Resistent tarmbakterie

Spørsmål

Hei. Eg har fått tarmbakterien ESBL. Hvor har eg fått den? Hvor farlig er dette? Kan eg smitte andre ,og på vilken måte ?
Kan eg vere i basseng? Må eg opplyse om at eg har den til gud og hvermann?
Blir eg kvitt den, den skal vist ikke behandles. Har ikke merket at eg har hatt den, kanskje lenge.
Kan dette gå over i urinblære ol? Har en del plager med urinvegsinfeksjoner.
Kan du gi meg enkle forståelige svar, har lest på nett, men syns det er litt vagt.
Kor skal eg forholde meg til dette, hva kan skje videre?

Svar

Hei.

Jeg vil først gi deg en link til en informasjonsbrosjyre til personer med denne bakterien.

http://www.infeksjonskontroll.no/portal/page/portal/Infeksjonskontroll/prosedyre?p_document_id=462898&p_document_id=462898

Denne er meget velskrevet i godt og forståelig språk, og etter min mening står egentlig det meste du trenger å vite, i denne brosjyren.

Så til dine spørsmål:

"Hvor har eg fått den?"

Jeg siterer fra overnevnte brosjyre:
"Tarmbakterier smitter fra person til person via urene hender, via kontakt-/berøringspunkter, eller via forurenset mat og vann. ESBL-produserende bakterier er mer vanlige utenfor Norden, og innleggelse i sykehus i utlandet gir større risiko for smitte." Det er et generelt svar, men et helt konkret svar kan jeg naturlig nok ikke gi deg.

"Hvor farlig er dette?"

De fleste mennesker med denne bakterien i tarmen har ingen som helst helseplager av den, og er kun passive bærere. Den kan imidlertid gi sykdom, f.eks. urinveisinfeksjoner. Les om om det i linken over.

"Kan eg smitte andre, og på vilken måte ?"

Siterer igjen infobrosjyren:
"ESBL er først og fremst et sykehusproblem. ESBL utgjør ingen risiko for friske personer. Når du utskrives fra sykehuset, skal du leve som normalt. Hvis du er frisk, er risikoen liten for at du kan smitte andre i ditt nærmiljø (også ved intimkontakt) på skole, arbeidsplassen og andre sosiale miljøer.
Du skal leve og jobbe som vanlig, men være ekstra nøye med håndvask etter toalettbesøk og før du lager mat. Bruk flytende såpe.
Det er kun i sykehus det vil være særskilte tiltak rundt en som er bærer av ESBL.
Hvis du har du sår eller urinkateter, skal du vaske hendene grundig etter at du har stelt med dette.
Hvis du har diaré, rengjør toalettet og kraner med vaskemiddel etter toalettbesøket. Avslutt med grundig håndvask.
Du bør dusje istedenfor å bade i badekar hvis du har sår, urinkateter eller diaré.
Rengjør dusjen/badekaret etterpå. Avslutt med grundig håndvask.
Du bør unngå å bade i basseng."

Kan eg vere i basseng?

Nei, se over.

Må eg opplyse om at eg har den til gud og hvermann?

Nei. Men til leger / sykehus.

Kan dette gå over i urinblære ol?

Ja, det er mulig, men på ingen måte sikkert. Den kan gi urinveisinfeksjon. Men du kan selvfølgelig få urinveisinfeksjoner av andre bakterier også.

Kor skal eg forholde meg til dette, hva kan skje videre?

Du trenger på en måte ikke å gjøre noe mer enn å vite om dette, og å følge rådene som er gitt her og i overnevnte brosjyre. Husk at det IKKE er en sykdom du har fått!

Håper dette var klart og grei, ha det bra!