Tuberkulose i Norge

Spørsmål

Hvor mange nye tifeller av tuberkulose ble registrert i Norge dette året?

Kvinne, 13 år

Svar

Hei!

Du kan lese mye interessant om tuberkulose på Folkehelsas hjemmesider http://www.fhi.no/tema/smittevern/tuberkulose/#P35_1507

Her er litt statistikk som jeg har sakset derfra:
* 1.7 milliarder mennesker er i dag smittet av tuberkulose.
* Ca. 8,7 millioner utvikler sykdommen hvert år.
* Årlig dør 2 millioner mennesker av denne sykdommen.
* Rundt århundreskiftet tok tuberkulosen 6-7000 norske liv årlig. Så sent som i 1945 døde rundt 2000 mennesker av tuberkulose her i landet. Norden var den gangen mer hjemsøkt av tuberkulose enn de verst stilte u-land er det i dag.
* I Norge er i dag rundt 400 000 smittet av tuberkulose. De fleste er smittet før 1950.
* Bare hver tiende person som er smittet utvikler tuberkulose i løpet av livet. * Risikoen er størst kort tid etter smitten og blant små barn og unge voksne.
* I Norge blir det nå hvert år registrert rundt 250-300 sykdomstilfeller av tuberkulose.
* I Norge blir de aller fleste friske med behandling.