Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

49 år gammel kvinne med ASC-H på celleprøven. Hva er risiko for livmorhalskreft?

Spørsmål

Hei. Jeg har fått påvist ASC H, og vet nå hva det er. Har for noen dager siden vært hos gynekolog og tatt kolposcopi med biopsi. Er nervøs på svaret nå i ventetiden. Kan ASC H vise seg å være cancer på biopsien, eller kan jeg i «verste» fall kun få påvist CIN 3? Kan informere om at jeg har tatt regelmessige celleprøver hvert tredje år med normale funn, og at jeg forstod på gynekologen at hun ikke kan se noe unormalt på kolposcopi. Jeg har ingen symptomer på cancer såvidt jeg selv kan skjønne.

Kvinne 49
Svar

Hei. Funn i celleprøve kan klassifiseres i to hovedgrupper, lavgradig celleprøve (ASC-US / LSIL) og høygradig celleprøve (ASC-H / HSIL). Kvinner med lavgradig celleprøve skal følges opp med HPV-test. Kvinner med høygradig celleprøve skal utredes hos gynekolog med kolposkopi og biopsi (vevsprøve). Omtrent 42 % av kvinner med ASC-H får påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging, og 2,4 % får påvist livmorhalskreft.

https://www.lommelegen.no/kreft/livmorhalskreft/artikkel/diagnoser-ved-celleprover-og-vevsprover-fra-livmorhalsen/69023892

Siden du har tatt celleprøver hvert tredje år, og bare hatt normale celleprøver, er risiko for kreft lavere. Av 10.000 kvinner med normal celleprøve vil 2-3 kvinner få påvist kreft i løpet av 3,5 år.

https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/Lav-risiko-for-livmorhalskreft-etter-normale-celleprover/

Normal kolposkopi er også et godt tegn, men dessverre er det ikke mulig for gynekologen å se alle celleforandringer ved hjelp av kolposkopi. Generelt vil omtrent halvparten av kvinner med CIN3+ ha normale funn ved kolposkopi. Det er derfor det i Norge er anbefalt at gynekologen tar biopsier også ved normal kolposkopi. Dersom biopsien er negativ (normal / CIN1) skal du følges opp med ny celleprøve og HPV-test om 6-12 måneder. Det er viktig at du følges opp til både celleprøve er normal og HPV-test er negativ. Livmorhalskreft gir sjelden symptomer i tidlig stadium, men noen kvinner kan ha blødninger.

For de fleste kreftsykdommer vil risiko for kreft øke med økende alder. Når det gjelder livmorhalskreft er risiko for kreft størst hos kvinner 35-40 år. En 49 år gammel kvinne som har tatt celleprøver hvert tredje år siden hun var 25 år, og aldri tidligere har hatt unormal celleprøve, har halvert risiko for kreft sammenlignet med en 35 år gammel kvinne som aldri har tatt celleprøve.

Jeg vil derfor anslå din risiko for livmorhalskreft er 1-2 %. Det vil si at 98-99 av 100 kvinner i din situasjon ikke vil ha kreft, men at 30-40 av disse kvinnene likevel vil ha celleforandringer som må behandles med konisering (CIN2/3).  Av 2624 kvinner med CIN3 i biopsi i 2016 var det 81 kvinner med livmorhalskreft i cervixkonus tilsvarende 3,1 %. Behandling med konisering reduserer risiko for kreft med 90 %. Kvinner som har fått behandling med konisering skal følges opp med både celleprøve og HPV-test. Omtrent 1 av 10 kvinner som har fått behandling med konisering vil få tilbakefall av celleforandringer slik at de må koniseres en gang til.

https://www.lommelegen.no/kreft/livmorhalskreft/artikkel/konisering/69023927

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-