Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Lege og hudlege vurderte føflekken som godartet. Det viste seg å være malignt melanom. Er jeg feilbehandlet?

Spørsmål

Juni -18 Familien oppdaget føflekk i bakhodet/nakke som ble ansett som mistenkelig. Den ble oppdaget fordi jeg klippet meg helt kort. Far og søster har/hatt malingt melanom Juli Fastlegens beskrivelse: Rundt 0.6 cm diameter. Mørk&lys brun. Litt uregelmessig avgrensing. Lett elevert Jeg oppga også at den muligens klødde litt Anses som ufarlig og fraråder fjerning. Pga fam. opphopning kan han henvise siden jeg og familien var bekymret Nov Hudlegen vurderer føflekken som ufarlig. Ikke grunnlag for å fjerne den Familien klarer ikke slå seg til ro med de medisinske vurderingene som er gjort og presser på for at jeg skal fjerne den på tross av anbefalingene. Føflekken endret dog aldri utseende eller karakter fra den ble oppdaget til den ble fjernet Juli -19 Time hos fastlege for å få fjernet føflekken etter massivt påtrykk fra familie. Frarådes pga. sommer/sol på såret Sept Føflekken ble omsider fjernet hos fastlegen. 2 uker senere svar: Malingt melanom, ufrie render. Henvises til sykehus 7 okt -19 Utvidet eksisjon gjennomført og fjernet 1 lymfeknute på halsen 1 nov -19 Jeg blir orientert om at det funnet spredning i lymfeknuten som ble fjernet, dog mikroskopiske 19 des -19 Jeg får tilbud om adjuvant behandling med immunterapi. Takker ja 5 nov -20 Siste dose med immunterapi (12 doser) Komplisert med thyroiditt 4 februar -21 Ingen tegn til residiv. Stoffskifteprøver fortsatt ikke optimale. Mulig fatigue. Hudkløe Både Pasientskadeerstatningen og Pasientskadenemnda avslår min klage. De mener alt har gått etter boken. Jeg finner ingen logikk i det. Du svarte en annen her på Lommelegen 3 feb 2019. Jeg finner ditt svar interessant og i grell kontrast med konklusjon/avslag. Legene konkluderte med at jeg ikke hadde kreft. Fakta er at jeg hadde det Om jeg ikke hadde trosset legenes råd så hadde kreften fått utviklet seg med fatale konsekvenser. Var det ikke nok argumenter for å fjerne føflekken initialt? Er jeg feilbehandlet?

Mann 50
Svar

Hei! Føflekker er vanlige. Ondartet føflekkreft er heldigvis ikke så vanlig, men forekomsten av maligt melanom i Norge er blant de høyeste i verden.  Livstidsrisiko for malignt melanom er 2,5 %, og 0,4 % vil dø av malignt melanom før fylte 75 år. Av alle føflekker som fjernes er 19 av 20 (95 %) godartede, men av de føflekkene som viser seg å være ondartede etter at patologen har vurdert vevet i mikroskop, ble halvparten vurdert som godartet av legen som fjernet den. Det vil si at 1 av 40 innsendte føflekker er malignt melanom til tross for at rekvirent trodde den var godartet. Hvor ofte det skjer at både fastlege og hudlege vurderer samme føflekk som godartet mens den faktisk er ondartet har jeg ikke tall på, men jeg kan anslå at dette skjer i 1 av 100 tilfeller. Du hadde med andre ord uflaks. Jeg har sett på bildene du sendte inn, og jeg er enig med legen din i at den ikke ser suspekt ut. Samtidig ville jeg hatt lav terskel for å fjerne en føflekk som pasienten føler seg utrygg på. Det er bedre å fjerne 10 føflekker for mye enn 1 føflekk for lite.

I ettertid er det klart at føflekken din burde vært fjernet i juni 2018 og at legene ikke burde ventet til september 2019. Det er umulig å vite om den hadde spredd seg til lymfeknuten i juni 2018, eller om dette skjedde en gang mellom juni 2018 og september 2019. For mange typer kreft er det slik at dersom alt blir fjernet før den har spredd seg, går det som regel bra, mens prognosen er dårligere dersom kreftceller har spredd seg til lymfeknuter, og enda dårligere dersom den har spredd seg til andre deler av kroppen. Når det gjelder malignt melanom, har prognosen tradisjonelt vært veldig dårlig ved spedning, men etter innføring av immunterapi er det over halvparten av pasienter med spredning som overlever. Siden det hos deg bare ble påvist mikroskopisk spedning til lymfeknute, er din prognose trolig enda bedre.

