Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Stadige, gjentatte infeksjoner

Spørsmål

I perioden mellom sommer 2018 og sommer 2019 så hadde jeg 11 'infeksjoner'. Jeg setter det i gåseøyne bare fordi det er veldig unormalt for meg å ha såpass mange og jeg tror at det finnes andre årsaker til høy CRP og feber. Det ble antatt infeksjon som årsak. Som oftest var symptomene subtile. Jeg har veldig høyt symptomnivå til vanlig (konstant) på grunn av kroniske smerter jeg har hatt i 2 år nå. Som oftest har det vært snakk om halsbetennelser og influensaliknende luftveisinfeksjoner. Jeg fikk aldri en presis diagnose, men ble sendt hjem etter at legevakt fant CRP på under 60 og feber under 40. CRP har vært mellom 10-60 og feber vanligvis veldig lett (38), bortsett fra en gang hvor den var på 40. Jeg har blitt anbefalt å fortsette å kontrollere CRP når jeg får symptomer som ligner på de jeg har hatt tidligere når jeg hadde høy CRP, på grunn av at jeg har så mange infeksjoner. Jeg har opplevd at mine kroniske smerter ble verre på samme tid som jeg hadde disse infeksjonene, spesielt den gangen jeg hadde veldig høy feber. Det er vanskelig for meg å få sjekket CRP, spesielt i helger, men jeg tenkte, på grunn av anbefalingen, at det var lurt fordi jeg kanskje kan få en behandling når problemet er tilbakevennende og at CRP kan være nyttig i diagnostisk øyemed. Det kan være vanskelig for legen dersom jeg bare sier at jeg har hatt 10 luftveisinfeksjoner når jeg ikke har noe prøvesvar da det er mye som kan gi liknende plager. I tillegg så lurer jeg på om det kan ha noen sammenheng med smertene mine. Tidligere fikk jeg mindre enn en infeksjon i året. Hva tenker du kan være årsaken til at man får så mange infeksjoner? Hva synes du om at jeg fortsetter å sjekke meg ved symptomer på infeksjon? Dersom du er enig i at det kan være lurt, hva bør jeg si til sykepleier når jeg spør om å sjekke CRP ? (Vet at det er et rart spørsmål, men jeg er dårlig til å forklare meg ovenfor leger). Tror du det kan være en mulig (fjern) sammenheng med mine kroniske smerter?

Kvinne 27
Svar

Hei och tack för dina frågor,

Jag har några synpunkter på din historia. För det första, att man upplever många infektioner under en tidsperiod är inte så sällsynt. Vanligtvis beror detta på att man drabbas av upprepade virusinfeksjoner. Efter den första infeksjonen kan slemhinnan i luftvejerne skadas och det blir då lättare att få ännu en infeksjon. Man kan hamna i en spiral där olika virusar avlöser varandra. Jag säger inte att det är så i ditt fall, men det kan vara en möjlig förklaring. Vad gäller CRP så tycker jag inte att man nödvändigtvis måste sjekke detta var gång man får feber eller halsont. Min åsikt är att det är bäst att gå på det som vi kallar allmänntillstånd, det vill säga kan du vara upp ur sängen, kan du äta och dricka, kan du vara i viss aktivitet - ja då kan du nog avvakta med att söka vården och ta prover. Är du däremot helt slapp, har svårt att ta dig ur sängen, dricker dåligt och har hög feber, då ska du själklar söka vård och ta prov snarast.

På din andra fråga svarar jag att jag inte tror att detta har samband med dina kroniska smärtor.

När jag läser ditt brev får jag också några andra tankar. Jag vet inte mycket om hur du lever ditt liv i övrigt. Men jag ser att du bara är 27 år och redan har kroniska plågor. Detta gör mig urolig. Jag vill ge dig ett besämt råd att fokusera på 1. att få lång och regelbunden sömn var natt, 2. att spise bra mat och 3. att röra mycket på dig, minst 45 min promenad var dag. Dina återkommande infeksjoner, tykt sekret, smerter, spiserörsbetellese etc - mange av dessa besvär kan bli mindre om du satsar hårt på att optimera din livsstil. Det gäller förövrigt inte bara dig utan oss alla människor som lever i ett modernt samfund där vi äter processad mat och sitter alldeles för mycket.

Ett sista råd: jag skulle starkt anbefalla dig att trappa ut din behandling med Oxycontin. Långvarigt bruk av detta preprat leder alltid (100%) till ett läkemedelsberoende som kan bli mycket besvärligt att bli av med. Detta sagt med all respekt för svårigheter att leva med långvarig smerte.

Hoppas detta var till någon hjälp,

Med bänlig hälsning,

Per Åkesson

Infeksjonslege