Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kreftsyk far, operere eller ikke?

Spørsmål

Min far ble operert i mars for fjerning av tykktarm. Dette fordi arvelig kreft, store plager med forstoppelse og diverticler. I denne forbindelse finner de cyster på halen på bukspyttkjertel. Dette tas CT kontrast og MR av, og vi får beskjed om at det er ufarlig. Grunnet en del plager med ileostomi blir han innlagt flere ganger, to ganger reoperert, og det tas flere CT og MR gjennom sommeren. Min far ønsket cystene fjernet, jeg tar det opp med tre forskjellige kirurger, der de sier at det er ikke nødvendig, de skal følge med dem. Sist i august ble jeg garantert frisk bukspyttkjertel med ny MR i januar -18. Nå fikk han blødning i magen etter revisjon av stomi, og da finner de plutselig spredning til tynntarm som stammer fra bukspyttkjertel. Hvordan i all verden kan det skje? Kjertelen har ikke vokst inn i noe, spredningen i tynntarm ble tatt bort, men uansett vil de ikke operere bukspyttkjertel. Han blir sendt hjem med beskjed om at cellegiften ikke alltid fungerer, og da vil han dø, er dette lovlig behandling? Fungerte cellegiften kunne han leve et par år og mere til.. ønsker info om dette. Jeg vurderer nå å få han operert i Tyskland med regional cellegift eller ablasjonsbehandling i London, har sendt forespørsler. Dette er en sprek, livsglad, mentalt frisk mann, er helsenorge så kyniske, er det mulighet for operasjon på et annet norsk sykehus? Det er ikke mer spredning, utenom at han er psykisk i kjelleren nå, er han Ok. Ingen plager, har alltid hatt helt fine blodprøver. Sliter med mye syre magen, nattesvette, skjelvinger ved for lavt blidsukker, ellers fin. Dette skjedde på universitetssykehus, gastrosentret, som vi stolte på. Hilsen fortvilet datter.

Svar

Hei.

Jeg skjønner godt din fortvilelse her, og enhver som har fått beskjed om at nært familiemedlem skal dø av kreft, kan bekrefte og forstå hvordan du har det nå.

Men mesteparten av de spørsmål du stiller her, er det overhodet ikke mulig å si noe som helst om i den settingen vi har her og nå på Lommelegen.no, basert kun på de opplysninger du kommer med her. Skulle en gå inn i en slik sak, måtte en som et minstemål ihvertfall ha hans sykehusjournal tilgjengelig, samt høre sykehusets forklaringer på hendelsesforløpet.
Din misnøye over sykehuset avgjørelser og behandling av din far kan du om du vil, bringe videre til Fylkesmannens helseavdeling, som en klagesak. Da vil de gå gjennom hele saken, og du vil kunne få svar på de spørsmål du stiller her. Konklusjonen vil da teoretisk sett kunne ende i en kritikk av sykehusets behandling, om ikke behandlingen av din far har utført iht. legeetiske krav og medisinsk forsvarlighet, eller de vil kunne komme frem til at alt er gjort etter alle kunstens regler og at ingen er å bebreide. Disse to avgjørelsene er i "hver sin ende av skalaen", og det kan også ende med påpekning av forhold som kunne ha vært bedre o.l.

Så engasjert som du er i dette, og så misfornøyd og tildels bitter du nå er overfor sykehuset han ble behandlet, synes jeg du skal vurdere å sende inn en slik klage, så får du en objektiv vurdering hele saken. Det kan gjøre det vesentlig enklere for deg å leve videre med, uansett hva de kommer frem til.

Til dine konkrete spørsmål, som det altså knapt er mulig å svare på i en setting som dette, uten hans sykehusjournal tilgjengelig osv:
Du skriver:

"Sist i august ble jeg garantert frisk bukspyttkjertel med ny MR i januar -18. Nå fikk han blødning i magen etter revisjon av stomi, og da finner de plutselig spredning til tynntarm som stammer fra bukspyttkjertel. Hvordan i all verden kan det skje?"

Kommentar:
Garantier kan prinsipielt ikke gies for noe som helst som angår helse eller sykdom, det er noe enhver lege vet. Især gjelder dette for kreftsykdom, hvor så mye som en-1-enkelt kreftcelle (som ikke kan oppdages på noen bildeundersøkelser) kan vokse videre til en spredningssvulst, som så kan oppstå lenge etter at man antok av pasienten var frisk av sin kreftsykdom. Spredning skjer ved at kreftceller spres fra det organ hvor kreften opprinnelig var, med blodbane eller lymfe, eller direkte innvoksing, i et annet organ. Det ligger i sakens natur og i selve kreftsykdommens vesen, at dette er en mulighet, dessverre.

"Kjertelen har ikke vokst inn i noe, spredningen i tynntarm ble tatt bort, men uansett vil de ikke operere bukspyttkjertel. Han blir sendt hjem med beskjed om at cellegiften ikke alltid fungerer, og da vil han dø, er dette lovlig behandling?"

Det ville bli helt feil og en overfladisk behandling av et så viktig spørsmål, om jeg skulle ta stilling til dette her, med den ytterst begrensede informasjon jeg har her. Jeg uttale meg derfor med vilje ikke om det. Det ville vært svært sleivete av meg om jeg hadde gitt deg et ja eller nei på det spørsmålet. Men det er som sagt mulig å få svar på spørsmålet ved å sende en klage til Fylkesmannens helseavdeling, og det spørs om ikke jeg anbefaler deg å gjøre det, sli at du får svar på et slikt tungt spørsmål. Det er viktig for deg å få vite dette.

"Fungerte cellegiften kunne han leve et par år og mere til.. ønsker info om dette."

Det er dessverre ikke mulig å si noe som helst om din fars sykdom og prognoser og livsutsikter her over nett, igjen pga her er så alt for lite informasjon til å kunne uttale seg om dette.

"Er det mulighet for operasjon på et annet norsk sykehus?"

Til det kan følgende sies: Det er fritt sykehusvalg i Norge, akkurat det er helt uproblematisk. Men hvorvidt din far kan, skal eller bør opereres, uavhengig av hvilket sykehus, er et medisinskfaglig spørsmål som vil bli vurdert uavhengig av hvilket sykehus som evt velges. Jeg er ikke kirurg eller kreftlege og å vurdere operasjonsindiksoner er langt utenfor midt fagfelt som almenlege, og fremfor alt så vet jeg ikke på noen måte nok om din fars sykdom nå til å kunne si noe om han kan og bør opereres eller ikke. Det er avgjørelser om gjøres individuelt i hvert enkelt tilfelle, basert på helhetsvurderinger av pasientens helsetilstand, kreftsykdommens stadium og alvorlighet, og ikke minst på gjeldende medisinskfaglige anbefalinger. Det er fremfor alt IKKE slik at det er skjønn og synsing av hver enkelt kirurg og sykehus som avgjør om en pasient blir operert eller ikke, det ligger vitenskapelig baserte kriterier og anbefalinger bak behandlingsvalgene som blir tatt, og avgjørelsene blir tatt i henhold til gjeldende nasjonale og tildels internasjonale retningslinjer.

Som du ser, er det dessverre ikke mulig å bli konkret overfor din fars sykdom og behandling her, og jeg håper at jeg har klart å forklare deg hvorfor. Men jeg vil ende på at jeg synes du skal vurdere å sende en klage til Fylkesmannen, for få klarhet i de spørsmålene du stiller her nå.
Lykke til.