare 1 av 10.000 kvinner med normal celleprøve som utvikler livmorhalskreft i løpet av 5 år. Av kvinner med uspesifikke eller lavgradige celleforandringer (ASC-US / LSIL) er det mellom 3 og 5 av 1.000 kvinner som får påvist livmorhalskreft i løpet av 3,5 år. Det er likevel anbefalt at kvinner med ASC-US / LSIL og positiv HPV-test for HPV type 16 eller 18 blir undersøkt hos gynekolog med kolposkopi og biopsi. Selv om 3 av 4 vil ha negativ biopsi (Normal / CIN1) er det 1 av 4 som har høygradige celleforandringer (CIN2+) som anbefales behandling med konisering for å forebygge utvikling av livmorhalskreft. Behandling med konisering vil redusere risiko for kreft med 90 prosent.

Selv om biopsien ikke viste noe galt, er det likevel anbefalt at du følges opp med ny celleprøve og HPV-test om 12 måneder. Selv om du ikke har høygradige celleforandringer nå, kan disse utvikles i løpet av noen år. De fleste HPV-infeksjoner gå over av seg selv, men infeksjoner som vedvarer i flere år gir økt risiko for høygradige celleforandringer. Du vil derfor bli fulgt opp inntil HPV-infeksjonen har gått over og HPV-test er negativ.

1. Jeg fikk påvist uspesifikke/lette celleforandringer ved en celleprøve jeg tok i mai.

Det er 1 av 3 kvinner som vil oppleve å få uspesifikke eller lette celleforandringer (ASC-US / LSIL) i celleprøve en eller flere ganger i løpet av livet. En unormal celleprøve i seg selv er ikke farlig, men indikerer lett økt risiko for høygradige celleforandringer som bør behandles med konisering for å forebygge utvikling av kreft. Rundt 1 av 5 kvinner vil få påvist slike høygradige celleforandringer i løpet av livet, men bare 1 av 100 kvinner får påvist livmorhalskreft før fylte 75 år.

2. Fikk beskjed at jeg også hadde HPV 16 og 18, de mest aggressive typene.

Rundt 1 av 4 kvinner med positiv HPV-test har nettopp HPV 16 og/eller 18. Det er derfor disse to HPV-typene blir dekket av alle HPV-vaksinene som finnes på markedet. En HPV-vaksine dekker ni ulike HPV-typer (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58) som er årsak til 90 prosent av alle tilfeller av kjønnsvorter og 90 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft.

3. Sist jeg sjekket meg for celleprøve er bare 1 år siden, og da var den helt normal.

Generelt er det anbefalt å ta celleprøve en gang hvert tredje år fra du er 25 år til du er 69 år. I noen deler av landet er celleprøve hvert tredje år byttet ut med HPV-test hvert femte år for kvinner i alderen 34-69 år.

4. Gynekologen valgte likevel å ta en biopsi av meg, litt fordi jeg var bekymret og fordi jeg hadde de aggressive typene av HPV.

Ja. Det er faktisk slik at nasjonale retningslinjer anbefaler biopsi ved ASC-US / LSIL forårsaket av HPV type 16 og/eller 18. Ved positiv HPV-test for andre HPV-typer anbefales det å vente i 12 måneder, gjenta HPV-test og ta biopsi ved gjentatt positiv HPV-test. Generelt vil halvparten av alle kvinner med positiv HPV-test ha negativ HPV-test etter 12 måneder, og det er ikke nødvendig med biopsi dersom HPV-infeksjonen har gått over.

5. Fikk nå svar at biopsien var helt normal, ingen celleforandringer. Hvordan kan det ha seg?

3 av 4 kvinner med ASC-US / LSIL og HPV 16/18 har ikke høygradige celleforandringer i biopsi.

6. Har jeg da CN1, fortsatt uspesifikke/lette forandringer eller har jeg ingenting?

Vi vet at du har positiv HPV-test og at celleprøven viste uspesifikke/lette forandringer. Det vil si at du bør følges opp hver 12. måned med celleprøve og HPV-test inntil HPV-test er negativ, eller biopsi viser høygradige celleforandringer (CIN2+). Om biopsien er helt normal eller viser CIN1 spiller ingen rolle. Det er den bakenforliggende HPV-infeksjonen som enten vil forsvinne eller i løpet av noen år forårsake celleforandringer som krever behandling med konsering.

7. Prøvde spørre fastlegen om det og han sa at biopsien viste ingen forandringer og er helt normal.

De fleste som har en aktiv HPV-infeksjon vil ha lette celleforandringer (CIN1) ett eller annet sted i slimhinnen, men ikke nødvendigvis der gynekologen tok biopsien. Så lenge du ikke har høygradige celleforandringer (CIN2+) trenger du heller ikke behandling.

8. Han antok det kunne være en infeksjon/betennelse som har trigget første resultatet og da vist uspesifikke/lette celleforandringer. Kan det være en årsak?

Vi vet at du har en HPV-infeksjon. Det er HPV som er årsak til høygradige celleforandringer og kreft. HPV kan også forårsake uspesifikke eller lette celleforandringer (ASC-US / LSIL), men soppinfeksjoner og andre infeksjoner kan gi et bilde som ligner. Det er imidlertid ingen grunn til å spekulere i om det kan være andre årsaker enn HPV som er årsak til dine unormale celleprøve siden du nettopp har fått påvist HPV 16/18.

9. Hvor ofte burde jeg sjekke opp dette, mtp at jeg har de aggressive HPV typene?

Kvinner med positiv HPV-test bør følges med ny celleprøve og HPV-test hver 12. måneder inntil celleprøven er normal og HPV-test negativ, eller det blir påvist høygradige celleforandringer (CIN2+) som må behandles med konisering. Hvis du har HPV i mer enn 4-5 år er det mer sannsynlig at du vil utvikle høygradige celleforandringer som må behandles med konisering enn at infeksjonen vil forsvinne av seg selv. Samtidig tar det gjennomsnittlig nesten 10 år fra HPV-smitte til påvisning av grove celleforandringer (CIN3).

10. Vurderer også spiral til høsten, er det noe i veien med å sette inn det ved HPV virus og evt lette celleforandringer? 

Spiral gå bra. Noen studier viser at spiral (både kobberspiral og hormonspiral) kan ha en liten beskyttende effekt mot livmorhalskreft. Hormonspiral kan også forebygge kreft i livmorslimhinnen (endometriet).


Du har ikke nevnt om du har tatt HPV-vaksine eller ikke. Påvisning av HPV type 16 og/eller 18 hos en kvinne som har tatt HPV-vaksine betyr vanligvis smitte før første vaksinedose. Hvis du tar HPV-vaksine nå, har du redusert risiko for nye celleforandringer etter behandling med konisering. I tillegg vil vaksinen beskytte mot resmitte fra partner eller nysmitte fra nye partnere.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-