Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Immunsupprimert kvinne (67) med unormal celleprøve og positiv HPV-test. Er det lenge å vente i 12 måneder før eventuell utredning og behandling av celleforandringer?

Spørsmål

Jeg har nylig fått resultat på livmorhalsprøve jeg tok i sept 2019. Prøven viste LETTE celleforandringer og var positiv for høyrisiko-HPV. Det ble anbefalt ny celleprøve om 1 år. For så vidt ikke noe dramatisk resultat. Problemet mitt og spørsmålene mine blir at jeg bruker medisiner for leddgikt, RA. Midlene er Benepali (sprøyter, biologisk medisin) og Methotrexate (cellegift, tabl). Disse demper immunforsvaret mitt, og jeg har hatt sykdommen i 20 år. Har prøvd å høre litt med leger og kreftforeningen, men fått litt vage svar. Spørsmålene som er viktige for meg er: - Er det slik at utviklingen av celleforandringer kan gå raskere ved et nedsatt immunforsvar? - Er det da for lenge å vente 1 år før kontrollprøve tas? - Er det riktig forstått at det vil være nyttig for meg og min mann å ta vaksine nå, for ikke å smitte hverandre fortsatt? - Er det mulig å påvise antistoffer mot HPV i blodprøver (IgG evt IgM) for å påvise og evt tidfeste en infeksjon? (Tenker ifall min mann vil sjekke seg..) På forhånd takk for svar!

Kvinne 67
Svar

Livmorhalsprøver med usikre eller lette celleforandringer (ASC-US / LSIL) blir undersøkt med HPV-test. Dersom det påvises HPV type 16 eller 18, anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi. Hvis det påvises andre typer (ikke 16 eller 18), anbefales kontroll med ny celleprøve og HPV-test om 12 måneder. Dersom HPV-test er positiv for andre gang (HPV pos x 2 med 12 måneders mellomrom), anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi.

Hensikten med å vente i 12 måneder er å la immunforsvaret få sjansen til å kvitte seg med HPV. Omtrent halvparten av immunfriske kvinner med positiv HPV-test vil ha negativ HPV-test etter 12 måneder. En forbigående HPV-infeksjon er ikke farlig, men en vedvarende (persisterende) infeksjon med samme HPV-type over flere år gir økt risiko for høygradig celleforandringer og kreft. Over tid vil en HPV-infeksjon vanligvis forsvinne eller forårsake behandlingskrevende celleforandringer (CIN2+). En studie fra Belgia viser at det gjennomsnittlig tar 9,4 år fra HPV-smitte til påvisning av CIN3. I løpet av 5 år vil 73 % av alle typespesifikke HPV-infeksjoner være borte, 16 % har gitt CIN2+ og 11 % har persistert uten å gi CIN2+. Samtidig viser en studie fra Danmark at to års persistens av HPV type 16 medfører 50 % risiko for CIN3.

Kvinner som er immunsupprimert har økt risiko for celleforandringer og kreft som skyldes HPV. Det ser ut at kvinner som er immunsupprimert får livmorhalskreft noe raskere enn kvinner med normalt immunforsvar. Mens det vanligvis anbefales celleprøve hvert tredje år eller HPV-test vært femte år for kvinner med normalt immunforsvar, anbefales co-testing (både celleprøve og HPV-test) hvert tredje år for kvinner som er immunsupprimert. Kvinner som er immunsupprimerte har også større problemer med å kvitte seg med HPV.

1. Er det slik at utviklingen av celleforandringer kan gå raskere ved et nedsatt immunforsvar?

Ja, men det tar vanligvis minst 10-15 år fra HPV-smitte til utvikling av livmorhalskreft, også hos immunsupprimerte.

2. Er det da for lenge å vente 1 år før kontrollprøve tas?

Nei. Spørsmålet er om det er stort poeng å vente. Dersom du allerede har hatt HPV i flere år, er det mindre sannsynlig at viruset vil forsvinne av seg selv i løpet av de neste 12 månedene. Dersom HPV-test mest sannsynlig vil være positiv om 12 måneder, er det ikke så mye å vente på. Du kan bli utredet med kolposkopi og biopsi med en gang. Samtidig er en negativ biopsi (Normal / CIN1) ingen garanti for at du ikke har høygradige celleforandringer nå, eller vil utvikle CIN2+ i løpet av de neste 2-3 år. Du må derfor følges opp med ny celleprøve og HPV-test en gang pr år inntil både celleprøven er normal og HPV-test negativ (Cyt-/HPV-) eller det blir påvist behandlingskrevende celleforandringer. Du kan risikere å bli gående i ring med positiv HPV-test og negativ biopsi i flere år før gynekologene til slutt velger å gjøre en diagnostisk konisering der området på livmortappen der celleforandringene vanligvis oppstår blir operert vekk.

Du kan også risikere å bli gående i ring etter konisering. Hos immunfriske kvinner vil 70 % ha negativ HPV-test ved første kontroll etter 6 måneder og 90 % vil ha negativ HPV-test etter 12 måneder, mens immunsupprimerte ofte har større problemer med å kvitte seg med HPV etter konisering. Hvis celleprøve er unormal og HPV-test positiv etter konisering, må du utredes med ny biopsi. Er biopsi negativ, er det ny celleprøve og HPV-test etter 12 måneder. Slik fortsetter runddansen. Etter flere negative biopsier etter konisering kan det være aktuelt å gjøre rekonisering eller fjerne hele livmoren (hysterektomi). Uten livmor har du heller ikke livmorhals, og kan ikke få livmorhalskreft. Du kan riktignok få kreft i skjeden (vagina), men risiko for vaginalkreft er mye lavere enn risiko for livmorhalskreft.

3. Er det riktig forstått at det vil være nyttig for meg og min mann å ta vaksine nå, for ikke å smitte hverandre fortsatt?

Kanskje. Det er utført studier som viser at immunsupprimerte kvinner har nytte av HPV-vaksine, men det er ikke alle immunsupprimerte kvinner som får full effekt av HPV-vaksinen. Nytten er størst dersom HPV-vaksinen blir gitt før smitte av HPV, men vaksinen kan redusere risiko for senere smitte og resmitte fra partner. Det er heller ikke gjort studier med kvinner som er eldre enn 45 år. Dersom også partner tar HPV-vaksine blir smittekjeden brutt i begge ledd. Etter det jeg kjenner til er det imidlertid ikke gjort studier hos eldre par. Det er derfor vanskelig å si hvor nyttig det er, men det skader ikke å ta vaksine.

4. Er det mulig å påvise antistoffer mot HPV i blodprøver (IgG evt IgM) for å påvise og evt tidfeste en infeksjon? (Tenker ifall min mann vil sjekke seg..)

Nei. Etter det jeg kjenner til er det umulig å tidfeste en HPV-infeksjon ved hjelp av blodprøver. Det gjøres dessuten ikke rutinemessige blodprøver for påvisning av HPV. Det er utført slike blodprøver i studier, men det er bare halvparten av de som har vært smittet av HPV som får utslag på blodprøver (målbare titer av antistoffer mot HPV).

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-