Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Konisering

Spørsmål

Jeg har nylig fått utført konisering etter påvist CIN3-forandringer fra biopsiene som ble tatt. Dette var et veldig rask og greit inngrep, syntes jeg, og jeg var der i knapt ti minutter. Ifølge gynekologen som utførte inngrepet behøvde jeg ikke å vente på noen prøvesvar fra vevsbiten som ble fjernet under koniseringen, da jeg allerede hadde fått diagnosen CIN3. Dessuten sa han at biopsiene hadde fjernet det meste av celleforandingene, og at de bare hadde tatt veldig lite nå. Mine spørsmål er: 1. Hvordan kan han være så sikker på at det ikke finnes kreftceller, for eksempel? Sees slike eventuelt på en biopsi? Jeg leste om en som fikk konstantert kreft etter konisering, selv om hun hadde CIN3 først, og jeg frykter selvsagt dette. 2. Hvor vanlig er det å få nye celleforandringer igjen etter konisering? 3. Hvor mange får utført konisering hvert år i Norge? Har denne behandlingen noen effekt på nedgang av antall tilfeller av livmorhalskreft? 4. Er livmorhalskreft en noe arvelig kreftform? Blir takknemlig for grundige svar. Kvinne, 30 år

Svar

Hei!
Jeg kan forstå at du er bekymret.

Heldigvis er det slik at biopsiene tatt før koniseringen gir en veldig god og nøyaktig diagnose. Vevsbiten som fjernes må undersøkes for å gi en endelig diagnose, men det er veldig sjelden at det påvises kreftceller i den fjernede ytre del av livmorhalsen etter at det er påvist CIN3-forandringer i biopsiene som tas før operasjonen.

Behandling med konisering gir 90-95 prosent helbredelse uansett CIN-grad. Ubehandlet (altså uten operasjon) vil over 32 prosent av CIN3-forandringene forsvinne helt over en tiårsperiode. Over samme periode vil 56 prosent vedvare, mens 12 prosent vil utvikles til kreftceller.

Det utføres i underkant av 3000 koniseringer per år i Norge.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har vært landsdekkende fra 1995 og skal forhindre utvikling av kreft i livmorhalsen ved at celleforandringer på livmorhalsen oppdages og behandles. I Norge tas det knapt 450.000 celleprøver årlig. Vel én prosent av prøvene viser høygradige celleforandringer (CIN2-3) som krever videre utredning og behandling. Per i dag har vi ingen metode for å forutsi hvilke celleforandringer som kan utvikle seg videre til kreft. Derfor behandles alle norske kvinner med påviste høygradige celleforandringer, selv om mange av disse aldri ville ha utviklet kreft.

Forekomsten av livmorhalskreft har vært jevnt synkende i Norge de siste tiårene, og i 2004 ble det rapportert 269 tilfeller til Kreftregisteret. Antall kvinner som dør av livmorhalskreft har vært fallende det siste tiåret; fra knapt 150 til 81 i 2004.

Livmorhalskreft er ikke en arvelig kreftform, men forårsakes av en infeksjon med et virus kalt HPV. Det er kun noen få typer av HPV som kan forårsake celleforandringer som kan utvikle seg til kreft. Det er anslått at over 70 prosent av seksuelt aktive mennesker vil få en HPV-infeksjon i løpet av livet. HPV smitter ved samleie. Hos over 90 prosent forsvinner infeksjonen av seg selv. HPV-relatert kreftutvikling kan ta 15-20 år.

Kilder:
1. Rapport 2007:9 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt for å vurdere bruk av HPV-vaksine i Norge
2. Veileder i onkologisk gynekologi Norsk gynekologisk forening.

Håper du synes at dette var nyttig informasjon.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-