Hva er Hodgkin lymfom?

Hodgkin lymfom er en type lymfekreft, også kalt lymfom. Vanlige symptomer er blant annet forstørrete smertefrie lymfeknuter.

FORSTØRRET LYMFEKNUTE: Forstørret lymfeknute er et av symptomene på lymfekreft. Foto: Gabor Kenyeres / NTB
FORSTØRRET LYMFEKNUTE: Forstørret lymfeknute er et av symptomene på lymfekreft. Foto: Gabor Kenyeres / NTB Vis mer

Hva er Hodgkin lymfom?

Hodgkin lymfom er en form for lymfekreft. Lymfekreft deles inn i to hovedgrupper - Hodgkin lymfom og Non-Hodgkin lymfom. Hver hovedgruppe deles videre inn i flere undergrupper. Klassisk Hodgkin lymfom og nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom er undertyper av Hodgkin lymfom.

Lymfekreft oppstår i lymfeceller. Lymfecellene er utbredt i hele kroppen, og man kan derfor få lymfekreft på mange ulike lokalisasjoner. (1, 2)

LES MER OM: Lymfom (lymfekreft): Symptomer, diagnose og behandling

Forekomst

Lymfekreft utgjør ca. 4 % av nye krefttilfeller i Norge. Tilstanden rammer hyppigere menn enn kvinner, og Hodgkin lymfom forekommer særlig i aldersgruppene 20 til 30 år, og hos de over 50 år. (1)

image: Hva er Non-Hodgkin lymfom?

Hva er Non-Hodgkin lymfom?

Andre navn

Hodgkin lymfom kalles også Hodgkin sykdom, på engelsk heter tilstanden Hodgkin's lymphoma eller Hodgkin's disease.

Lymfekreft kalles innenfor medisinen for lymfom.

Symptomer

Noen av symptomene som kan oppstå ved lymfekreft er:

 • Hovne lymfeknuter: Hovne, forstørrete lymfeknuter, som ofte er smertefri. Typiske lokalisasjoner er i armhulene, lysken, halsen, magen, eller i mellom lungene.
 • Feber over 38 grader uten annen årsak.
 • Vekttap på 10 % av kroppsvekten siste 6 månedene.
 • Nattesvette: Uttalt nattesvette flere ganger siste måned. For at nattesvetten skal være uttalt må svetten være så kraftig at man bytter sengetøy.
 • Blødningstendens.
 • Hudkløe.
 • Infeksjoner.
 • Lymfeknuter kan presse på ulike strukturer og gi en rekke forskjellige ledsagende symptomer, du kan lese mer om dette i avsnittet under. (1, 2)
UNDERSØKELSE: Undersøkelse av lymfeknutestasjonene for å finne forstørrete lymfeknuter er en viktig del av utredningen ved lymfom. Foto: Rocketclips, Inc. / NTB
UNDERSØKELSE: Undersøkelse av lymfeknutestasjonene for å finne forstørrete lymfeknuter er en viktig del av utredningen ved lymfom. Foto: Rocketclips, Inc. / NTB Vis mer

Ledsagende symptomer

Lymfeknuter som presser på ulike strukturer kan gi forskjellige symptomer. Eksempler på slike symptomer er:

 • Hoste og tungpust: Lymfeknuter som ligger mellom lungene kan trykke og irritere lungene og gi tungpust og hoste.
 • Plager fra magen: En stor lymfeknute kan påvirke tarmfunksjonen og gi alt fra magesmerter til oppkast.
 • Symptomer fra urinveiene: Hvis lymfeknuter presser på urinveien kan det gi symptomer fra urinveiene.
 • Smerter: Alt etter hvilke strukturer lymfeknuter presser på kan de gi smerter i det aktuelle området.
 • Lymfeknuter kan også klemme på nerver og gi symptomer fra nerver i klem. (1, 2)

LES OGSÅ: Kul på halsen – hva kan det være?

image: Smerter på siden av halsen

Smerter på siden av halsen

Utredning og diagnose

Typiske symptomer, som nevnt over, gir mistanke om lymfekreft. Utredningen innebærer en klinisk undersøkelse, da vil legen blant annet kjenne på de ulike lymfeknutestasjonene og undersøke magen.

I tillegg tas det en rekke blodprøver. Utredningen for lymfekreft innebærer også bildeundersøkelser som kan være både ultralyd, CT og MR. PET/CT er en bildeundersøkelse som ved Hodgkin er viktig både for diagnostikk og vurdering av behandlingsrespons.

Diagnosen settes ved at det tas en vevsprøve - biopsi, av en lymfeknute med kreft i. (2)

BILDEUNDERSØKELSE: Bildeundersøkelser er en viktig del av utredningen ved lymfom. Foto: Gorodenkoff / NTB
BILDEUNDERSØKELSE: Bildeundersøkelser er en viktig del av utredningen ved lymfom. Foto: Gorodenkoff / NTB Vis mer

Behandling

Behandlingen tilpasses hver enkelt pasient og flere faktorer spiller inn ved valg av behandling. Hvor utbredt sykdommen er og type Hodgkin lymfom er blant annet viktige faktorer.

Ved Hodgkin lymfom er cellegift og strålebehandling vanlige behandlingsformer, ofte i kombinasjon. Såkalt antistoffbehandling som hjelper immunforsvaret til å drepe kreftceller er også et behandlingsalternativ.

image: Hva er en svulst?

Hva er en svulst?

Hos noen pasienter er det aktuelt med autolog stamcelletransplantasjon som er benmargstransplantasjon der pasientens egne stamceller brukes.

Kirurgi er sjeldent aktuelt. (1, 2)

Overlevelse

Overlevelsen ved Hodgkin lymfom er god, men vil variere etter hvor utbredt sykdommen er. Samlet er 90 % av pasientene er i live etter 5 år, der mange helbredes for kreftsykdommen, mens andre lever i mange år med livsforlengende behandling. (1)

Kilder

1) Kreftlex, Hodgkin lymfom 2) Helsebiblioteket, Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer.