Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinne (43) med polypper i galleblæren. Hva er risiko for kreft?

Spørsmål

Hei. Jeg er en kvinne på 43 år. For seks år siden tok jeg kontakt med fastlegen min pga ubehag under høyre ribbeinsbue. Jeg ble henvist til ultralyd av magen, og de fant da tre polypper i galleblæren. De var da av en sånn størrelse at det ikke ble gjort noe annet enn å gå til kontroll årlig. Ubehaget på høyre side av magen, under ribbeinsbuen, har i disse årene fortsatt vært der, i varierende grad. Det har aldri vært snakk om en form for stikkende og skarp smerte, men mer som et plagsomt ubehag som har gitt en følelse av å ville strekke på meg, eller presse og dytte der ubehaget sitter, som for å få bedre plass. Høsten 2018 tok jeg kontakt med legen igjen, da jeg opplevde at ubehaget ble mer plagsomt. Ble henvist til gastroskopi, der fant de ikke noe unormalt. Legen der henviste meg videre til CT. På samme tid var jeg også på årlig kontroll av polyppene i galleblæren. Da viste det seg at den ene polyppen hadde vokst til åtte mm. Svar fra CT viste det man allerede hadde sett på ultralyd. Jeg venter nå på time for å få fjernet galleblæra, da jeg ble anbefalt dette. Så sitter jeg her med en del ubesvarte spørsmål, og opplever det som vanskelig å ikke vite hva som ligger foran meg. Jeg vet at man vil undersøke polyppen og galleblæra for å finne ut om det er snakk om kreft eller ikke, men hva kan jeg egentlig forvente meg? Hva er sannsynligheten for dette? Og hva hvis det viser seg at polyppen er ondartet? Hva skjer videre da? Dessverre kommuniserer jeg dårlig med den legen som er vikar for fastlegen, ellers ville jeg ha henvendt meg der for å få svar. På forhånd takk.

Kvinne 43
Svar

Polypper i galleblæren er vanlig. Kreft i galleblæren er sjeldent. Det er ikke uvanlig at man tilfeldigvis finner polypper i galleblæren ved ultralyd. Nesten alle disse er godartede, og studier viser at de kan sees hos 1,5-4,5% av alle som blir undersøkt med ultralyd. Kreft i gallegangene og galleblære er sjeldne kreftformer i Norge. Tall fra Kreftregisteret viser at det 2017 var totalt 144 personer som fikk kreft i galleganger eller galleblære, 68 menn og 80 kvinner. Denne kreftsykdommen oppstår hovedsakelig i 50-70 års alderen.

Det er lite trolig at polyppene er årsak til smertene som du beskriver, men noen ganger kan polypper gi symptomer som minner om gallestein. Eneste behandling da er å fjerne galleblæren. Oftest er det kolesterolavleiring i galleblæreveggen som forårsaker polyppene. Dette er helt ufarlig. Siden polypper i galleblære en sjelden kan kan være kreft, anbefales det ofte å kontrollere om polyppene vokser over tid. I amerikanske retningslinjer anbefales det kontroll etter 6 måneder, og deretter årlig kontroll i noen år. Det er godt mulig at dette kontrollopplegget er overdrevent "nervøst", men det er betryggende å følge med. Om oppfølgende kontroller viser at polyppene har uendret størrelse, er det ingen grunn til å tro at noe er galt. Dersom polyppen vokser, er det vanlig å fjerne galleblæren slik at preparatet kan undersøkes i mikroskop av patolog.

Polypper i galleblære kan være et forstadium på kreft, men risiko for at de utvikler seg til kreft er svært liten. Siden du har hatt polyppene i seks år, er det lav risiko for kreft. Polypper kan man også ha i tarmen, og de fleste vet ikke at de har dette. De fleste polypper i galleblære er et tilfeldig funn ved ultralyd. Du må se på som fint at det er oppdaget og at du blir fulgt opp. Å fjerne galleblæren regnes som et lite inngrep. Fjerning av galleblære gjøres hyppigst hos de som er plaget med gallestein. På ultralyd kan det vanskelig å skille mellom en benign (godartet) og en malign (ondartet) polypp. Store polypper (> 10 mm) og rask vekst gir mistanke om malign polypp, men bare 5 % av polyppene utvikler seg til å bli så store. Utvikling fra polypp til kreft (adenokarsinom) kan forekomme, men risiko er svært lav.  

Årsaken til kreft i galleblæren er lite kjent. Det er ikke vanlig at en liten benign polypp utvikler seg til en stor malign polypp. Over 95 % av polyppene i galleblæren er godartede. Polypper i galleblære forekommer hyppigst hos overvektige eller hos diabetikere. Maligne polypper er typisk over 18 mm store, men alle polypper over 10 mm bør fjernes. Mindre polypper enn dette er ikke forbundet med kreft, men kan følges i noen år for å se om de vokser.

Dersom du må fjerne galleblæren, kan det blant annet føre til at du må være forsiktig med fet mat og melkeprodukter. Noen kan få diare/løs mage. Begge disse plagene skyldes at gallestoffene (bilirubin) slippes kontinuerlig ut i tarmen, uten noen form for mellomlagring i galleblæren. Dette kan skape problemer siden gallestoffene bryter ned fett, slik at det kan tas opp i tarmen. Fettfattig kost anbefales, men dersom du ikke får problemer, er det ikke nødvendig med noen spesiell diett. Ved plagsomme fordøyelsesproblemer kan det være lurt å få en henvisning til en ernæringsfysiolog.

Dersom det skulle vise seg at polyppen er ondartet, og den ikke har vokst ut over galleblæren, er du ferdigbehandlet, men du må følges opp med kontroller i noen år. Pasienter som har gjennomgått helbredende behandling for kreft i galleveiene bør følges med kontroll hver 3. måned det første året, deretter hver 6. måned. Frekvensen og varighet av kontroll individualiseres etter hvilken type behandling som er gitt. Prognosen er best ved tumorfri margin (R0), det vil si at all synlig kreft er fjernet under operasjon, og at det ikke er spredning til lymfeknuter. Ved galleblærekreft i stadium 2 er langtidsoverlevelsen etter utvidet fjerning av galleblæren 80–100 %. Langtidsoverlevelsen reduseres til 25–50 % hvis det foreligger spredning til lymfeknuter.

Se også:

http://kreftlex.no/Galleganger-og-gallebl%C3%A6rekreft