Uenig i svaret fra Lommelegen

Spørsmål

Jeg har lest svar fra Dr. Roar Pedersen vedrørende herpes og syntes det er litt upresist.
Etter det jeg har fått opplyst kan herpes type 2 (kjønnherpes) også smitte når pasienten ikke har aktive utbrudd. Så mye som 10% av nye smittede er smittet av andre som ikke hadde utbrudd.
Når det gjelder profylaktisk bruk av medisiner for å unngå utbrudd av herpes er disse svært effektive men selv når man bruker disse (Valtrex, Geavir etc)er man ikke garantert smittefri. Av nye smittede er ca. 1% smittet av personer som står på medisinering.

Kilde: Olafia Klinikken Oslo

Sykdommer: Herpes

Mann, 40 år

Svar

Hei!

Det er fint at du påpeker dette og jeg skal forsøke å være litt mer presis:

Det er riktig at en person som har kjønnsherpes kan smitte selv om han/hun ikke er klar over at han/hun er smittsom. Det kan være flere grunner til dette. Sår innerst i vagina er ikke bestandig lett å merke og en kvinne kan smitte uten å vite det. Dessuten er det noen som kommer i en aktiv smittefase uten å merke det fordi de ikke utvikler sår slik som andre. Det kan være virus i spytt og sekreter som er disse personenes aktive fase, uten sår.

Det er nok mer riktig å si at 10% av nye smittede er smittet av andre som ikke var klar over at de hadde utbrudd.

Forebyggende bruk av medisiner er så vidt jeg har bragt på det rene ikke en anbefalt strategi bortsett fra hos HIV-positive og i enkelte tilfeller hos gravide like før fødsel. Det er ikke mange som står på medisinering fast, og da er 1 % et relativt høyt tall. Medisinen kan dempe eller forebygge et anfall, det har du rett i, men det foreligger ikke vitenskapelig dokumentasjon for at dette er en fornuftig eller effektiv måte å behandle herpespasienter på kontra det å behandle raskt når et anfall først kommer.

Takk for tilbakemeldingen!