1. Jeg får tilbud om adjuvant behandling med immunterapi. Takker ja 5 nov -20 Siste dose med immunterapi (12 doser)

Ja. Jeg tror det var lurt av deg å takke ja til immunterapi. Generelt er prognosen bedre jo tidligere du får behandling. Immunterapi gjør at pasienter med malignt melanom har mye bedre prognose enn før. Det hadde kanskje gått bra dersom du hadde ventet med immunterapi til du fikk påvist flere metastaser, men det er bedre å være i forkant enn på etterskudd med behandling. Det er mulig at du aldri ville fått tilbakefall også uten immunterapi, men hvis jeg hadde vært i din situasjon, ville jeg gjort det samme som deg.

2. Komplisert med thyroiditt 4 februar -21 Ingen tegn til residiv. Stoffskifteprøver fortsatt ikke optimale. Mulig fatigue. Hudkløe

Ja. Immunterapi kan gi en del uvanlige bivirkninger. Samtidig er immunterapi mye mer skånsomt for kroppen enn cellegift. Når det gjelder malignt melanom er effekten av immunterapi mye bedre enn effekten av cellegift.

3. Både Pasientskadeerstatningen og Pasientskadenemnda avslår min klage. De mener alt har gått etter boken. Jeg finner ingen logikk i det.

Det er ingen tvil om at det hadde vært best å fjerne føflekken med malignt melanom så tidlig som mulig. Spørsmålet er om legen og hudlegen var grovt uaktsom når de ikke oppdage at føflekken var ondartet. Ble du undersøkt og fulgt opp etter det som regnes som god medisinsk praksis eller ikke? Jeg vil frikjenne fastlegen din som tross alt henviste deg til hudlege selv om fastlegen vurderte føflekken som godartet. I hvilken grad hudlegen burde ha skjønt at det var snakk om malignt melanom er avhengig av funn ved dermatoskop. Hvis ikke hudlegen har tatt bilder for å dokumentere funn ved dermatoskopi, er det ingen andre hudleger som kan overprøve hudlegens vurdering.

For å få erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), må tre vilkår være oppfylt.

a.  Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En slik pasientskade kan være både forbigående og varig. I tillegg må skaden din skyldes behandlingssvikt.

b.  Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap, utover det du uansett ville ha hatt. Formålet med erstatningen er altså å dekke ekstra utgifter som skyldes pasientskaden. Dette kan for eksempel være utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger. Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk tap, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig pasientskade. Med varig menes vanligvis at pasientskaden varer i en periode på minst ti år. Med betydelig menes at pasientskaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

c.  Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Dersom du søker for sent, sier vi at kravet er foreldet.

Du har fått diagnose og behandling forsinket med ett år. Generelt vil forsinket behandling for kreftpasienter kunne gi redusert prognose, men det er usikkert om din prognose er vesentlig forverret på grunn forsinkelse. Jeg håper og tror at du er blitt kvitt din kreftsykdom, og at det vil gå bra med deg.

4. Du svarte en annen her på Lommelegen 3 feb 2019. Jeg finner ditt svar interessant og i grell kontrast med konklusjon/avslag.

Jeg antar at du sikter til dette svaret:

https://www.lommelegen.no/kreft/kreftsymptomer/legesvar/kvinne-24-med-godartet-foflekk-kan-det-likevel-vaere-malignt-melanom/70727285

Det er kanskje denne formuleringen du la merke til "Alle føflekker med ujevn pigmentering bør fjernes, selv om bare noen få av dem er ondartede". Føflekker som endrer utseende eller skiller seg ut kan være første tegn på føflekkreft. Tidlig diagnose og behandling er viktig for å unngå spredning og forverring av sykdommen. SAFE er en enkel huskeregel for å huske på faresignalene for føflekkreft. Still deg selv følgende spørsmål når du ser på en føflekk: Har den blitt Større, Asymmetrisk, Flerfarget og/eller Endret? Slik jeg oppfatter vurderingen til fastlegen og hudlegen, var det ingen av disse kriteriene som var tilstede da de undersøkte føflekken din. Om de likevel burde fjernet føflekken din fordi du er arvelig belastet, kan diskuteres, men NPE har tydeligvis ikke vurdert det som legene dine har opptrådt klanderverdig, selv om de i ettertid viste seg å ta feil.

5. Legene konkluderte med at jeg ikke hadde kreft. Fakta er at jeg hadde det. Om jeg ikke hadde trosset legenes råd så hadde kreften fått utviklet seg med fatale konsekvenser. Var det ikke nok argumenter for å fjerne føflekken initialt?

Fastlegen din og hudlegen din undersøkte deg og vurderte føflekken som godartet. I ettertid vet vi at de tok feil. Men spørsmålet er om de kan lastes for feilvurderingen. Det er ikke mulig med 100 % sikkerhet å si om en føflekk er godartet eller ondartet bare ved å se på den, selv ikke med dermatoskop. Noen apotek tilbyr føflekkscanning der føflekken fotograferes med et apparat som har en spesiell lysteknologi som ser noen millimeter under huden. Bildet sendes elektronisk til hudlege hos for analyse. Det hender imidlertid at en føflekk som er vurdert som godartet i ettertid viser seg å være malignt melanom. Siden føflekker kan utvikle seg over tid, er det viktig å hele tiden sjekke føflekkene sine og følge med på om noen av de endrer seg i form, farge, avgrensning, størrelse og om de begynner å blø eller klø. Men også føflekker som ikke har noen av kriterier for malignt melanom ved undersøkelse hos hudlege, kan likevel være det. Gullstandarden er undersøkelse av vevet i mikroskop hos en patolog, og føflekken må fjernes kirurgisk for at en patolog skal kunne undersøke vevet. Hvis en pasient ønsker å fjerne en føflekk, bør ikke legen avslå dette selv om legen ikke vurderer en føflekk som ondartet.

6. Er jeg feilbehandlet?

Både fastlegen din og hudlegen vurderte føflekken til å være godartet. Basert på deres vurderinger var det ikke grunn til å fjerne føflekken. Etter at du fikk påvist malignt melanom, har du blitt korrekt behandlet, men diagnose og behandling ble forsinket med ett år siden føflekken ikke ble fjernet juni 2018. I hvilken grad forsinkelsen har medført dårligere prognose og mer behandling etter fjerning av føflekk i september 2019 i stedet for juni 2018, er det umulig å si, men det er mulig at du ikke ville hatt spedning til lymfeknute dersom føflekken ble fjernet tidligere. Om behandling med immunterapi var nødvendig eller ikke, vil vi heller ikke vite, men du hadde tatt en større risiko ved å takke nei til immunterapi enn ved å takke ja. Samtidig vil det å takke ja til immunterapi også medføre risiko for bivirkninger som thyroiditt og hudkløe. Kreftpasienter kan få fatigue uavhengig av type behandling, men generelt vil en større kreftsvulst og mer omfattende behandling gi økt risiko for fatigue enn kreft som oppdages i tidlig stadium der behandingen er skånsom.

Se også:

https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/melanom-foflekkreft/

http://melanom.no/melanom-foeflekkreft/behandling-av-spredning-av-melanom-foeflekkreft

https://www.healthtalk.no/alle-artikler/onkologi-pasienter-med-f%C3%B8flekkreft-uten-spredning-har-like-d%C3%A5rlig-overlevelse-som-de-med-spredning-b%C3%B8r-de-f%C3%A5-immunterapi-etter-operasjon/

https://www.npe.no/no/Erstatningssoker/Soke-erstatning/Hva-skal-til-for-aa-faa-erstatning-pasientskade/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/k7KxQ/tusenvis-tar-foeflekksjekk-paa-apoteket

https://www.nrk.no/norge/overlege-kritisk-til-kreftsjekk-pa-apotek-1.12543398

https://www.tv2.no/a/9698091/

https://www.apotek1.no/kreftsykdommer/foflekkreft