Reisemedisin-vaksiner

Spørsmål

Vaksinering av voksne - bivirkninger.
Jeg er helt frisk, har aldri hatt alvorlige sykdommer og bruker ingen medisiner.
Har gjennomgått normalt offentlig vaksinasjonsprogram i barndom/tenårene, men er usikker på hvilke vaksiner jeg fikk.
Ingen revaksineringer er foretatt senere.
Jeg reiser mye i arbeid, Europa, Østen, Afrika, Russland , ofte på kort varsel.
Ønsker meg et komplett vaksinasjonsprogram som gir beskyttelse mot smittsomme sykdommer på de fleste steder.
Er det kjente bivirkninger forbundet med vaksinering/revaksinering av voksne, i tilfelle hvilken vaksine ?
Hvor får jeg vaksinene ?

Kvinne, 39 år

Svar

For det første: forsøk å få fatt i vaksinasjonskortet ditt, slik at du kan se hva du har fått av vaksiner. Det er sannsynlig at du vil kunne få opplysninger om dine vaksiner fra den helsestasjonen du gikk til som barn.
Du reiser mye, og de vaksiner du skal ha til de forskjelleig land og kontinenter du nevner, er forskjellig. Eller sagt med andre ord: ved reiser i vest-europa trenger du trolig ingen vaksinasjoner, mens til Afrika kreves noen og andre er ønskelig (i noen grad forskjellig fra land til land). Jeg kunne gitt deg et omfattende materiale om vaksinasjoner til de forskjellige land, men det er neppe hensiktsmessig. Spør i god tid før du skal reise.
En av grunnene til at du bør vite hva du har fått av vaksiner, er dette: det er viktig ved reiser at du er fullvaksinert med "de vanlige vaksinene", nemlig de du fikk som barn. Ofte vil du trenge en oppfriskningsdose ("booster-dose").
Litt mer konkret:
1. Få greie på hva du er vaksinert mot og når.
2. Vanligvis er det få bivirkninger av vaksiner (litt lokal ømhet og kanskje litt forbigående feber er vanligst).
3. Hvor kan du få vaksiner og et vaksinasjonsprogram for reiser til forskjellige land? Det er avhengig av hvor du bor. Spør på helsestasjonen, eller ring til den offentlige lege. I større byer vil der ofte være reisemedisinske sentra, som både har kompetanse og kunnskap.
Lommelegen har glimrende informasjon om reisemedisin, start med:
http://www.lommelegen.no/41foer.htm