Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Unormale funn på mammografi. Hva er prognosen?

Spørsmål

Var på mammografi og ble kalt inn til etterudersøkelse . Det ble tatt ul og biopsi. Det gode var at de ikke fant svulst men kalkavleiringer som de måtte sjekke ut om inneholdt forstadier til kreft. Går og venter på svar og det er en stor psykisk belastning . Lurer på prognoser osv.

Kvinne 67
Svar

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene for å lete etter forandringer som kan være brystkreft eller forstadier til kreft. Noen kvinner med brystkreft eller forstadier til kreft har forkalkninger, og selv om røntgenlegen ikke finner noe annet galt, vil kvinner med forkalkninger i brystene bli utredet. Det er ikke unormalt med forkalkninger i brystene. Dette kan man se i friske bryst, men også ved kreft. De fleste forkalkninger i brystet er godartede, men de kan være en indikasjon på brystkreft eller forstadier til kreft. Et slikt forstadium heter duktalt karsinom in situ (DCIS). Flere og flere kvinner får diagnosen DCIS. 

Det er ganske mange kvinner som får beskjed om unormale funn på mammografi. Omtrent 4 av 100 kvinner må etterkontrolleres eller utredes fordi røntgenlegen har sett en tumor, har sett kalkavleiringer eller er usikker på funn. De fleste av disse funnene er såkale "falske funn" også kalt falske positive. I Norge er mer enn fire av fem mammografibilder med unormale funn falske positive. Når en kvinne får beskjed om at bildet er positivt, blir hun undersøkt med ultralyd og vevsprøve (biopsi).

Forekomsten av DCIS har økt de siste tiårene (1993-2007) fra 4 til 11 per 100 000 kvinneår. Denne økningen skyldes hovedsakelig innføring av mammografiscreening. Om lag 1 av 5 behandlingstrengende sykdomstilfeller som oppdages ved screening i dag, er DCIS. Diagnosen DCIS i seg selv er ikke farlig, men noen kvinner med DCIS kan senere utvikle livmorhalskreft, og legene vil derfor anbefale behandling av DCIS.

Kreftregisteret har gjort en studie av alle tilfeller av DCIS diagnostisert i Norge i perioden 1993-2007. Dataene viser at 9,4 prosent av kvinnene med DCIS hadde utviklet brystkreft etter 10 år. Det vil si at det er 10 ganger "farligere" å få påvist brystkreft enn å få påvist DCIS. Brystkreftforekomsten hos kvinner med DCIS var fem ganger høyere enn i den generelle norske kvinnelige befolkning.

Prognosen ved brystreft er dessuten god. Pasienter med tidlige stadier av brystkreft har spesielt god prognose. Tall fra Kreftregisteret viser at dersom sykdommen er begrenset til brystet var 5-års overlevelse for årene 2008-2012 hele 99,1 %. For kvinner med langtkommet kreft med fjernspredning, var prognosen dårligere med en 5-års overlevelse på 26,6 % for årene 2008-2012.

Hensikten med mammografiprogrammet er nettopp å finne brystkreft og forstadier til brystkreft så tidlig som mulig slik at de kan få tidlig behandling og god prognose. Kalkavleiringer behøver ikke å bety at du har forstadier eller kreft, men hvis du har forstadier eller kreft er det bra at det blir oppdaget tidlig.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-