Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Skal urinveisinfeksjon alltid behandles?

Spørsmål

Behandling av UVI. Jeg er ei 48 år gammel kvinne som for 3 år siden fikk nyrebekkenbetennelse med sepsis. Før dette har jeg aldri hatt UVI eller plager med urinveiene. Jeg hadde i 2015 kun brukt antibiotika 1 gang tidligere i livet. Etter nyrebekkenbetennelsen fikk jeg flere UVI - men ikke symptomer med svie ved vannlating e.l., men feber og sykdomsfølelse generelt. CRP viste normale svar. Utredet med UL, cystoskopi og CT nyrer/urinblære: normale funn.I 2017 fikk jeg igjen nyrebekkenbetennelse med sepsis. Jeg begynte da å hjemmeteste urin, og har fått behandling for 4 uvi til nå. I dag fikk jeg svar på siste dyrkning: enterokokker. Ikke symptomer. Mine spørsmål er: Skal uvi behandles uten symptomer? Tenker da spesielt siden jeg har utviklet nyrebekkenbetennelse 2 ganger, men jeg er bekymret for resistensutvikling. Er mine symptomer (feber/sykdomsfølelse) det som skal til for å starte antibiotikabehandling? 2. Hva er enterokokker? Har hatt oppvekst med e.coli før? ......... 3. Jeg drikker ca 2 liter vann pr dag, bruker tranebær, og later vannet regelmessig. Er det noe annet jeg kan gjøre for å forebygge?

Kvinne 48
Svar

Hei.


En skal under normale forhold, hvis ikke spesielle medisinske forhold foreligger, ikke behandle funn av bakterier i urin eller utslag på stix, om ikke pasienten har symptomer. Men du har jo flere ganger nyrebekkenbetennelse, og da kan det hende at dette må vurderes individuelt og ikke ut fra overnevnte generelle retningslinjer om kun å behandle om pasienten har hatt symptomer. Akkurat dette skal fastlegen din ta stilling til for deg, ved hvert enkelt tilfelle. Generelle retningslinjer om å kun behandle ved symptomer, er ikke noe som kan og skal følges uten individiuelle vurderinger i tillegg, det er viktig. Jeg tenker nok at de fleste leger inkl undertegnede, ville hatt en lav terskel for å starte behandling av funn av bakterier i urin hos deg, som har vært så syk flere ganger, med utgangspunkt i urinveisinfeksjon.

Du skriver først at du ikke har symptomer nå, men da tenker du kanskje på dette med svie og hyppig vannlating, for så skriver du jo at du faktisk har symptomer, i form av feber og sykdomsfølelse. DET er symptomer, og da er det nok svært sannsynlig at du skal behandles nå. En behøver ikke alltid ha de klassiske symptomene med svie og hyppig vannlating. De fleste sykdommer forekommer i atypiske varianter.

 Enterokokker er en gruppe bakterier som ofte danner f.eks. urinveisinfeksjoner. De finnes i tarmen hos friske mennesker, og derfor også på hud og rundt urinrørsåpningen. Smitte fra tarm via urinrør er derfor den måten en oftest får urinveisinfeksjoner med denne bakterien. 

Det er en bakterie som hører til i normalfloraen vår, og som vanligvis ikke fører til sykdom.

Les gjerne mer om enterokokker her:

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/enterokokkinfeksjon-inkl.-vankomyci/


E.coli er en annen type bakterie, som også finnes i tarmfloraen hos friske mennesker, og som derfor også ofte kan forårsake urinveisinfeksjon.


Dersom du skal behandles nå, så skal legen velge antibiotika ut fra dyrkningssvaret, for der er det testet ut hvilke antibiotikatyper din bakterie er følsom mot. Du bør også levere inn urinprøve noen uker etter avsluttet kur, for å få dobbeltsjekket at din urin er uten bakterier igjen.


Lykke til!