Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kvinne (24) med godartet føflekk. Kan det likevel være malignt melanom?

Spørsmål

Hei! Jeg hadde en føflekk med svart/mørk ring rundt seg som jeg fikk fjernet og sendt til histologisk undersøkelse. Svaret lød som følger "Histologisk undersøkelse vist hud med benign nævuscelletumor av intradermal type. Frie reseksjonsrender". Jeg har forstått at det da ikke viste tegn til kreft, men jeg lurer på: kan man finne ut av det bare ved å se på føflekken? Kan det være at det var på så tidlig stadiet at man ikke har fått øye på kreften? Er det eventuelle andre forandringer jeg bør være obs på? Det jeg nesten lurer mest på er: hvorfor danner det seg svarte sirkler rundt føflekker? Har lest på nettet, men finner bare om hvite og røde sirkler. Takker for svar!

Kvinne 24
Svar

Forekomsten av ondartet føflekkreft (maligt melanom) i Norge er blant de høyeste i verden. Det ble i perioden 2011-2015 registrert gjennomsnittlig 1.856 nye tilfeller av malignt melanom i Norge pr år. I aldersgruppen 15-54 år er dette den nest hyppigste kreftformen. Antall nye tilfeller er fallende blant yngre, mens det er noe økning blant de over 60. Livstidsrisiko for malignt melanom er 2,5 %, og 0,4 % vil dø av malignt melanom før fylte 75 år.

Man bør oppsøke lege dersom man oppdager endring i en eksisterende føflekk eller dersom det har vært rask tilkomst av en ny pigmentert flekk. Endringene kan være i form av økt størrelse, fargeforandring, ujevnt pigmentering, at flekken blør, klør , stikker eller gjør vondt. 

Alle føflekker som fjernes av lege skal sendes inn til patolog for histologisk undersøkelse i mikroskop. Det er patologen som har "gullstandarden" for om en føflekk er godartet eller ondartet. En fastlege eller en hudlege kan mistenke kreft, men det er først når patologen undersøker vevsbiten i mikroskop at vi får fasiten. Det er likevel anbefalt at føflekker fjernes med fri margin. Det vil si at det skal være normal hud på begge sier av føflekken, og at ikke føflekken går helt ut i skjæreflaten (frie reseksjonsrender). På denne måten vet vi at hele føflekken er fjernet. Det gir en ekstra sikkerhet. I Norge sendes det hvert år flere tusen føflekker inn til undersøkelse av patolog. Over 95 % disse er godartede. Det er sjelden en patolog gir feil diagnose ved histologiske undersøkelse av føflekker i mikroskop. Når føflekken er fjernet i sin helhet, er det lav risiko for tilbakefall eller spredning.

Dersom man får føflekkreft, denne oppdages tidlig, og patologen i mikroskopet kan se at tumor er under 1 mm tykk nedover i hudlaget, lever 95% av pasientene etter 5 år, altså er dødeligheten lav, og en svært god overlevelsesrate. Hvis tykkelsen har rukket å bli over 4 mm, eller det har tilkommet sårdannelse, er det større risiko for spredning, og overlevelsen er redusert til at 50% lever etter 5 år. 

1. Jeg hadde en føflekk med svart/mørk ring rundt seg som jeg fikk fjernet og sendt til histologisk undersøkelse.

Svarte og mørke ringer rundt føflekker skyldes ujevn pigmentering. Alle føflekker med ujevn pigmentering bør fjernes, selv om bare noen få av dem er ondartede.

3. Svaret lød som følger "Histologisk undersøkelse vist hud med benign nævuscelletumor av intradermal type. Frie reseksjonsrender". Jeg har forstått at det da ikke viste tegn til kreft, men jeg lurer på: kan man finne ut av det bare ved å se på føflekken?

Ja. Det er nettopp dette som er jobben til patologer. Det er patologene som har "fasiten" på om det er kreft eller ikke. En hudlege som undersøker en føflekk ved hjelp av dermatoskop kan si noe om sannsynligheten for om en føflekk er godartet eller ondartet, men det er patologen som gir den endelige diagnosen. 

4. Kan det være at det var på så tidlig stadiet at man ikke har fått øye på kreften?

Nei. Enten er det kreft, eller så er det ikke kreft. Spesialister i patologi har flere års videreutdannelse etter at de er ferdig leger nettopp for å kunne skille mellom kreftsykdommer og godartede tilstander. Det er sjelden malignt melanom starter i en godartet føflekk. Som regel var den ondartet helt fra begynnelsen av.

5. Er det eventuelle andre forandringer jeg bør være obs på?

Nei. Når føflekken er fjernet i sin helhet, vil den heller ikke komme tilbake. Hvis føflekken er fjernet med ufri rand, kan det oppstå ny føflekk i arret. Dersom du oppdager mørke områder (pigmenteringer) i arret, kan du be legen om en såkalt utvidet eksisjon. Det vil si at hele området med arret blir fjernet, men du vil få et enda større arr etterpå.

6. Det jeg nesten lurer mest på er: hvorfor danner det seg svarte sirkler rundt føflekker? Har lest på nettet, men finner bare om hvite og røde sirkler. 

Svarte sirkler skyldes ujevn pigmentering. En hvit sirkel rundt føflekken (halonævus) skyldes at immunforsvaret har begynt å "spise opp" nevuscellene slik at pigmentet forsvinner. Når patologen undersøker føflekken i mikroskop kan han se at makrofagene ("spiseceller") er blitt brune fordi de har spist opp pigment. En halonævus er som regel godartet og sees oftest hos yngre mennesker.