Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Operert for brystkreft, smerter i brystet nå.

Spørsmål

Hei- Jeg fikk i desember 2018 påvist ductalt carcinoma in situ. Det ble utført venstresidig mastectomi; ablatio og ved sentinel node fjernet 4 lymfeknuter pga. 40 mm stort område med DCIS grad 3.

Det bør vel også nevnes at jeg ble reoperert etter 4 uker da det ikke var helt sikkert fritt caudalt. Da det er gjort subcutan mastektomi ble det tatt en bit til av nedre lapp.

Ved 1-års kontroll fikk jeg følgende diagnose: C50.9 Ondartet svulst i bryst, uspesifisert.

Jeg stusset over at det kun ble utført klinisk palpasjon på venstre bryst, ingen patologiske resistenser. Jeg spurte hvorfor de ikke kunne ta ultralyd av brystet som var fjernet da det i utredningsforløpet var flere områder med kalk i brystet, noe jeg ble vist på skjermbilde og forklart av radiolog når det ble utført 2. gangs biopsitaking. Deriblant et område som strakk seg utover skjermbildet. På 1-års kontrollen sier de det er unødvendig med ultralyd og mammografi da brystet er fjernet.

Jeg er ikke komfortabel med dette. I ettertid har jeg hatt rekonstruksjon. Fra tid til annen kommer det voldsomme stikkinger, men jeg tenker dette henger sammen med at hele brystet nå er nytt og blodbaner og nerver "setter seg", i tillegg til at latissumus dorsi ble brukt i rekonstruksjonen av nytt bryst. Jeg er svært fornøyd med resultatet.

Tross alt urolig, med tanke på at jeg har voldsom nattesvette. Nattesvette har jeg nå hatt i opptil tre år, og har lest meg til at dette kan være et signal i seg selv på blant annet kreft.

Bør jeg bestille ultralyd for å bli beroliget med tanke på venstre bryst eller er jeg bare overbekymret over noe jeg i utgangspunktet ikke bør uroe meg over? Hva tenker du? Imøteser svar.

Kvinne 48
Svar

Hei.

Du har stilt ditt spørsmål til vår patolog, som har som spesialområde vevsforandringer ved sykdom. Han mente derfor at han ikke var rett person til å besvare ditt spørsmål, og sendte spørsmålet ditt over til meg, som er svarlegesjef her og almennlege. En kirurg ville vært riktig fagperson til å besvare ditt spørsmål, men det har vi dessverre ikke på Lommelegen for tiden.

Her tenker jeg fremfor noe annet, at dette er for viktige spørsmål til å kunne håndteres forsvarlig over en generell rådgivning slik vi har her på Lommelegen. Du trenger en konkret vurdering av de leger som kjenner deg og problemstillingen din, og som har tilgang til alt journalmateriale og som vil kunne undersøke deg. Mitt konkrete råd er derfor at du i første omgang oppsøker fastlegen, som sitter på alle nødvendige opplysninger for å kunne gi et konkret og korrekt råd til deg. Og fastlegen vil kunne konferere med den kirurgiske avdelingen hvor du var behandlet.

Stikningene du kjenner kan så avgjort være et resultat av rekonstruksjonen, men jeg kan naturligvis ikke gi deg et absolutt svar her over nett, på at det er dette som er årsaken. Men at det er generelt sett mulig og ikke sannsynlig, det er det.

Jeg synes heller ikke at du er "overbekymret", slik du spør om. Enhver som har gjennomgått kreft vil være på vakt i lang tid fremover, og spesielt i en situasjon med en smerte av ukjent årsak, er det selvfølgelig både normalt og helt riktig å stille spørsmål om hva det skyldes.

Din nattesvette kan ha helt andre årsaker, for eksempel overgangsalder eller stoffskiftesykdom, så det bør du sjekke hos fastlege.

Når det gjelder nattesvette som symptom på kreft, så er det først og fremst enkelte typer lymfom som kan gi dette, ikke kreft generelt.

Håper informasjonen kan være til nytte. Lykke til og ha det bra.