Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Sannsynligheten for HIV-smitte

Spørsmål

Hei doktor Thorvaldsen. Jeg er en kvinne som til daglig jobber med rusmisbrukere. Her om dagen hadde en av våre brukere kuttet seg i hånden samt fått blod på brillene sine og han bad meg om å vaske disse. Jeg tenkte ikke på å bruke hansker, noe jeg selvfølgelig burde ha gjort. Nå er jeg redd for HIVsmitte, da vedkommende er sprøytemisbruker og sånn sett i risikogruppen. Jeg hadde ingen sår på hendene, men et lite rift i den ene fingeren, men bare i overhuden, dvs ikke noe sår eller blod. Kan jeg bli smittet av HIV på denne måten? Bør jeg ta en test, og hvor lenge bør jeg i så fall vente? Hva gjør jeg i forhold til partner? Vi bruker ikke kondom, da jeg går på p-piller. Takk for svar!

Svar

Hei og takk for brevet ditt. Det er riktig at vevsvæsker som f. eks. blod i seg selv kan være smitteførende for all type blodsmitte;- det være seg HIV, hepatitt B og C, de øvrige hepatittene samt flere andre. Imidlertid er det slik at for at virus skal overføres så må det på en eller annen måte bli ført gjennom huden og inn i organismen, slik som tilfellet er når man f. eks. stikker seg på en sprøyte. Huden er vår ridderrustning, den består av mange lag celler og er bygget slik at den motstår smitteoverføring ved at f. eks. en vevsvæske blir deponert på huden, den trenger ikke igjennom frisk  hud. Og ved prosedyren du beskriver i forbindelse med brillevasken så er det overveiende sannsynlig at det var akkurat det som hendte, den blodmengden som eventuelt kom  kontakt med huden din var nok fortynnet av såpevannet og derfor heller ikke istand til å kunne overføres.    


Sannsynligheten for at klienten der du arbeider er HIV positiv er selvsagt alltid til stede, men som du sikkert også vet så har HIV i mange år vært synkende i stoffmisbrukerpopulasjonen, noe som for en stor del skyldes at sprøytedelingen i gruppen har vært for nedadgående;- utbredelsen av HIV i gruppen er med tiden blitt nokså lav.  Imidlertid så har hyppigheten av hepatitt C steget i gruppen, men heller ikke hepatitt C vil overføres slik du beskriver situasjonen. Og mange av dem som har en kronisk blodsmittesykdom som hep. C og HIV står på behandling, noe som gjør at smittepotensialet nærmest er ikke-eksisterende. Når man generelt snakker om blodsmitte så må man imidlertid alltid tenke på den mest smittsomme av alle blodsmittesykdommene og det er hepatitt B;- en person som er nysmittet med hepatitt B kan være meget smittebærende. Hvorom allting er, all erfaring er den at når først tanken på en blodsmitesykdom har slått rot så er den beste løsningen på problemet å ta en test slik at saken kommer ut av verden, en slik prøve kan tas ca. 2-3 uker etter hendelsen. Lykke til ! 

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-