Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinne (22) som er behandlet for CIN3 med konisering. HPV-test er fremdeles positiv. Hjelper det å ta HPV-vaksine?

Spørsmål

Jeg eg en jente på snart 22 år, som tidligere har fått svar fra deg. Jeg fikk utført konisering for 10mnd siden pga CIN3. Jeg var på kontroll 4mnd etterpå (i juni) hvor det viste seg at jeg enda er HPV positiv og har lette celleforandringer. Mener å huske at du sa at 4mnd var for tidlig til at viruset kunne bli borte, så jeg krysser fingrene for at det er borte når jeg nå skal sjekke meg igjen i desember. Jeg ble vaksinert for HPV da jeg gikk på barneskolen (gardasil 4 vil jeg regne med). Nå fikk jeg utskrevet resept på gardasil 9, i og med at det kunne beskytte for nye infeksjoner (jeg vet at det ikke behandler den jeg allerde har fått). Mitt spørsmål er: skulle jeg kun ta en dose med gardasil 9 eller alle 3? (Bilde under sier at jeg KAN ta alle, men er det hensiktsmessig?) Og gardasil 9 er vist nok ikke på marked i Norge for tiden, men apoteket ringte meg å sa de hadde fått inn en «liknende type», kan jeg stole på at det er samme vaksine? At den beskytter mot like mange typer hpv? Jeg er også bekymret for HPV viruset i forhold til at det har vist seg å ha sammenheng med endetarm og cancer i svelg osv. Ser også at fhi skriver at det er sterkt assosiert med vulva/vagina cancer. Har mitt HPV virus betydning ifh dette? og dersom HPV viruset er borte fra cervix, betyr det også at det er ute av kroppen min? Jeg sliter litt med å forstå hvordan viruset fjernes fra kroppen min, ved kun å fjerne en bit av cervix åpningen (selv om jeg skjønner at celleforandringene blir borte). Lurer også på hvorfor jeg har fått HPV selv om jeg er vaksinert. Forstår at den ikke er 100% sikker, men betyr det at mitt immunforsvar ikke klarer å bekjempe viruset? Eller er dette for tidlig å si? Hva skjer dersom viruset ikke forsvinner, og jeg må koniseries igjen? Beklager viss noen av disse spørsmålene er de samme som sist! Synes hele greien er skremmende og nok så forvirrende, så setter veldig stor pris på svarene jeg får. Vil være litt forberedt også! Takk så mye på forhånd!!

Kvinne 21
Svar

Kreftregisteret anbefaler kvinner i alderen 25-69 år å ta livmorhalsprøve regelmessig. Det er ikke anbefalt at kvinner under 25 år tar livmorhalsprøve rutinemessig med mindre de har symptomer eller funn. Unge kvinner har ofte forbigående HPV-infeksjoner og forbigåender celleforandringer. Samtidig er risiko for livmorhalskreft lav for kvinner under 25 år. Behandling av CIN2/3 hos kvinner under 25 år vil i de fleste tilfeller være overbehandling. Kvinner under 35 år har lav risiko for livmorhalskreft forårsaket av andre HPV-typer enn 16 og 18. Det vil si at kvinner som har fått HPV-vaksine da de var 12 år og gikk i 7. klasse har så lav risiko for livmorhalskreft når de blir 25 år gamle at Livmorhalsprogrammet i løpet av få år trolig vil endre anbefalingene fra celleprøve hvert tredje år fra 25 års alder til HPV-test hvert femte år fra 30 års alder.

HPV-vaksinen Gardasil 4 dekker HPV type 6, 11, 16 og 18. Disse fire HPV-typene er årsak til 90 prosent av alle tilfeller av kjønnsvorter og 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Den nye HPV-vaksinen, Gardasil 9, dekker HPV type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58. Dissse ni HPV-typene er årsak til 90 prosent av alle tilfeller av kjønnsvorter og 90 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Det er mulig å ta en dose Gardasil 9 selv om du har tatt tre doser med Gardasil 4, men det bør gå minst 12 måneder mellom siste dose av Gardasil 4 og dosen med Gardasil 9.

1. Jeg fikk utført konisering for 10mnd siden pga CIN3. Jeg var på kontroll 4mnd etterpå (i juni) hvor det viste seg at jeg enda er HPV positiv og har lette celleforandringer.

