Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Staphylococcus aureus och kronisk smärta

Spørsmål

Vært plaget med store smerter i korsrygg, hender og føtter i en 4 års periode. Så stor at jeg er uten arbeid. Store søvnproblemer, dermatitt, kvalme og alt annet som dette bærer med seg. Ble avklart som revmatologisk sykdom og behandlet med imundempene midler og en del andre medisiner. Ingen har fungert bra da jeg har endt med infeksjoner mange ganger (5 ulike typer biologisk) Urinveisinfeksjoner, lungebetennelser, endring i leververdiene, etc Var på Diakonhjemmet for second opinion i 2018. Fikk svar i mai i år at de ikke tror det er revmatisme. Er blitt rekvirert til Smerteklinikk. I slutten av juni ble jeg sterkt forkjølet og endte med en kraftig bihulebetennelse som verken penicillin, antibiotika og igjen ny antibiotika( Dicloxacillin)ikke har greid å fjerne. Er på 3 dag i dag. Svar på bakteriologisk us viser funn av Staphylococcus aureus, rikelig mengde. Spm er: kan jeg ha hatt dette lenge og være grunn til betennelser i korsrygg, hender og føtter. På hvilken måte bør jeg ta dette videre? Hvor smittsomt er dette ovenfor andre? Hva er fremgangen videre med disse funnene? Har spurt legekontoret(ikke lege),men de har ikke mye kunnskap om dette.

Kvinne 38
Svar

Hei og tak för din fraga!

Långvarig smärta är ofta komplicerat. Det innebär självklart ett stort lidande och är ibland svårt att finna anledningen till. Du verkar ha genomgått en avancerad utredning. Den kan jag inte ha några synpunkter på. Jag fokuserar på ditt aktuella problem:

Stafylokocker (Staph aureus) kan man bära på i näsan utan att vara sjuk. Kanske 20% av friska, vuxna människor har dessa bakterier i näsan av och till, utan att ger några symptom. Ibland kan denna bakterie dock orsaka ordentliga infektioner, ibland med svåra symptom. Den kan ge bihålebetennelse, även om detta inte är det vanligaste. Att man dyrkat fram Staphylococcus aureus i din näsa är alltså lite svårtolkat. Det kan ha gett upphov till din aktuella betennelse. Det kan också vara ett så kallat bifynd. Då är det annan bakterie, sannolikt en pneumokock, som gett dig bihulebetennelsen. Det spelar inte så stor roll i ditt fall. Dicloxacillin är rätt antibiotika fär båda dessa bakterier. Om du inte ha blivit bättre trots behandling så har det antibingen gått för kort tid eller så måste man dränera bihulen på något sätt. Nässpray för att vidga upp fungerer iblamd, i vissa fall använder man en grov kanyl och tömmer bihulan.

Dina övriga frågor: Staphylococcus aureus är inte grunn till dina långvariga smärtor i korsrygg, händer och fötter. Du behöver inte ta detta vidare. Det är inte heller särskilt smittsamt (se ovan om att en stor andel av befolkningen har dessa bakterier normalt). Du ska behandlas för din bihulebetennelse, sedan är det inget att ta vidare. Inga saärskilda utredningar behövs på grunn av detta fynd.

Hoppas att detta var till någon hjälp,

Med vänlig hälsning,

Per Åkesson

Infeksjonslege