Om negative HIV-tester

Spørsmål

Hei og takk for sist svar.

Jeg har lest at ved blodprøve blir det tatt en kombinasjon test når en testes for Hiv og da kan det påvises virus i blodet ned til en uke etter hendelsen. Prøven mener jeg at ble sendt til fyrst for test. Stemmer dette?

Svar

Hei og takk for brevet ditt. Det er riktig at det som kalles combotesten for HIV kan påvise en HIV-infeksjon svært tidlig i et forløp, kanskje så tidlig som bare dager etter smittetidspunktet. Testen brukes imidlertid på store grupper av en befolkning som mener at de kan ha hatt sex som kan ha medført en viss risiko for å bli smittet med HIV. Når man utgir et negativt svar på en test på en viss sykdom så ønsker ethvert helsevesen at en negativ test er sant negativ på en så stor andel av den aktuelle testgruppen som overhodet mulig. Tiden det tar før en viss test blir positiv vil variere fra individ til individ og man vet ikke hvilke individer som reagerer hurtig på den aktuelle testen og hvilke som trenger mer tid for at testen skal bli positiv hvis altså vedkommende er sant positiv.

Dette er bakgrunnen for at man ikke vil utgi et negativt svar før man er rimelig sikker på at dette svaret medfører riktighet, noe som altså ikke forhindrer at enkelte individer på det daværende tidspunktet kan ha vært negative lengre tid enn andre. Så det du har lest om at en combotest kan vise negativt resultat etter meget kort tid medfører riktighet, men fordi mange tar noe lengre tid før svaret blir riktig så tar man høyde for det og anbefaler at testen ikke tas før sjansen således er større for at testen er riktig for praktisk tale alle som testes med den aktuelle testen.

Dette er bakgrunnen for at et negativt resultat etter en uke således kan være riktig, men også uriktig siden man altså ikke vet hvilke individer som reagerer hurtig, hvilket igjen betyr at man ikke kan stole på at et negativt resultat etter så kort tid. Derfor pleier man ikke å ta testen før mellom to til tre uker etter den aktuelle risiko. Og, for å være på den helt sikre siden vil de fleste laboratorier også ha en kontrolltest på et noe senere tidspunkt idet man vet at enkelte, meget få kan komme sent i et forløp. Legen din vil vite når laboratoriet ønsker å få denne kontrolltesten.

Det finnes også andre typer tester som kan påvise selve viruset eller deler av viruset direkte, såkalte genmolekylære tester og da vil et negativt resultat bli klart meget kort tid etter risiko. Men dette er tester som bare benyttes i sjeldne tilfeller hvor det er helt påkrevet med et nøyaktig svar innen meget kort tid. Slike tester brukes ikke i rutinediagnostikk og må gjøres etter spesiell avtale med laboratoriet.