De fleste blir kvitt både celleforandringene og HPV etter konisering, men ikke nødvedvendigvis med en gang. Ved første kontroll 6 måneder etter konisering vil 7 av 10 ha negativ HPV-test. Ved andre kontroll 12 måneder etter konisering vil 9 av 10 ha negativ HPV-test. Risiko for tilbakefall av celleforandringer etter konisering er størst dersom vedvarende infeksjon (persistens) av samme HPV-type før og etter behandling, og spesielt ved persistens av HPV type 16. Siden du har tatt HPV-vaksine (Gardasil 4) har du mest sannsynlig ikke HPV type 16 eller 18. Det vil si at du har lav risiko for tilbakefall av celleforandringer.

2. Mener å huske at du sa at 4mnd var for tidlig til at viruset kunne bli borte, så jeg krysser fingrene for at det er borte når jeg nå skal sjekke meg igjen i desember.

Av kvinner med positiv HPV-test vil 50 prosent ha negativ HPV-test etter 12 måneder. Du er forhåpentlig kvitt HPV ved neste kontroll i desember, men selv om HPV-test fremdeles skulle vise seg å være positiv behøver ikke det bety at du må ha behandling med det første. Siden du er under 25 år, kan det være lurt å ha is i magen, vente og se om HPV-infeksjonen går over av seg selv.

3. Jeg ble vaksinert for HPV da jeg gikk på barneskolen (gardasil 4 vil jeg regne med). Nå fikk jeg utskrevet resept på gardasil 9, i og med at det kunne beskytte for nye infeksjoner (jeg vet at det ikke behandler den jeg allerde har fått).

Det er riktig at HPV-vaksinen først og fremst virker forebyggende på framtidig HPV-infeksjoner. Vaksinen gjør at immunforsvaret lager antistoffer mot overflateproteinet av viruset. Disse antistoffene vil hindre nye virus i å trenge inn i friske celler. Vaksinen vil imidlertid ikke nøytralisere virus som allerede er inne i de syke cellene. Disse syke cellene må drepes av immunforsvaret. Samtidig vil vaksinen hindre virus produsert av syke celler i å trenge inn i friske celler. Vaksinen vil redusere risiko for nysmitte og resmitte fra partner. Vaksinen vil redusere risiko for overføring av virus fra en slimhinne til en annen. Flere studier viser at kvinner som er behandlet med konisering har lavere risiko for tilbakefall av celleforandringer etter behandling dersom de har tatt HPV-vaksine.

4. Mitt spørsmål er: skulle jeg kun ta en dose med gardasil 9 eller alle 3? (Bilde under sier at jeg KAN ta alle, men er det hensiktsmessig?)

Siden du allerede har tatt tre doser av Gardasil 4 er du godt beskyttet mot HPV type 6, 11, 16 og 18. Studier viser at selv om Gardasil 4 ikke gir direkte beskyttelse på andre HPV-typer, kan antistoffene kroppen lager mot HPV type 16 og 18 delvis nøytralisere HPV-typer som 31, 33 og 45 gjennom kryssbeskyttelse. En dose Gardasil 9 vil forsterke denne effekten slik at du får god beskyttelse mot 6, 11, 16, 18, 31, 33 og 45. I tillegg vil en dose Gardasil 9 gi deg delvis beskyttelse mot HPV type 52 og 58. Det vil si at din beskyttelse mot kreft vil være et sted mellom 84 prosent og 89 prosent. Ved å ta tre doser Gardasil 9 vil du kunne oppnå 90 prosent beskyttelse. For alle praktiske formål vil minst 84 prosent beskyttelse være godt nok. Men du bør fortsette å ta livmorhalsprøve regelmessig selv om du har tatt HPV-vaksine. Jeg foreslår at du tar en dose nå, og så kan du heller legge til en dose om 12 måneder dersom HPV-test er positiv om 12 måneder.

5. Og gardasil 9 er vist nok ikke på marked i Norge for tiden, men apoteket ringte meg å sa de hadde fått inn en «liknende type», kan jeg stole på at det er samme vaksine? At den beskytter mot like mange typer hpv?

På verdensbasis har HPV-vaksinen Gardasil 9 blitt så populær at produsenten har problemer med å lage nok vaksinedoser. Den vaksinen som er tilgjengelig i Norge denne høsten er doser som egentlig skulle vært solgt på markedet i Hong Kong, men den norske importøren har klart å skaffe 15.000 doser av disse til det norske markedet. Dette er samme vaksine fra samme produsent, men innpakningen er forskjellig, og det følger ikke med kanyler (sprøytespisser) på vaksinen som skulle selges i Hong Kong.

