Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Søsken med langvarig hoste men ingen tegn til infeksjon

Spørsmål

Hei. Min datter på 7 år har hatt en plagsom hoste i fire uker nå. Hun har vært hos fastlegen to ganger, der ble hun lyttet på, det ble tatt crp, som var under 30 begge gangene og det ble konkludert med at det var et virus. Hosten er verst på natten og hun er svært sliten. I løpet av disse fire ukene har hun vært mye hjemme fra skolen. Det piper ikke i brystet og kommer lite slim, men det kan høres surklelyder innimellom. Hun har hostet til hun har kastet opp flere ganger. Jeg sørger for at hun ligger med hodet høyt i et rent rom som luftes godt daglig. For seks dager siden begynte hennes lillebror på 11 måneder med samme symptomer og han må opp hver natt fordi han hoster. Som mor er jeg nå nervøs, jeg føler meg ikke tatt på alvor og det gjøres ingen tiltak for at barna skal bli bedre. Jeg er klar over at det tar tid å bli frisk fra et virus, men dette begynner å bli uholdbart for barna. Er det noen undersøkelser som burde vært gjort eller noen tiltak jeg ikke har tenkt på? Mykoplasma ble utelukket grunnet lav crp. Ingen av barna har feber og ingen har noen allergier. Tidligere friske. Hilsen bekymret mor.

Kvinne 35
Svar

Hei, takk for spørsmålet. 


Langvarig hoste er en utbredt plage hos småbarn og kan ha mange ulike årsaker. Infeksjoner, astma og allergi er de aller vanligste, men også kroniske lungesykdommer og irritasjon av luftveiene kan gi hoste over lang tid. 


Din datters plager, som riktig nok har vart over flere uker men kom nokså plutselig og først ved syv ukers alder og i sommersesongen passer aller best med en infeksjon jmf listen over. Såkalte atypsike lungebetennelser, som ikke gir det vanlige forløpet med store pusteproblemer og høy feber kjennetegnes av nettopp nattehoste og utmattethet over lang tid - og det vil være viktig å få undersøkt for det. Mange virus kan også gi akkurat de samme plagene og da har vi ikke noe å behandle med, men siden mycoplasma og flere andre infeksjoner som gir disse plagene kan behandles, ville det være rimelig å ta en prøve fra nesen for å undersøke hvilket virus/hvilken bakterie som gir disse plagene - selv om CRP er lav. Mycoplasma og pertussis/kikhoste ville jeg ihvertfall ha fått utelukket før jeg slo meg til ro med at dette skyldes virus.