Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Mann (45) som drakk for varm kaffe. Kan jeg få kreft i spiserøret?

Spørsmål

Hei. Jeg drakk en kopp kaffe i dag. Jeg svelget litt for raskt, og fikk en brennende følelse nedover i spiserøret. Jeg er hypokonder og begynte å lese på nettet. Til min store forskrekkelse ser jeg at det er sammenheng mellom varm drikke og kreft i munn, svelg og spiserør. Jeg drikker nok 4-5 kopper kaffe daglig og gjerne rett etter den er traktet. I perioder drikker jeg også Rett i koppen supper. Også det veldig varmt. Så varmt at skinnet noen ganger løsner i munnen. Nå er jeg livredd for å ha fått, eller å få kreft. Hva mener du? Bør jeg ta noen tester får å sjekke meg? Er sjansen stor for at jeg får kreft? Var denne engangshendelsen med varm kaffe i dag i svelget farlig? Ellers kan jeg nevne at jeg ikke røyker og drikker lite alkohol.

Mann 45
Svar

Kreft i spiserøret (øsofagus) er en alvorlig kreftform. I følge Kreftregisteret var fem års overlevelse for menn for lokalisert sykdom 25.2 % i perioden 2009-2013 , mens ved regional sykdom var fem års overlevelse 18 %. Sykdommen deles inn i to undergrupper: plateepitelkarsinom (kreft utgått fra plateepitelkledd slimhinne) og adenokarsinom (kreft utgått fra kjertelepitelkledd slimhinne). Adenocarsinomet utvikler seg fra metaplastisk sylinderepitel i nedre del av spiserøret, typisk for Barrett’s øsofagus. Dette epitelet erstatter plate­epitelet under tilhelingen av refluxøsofagitt der magesyren fra magesekken kommer opp i spiserøret (halsbrann / sure oppstøt) når lukkemuskelen nederst i spiserøret ikke fungerer som den skal.

I Norge utgjør adenokarsinom ca 80 % og plateepitelkarsinomene 20 % av pasienter med spiserørskreft. Forekomsten av spiserørskreft er fire ganger hyppigere hos menn enn hos kvinner.  Sykdommen er sjelden forekommende i alder under 50 år.

Plateepitelkarsinom i øsofagus er ingen hyppig cancerform i Norge. Mest utbredt er sykdommen i Øst-Asia og i Øst- og Syd-Afrika. Det er i Norge registrert ca. 290 pasienter med spiserørskreft (Kreftregisterets rapport for 2015 og 2016). Mens plateepitelkarsinom viser en synkende tendens i USA og Vesten, viser adenokarsinomer en markert økning gjennom de siste 25 år og er den cancerform som øker mest i den vestlige verden. 

Opereres sykdommen i tidlig stadium, er utsikten til overlevelse god. For stadium 1 ligger 5 års over­levelse mellom 65 og 75 %. For stadium 2 er forventet overlevelse mellom 40 og 50 %. For stadium 3 er forventet overlevelse mellom 15 og 25 %.

Viktige risikofaktorer for utvikling av plate­epitelkarsinom i den vestlige verden er alkohol og røyking. Risikoen øker med en faktor på 3-7 for røykere sammenliknet med ikke-røykere. Det er en klar sammen­heng mellom høyt forbruk av alkohol og utvikling av plateepitelkarsinom, og sjansen for cancerutvikling stiger med økt inntak.

Inntak av frukt og grønnsaker synes å redusere sjansen for cancerutvikling. Varm mat og drikke, spesielt utbredt i Kina, øker risikoen. Høyt inntak av rødt kjøtt synes også å øke risikoen for cancerutvikling, mens folat, vitamin C og E synes gunstig. 

1. Til min store forskrekkelse ser jeg at det er sammenheng mellom varm drikke og kreft i munn, svelg og spiserør.

Ja. Men interessant nok er det ingen studier som viser sammenheng mellom kaffe, te og økt risiko for kreft i spiserøret. Noen studier viser faktisk at de som drikker mye kaffe og te har lavere risiko for kreft.

2. Jeg drikker nok 4-5 kopper kaffe daglig og gjerne rett etter den er traktet.

Studier viser at personer som drikker 4-6 kopper kaffe om dagen har lavere risiko for kreft.

3. I perioder drikker jeg også Rett i koppen supper. Også det veldig varmt. Så varmt at skinnet noen ganger løsner i munnen. Nå er jeg livredd for å ha fått, eller å få kreft.

Generelt bør du ikke påføre deg selv brannskader, men risiko for kreft er lav.

4. Hva mener du?

Jeg mener du trygt kan fortsette å drikke 4-5 kopper kaffe om dagen.

5. Bør jeg ta noen tester får å sjekke meg?

Nei. Det er ikke samfunnsøkonomisk kostnadseffektivt med rutinemessige undersøkelser for kreft i munnhule, svelg og spiserør.

6. Er sjansen stor for at jeg får kreft?

Nei. Generelt er det 1 av 200 menn og 1 av 1.000 kvinner som får kreft i spiserøret før fylte 75 år. Dette regnes som lav risiko for kreft.

7. Var denne engangshendelsen med varm kaffe i dag i svelget farlig?

Nei. Å drikke 4-6 kopper kaffe om dagen kan forebygge kreft.

8. Ellers kan jeg nevne at jeg ikke røyker og drikker lite alkohol. 

Bra. Tobakk og alkohol kan øke risikoen for kreft i munnhule, svelg og spiserør.