6. Jeg er også bekymret for HPV viruset i forhold til at det har vist seg å ha sammenheng med endetarm og cancer i svelg osv. Ser også at fhi skriver at det er sterkt assosiert med vulva/vagina cancer. Har mitt HPV virus betydning ifh dette?

Det er først og fremst HPV type 16 som er årsak til kreft i endetarm, svelg, vulva og vagina. Andre HPV-typer er sjelden årsak til kreft andre steder enn på cervix. Siden du er vaksinert med Gardasil 4, har du sannsynligvis ikke HPV type 16 eller 18, og du er godt beskyttet mot kreft i endetarm, svelg, vulva og vagina.

7. Dersom HPV viruset er borte fra cervix, betyr det også at det er ute av kroppen min?

I de fleste tilfeller vil du være kvitt HPV når du ikke lenger har HPV i cervix. De fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv. I 9 av 10 tilfeller vil immunforsvaret kvitte seg med viruset i løpet av 6-24 måneder. En forbigående HPV-infeksjon er ikke farlig, men en persisterende infeksjon over mange år gir økt risiko for høygradige celleforandringer og kreft. Viruset vil ikke drepe verten sin. Viruset ønsker at du skal produsere så mange virus som mulig og spre viruset til så mange menn som mulig. En celle med aktiv virusproduksjon vil gi lette celleforandringer. Noen ganger skjer det feil i virusproduksjonen. I stedet for at viruset får cellen til å lage nye virus, kan viruset integreres i cellens eget DNA på steder som regulerer celledeling. Cellene kan dermed begynne å dele seg uten noen form for kontroll. Tap av kontroll av cellesyklus på grunn av HPV skjer oftere i cervix enn i andre slimhinner. Dette kan gi høygradige celleforandringer (CIN2 og CIN3). Det er vanskeligere for immunforsvaret å oppdage en celle med høygradige celleforandringer (uten virusproduksjon) enn en celle med lavgradige celleforandringer og aktiv virusproduksjon.

8. Jeg sliter litt med å forstå hvordan viruset fjernes fra kroppen min, ved kun å fjerne en bit av cervix åpningen (selv om jeg skjønner at celleforandringene blir borte).

Sannsynligvis var cervix det siste stedet du hadde HPV etter at immunforsvaret har drept alle celler med aktiv virusproduksjon. Det er vanskeligere for immunforsvaret å kvitte seg med høygradige celleforandringer enn med lavgradige celleforandringer.

9. Lurer også på hvorfor jeg har fått HPV selv om jeg er vaksinert.

HPV-vaksinen dekker først og fremst de virustypene som inngår i vaksinen. Du kan fremdeles bli smittet av andre virustyper.

10. Forstår at den ikke er 100% sikker, men betyr det at mitt immunforsvar ikke klarer å bekjempe viruset?

Vaksinen er over 90-95 % sikker for de HPV-typene som dekkes av vaksinen. Vaksinen kan i tillegg ha delvis effekt på noen andre HPV-typer gjennom kryssbeskyttelse. Samtidig er det vanlig å bruke en HPV-test som tester for 14 HPV-typer. Omtrent 3 av 10 ikke-vaksinerte kvinner under 30 år vil ha positiv HPV-test. Det være mange kvinner med positiv HPV-test selv om de har tatt vaksinen Gardasil 9 siden HPV-testen også omfatter virustyper som ikke dekkes av vaksinen. Samtidig er dette virustyper som sjelden er årsak til kreft.

11. Eller er dette for tidlig å si? Hva skjer dersom viruset ikke forsvinner, og jeg må koniseries igjen?

De fleste HPV-infeksjoner, de fleste lavgradige celleforandringer og mange høygradige celleforandringer forsvinner uten behandling, spesielt hos kvinner under 25 år. Dersom du hadde ventet med å ta første celleprøve til du var 25 år, er det mulig du hadde sluppet behandling med konisering og oppfølging med gjentatte positive HPV-tester. Generelt er det 1 av 10 kvinner som blir behandlet med konisering som ikke klarer å kvitte seg med HPV etter behandling og får nye celleforandringer slik at de må behandles med konisering en gang til. Dette gjelder først og fremst kvinner med HPV type 16. Selv om HPV-infeksjonen skulle vedvare i flere år, bør gynekologen din ha høy terskel for å behandle deg med konisering en gang til så lenge du er under 30 år.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-