Om hvordan HIV-viruset ikke overføres

Spørsmål

Hei. Jeg klarte å ta på og bite på klestøy med sæd. Jeg hadde også sår på den hånda jeg rørte klestøyet. Kan jeg bli HIV-smittet på denne måten? Jeg håper på et klart svar. Takk.

Kvinne
Svar

Hei og takk for brevet ditt. Nei, dette kan du ta med ro. HIV-viruset er lite smittsomt og det er aldri vist at det smitter på den måten du spør om. HIV-viruset smitter prinsipielt på tre måter;- fra mor til barn i svangerskap og ved amming samt ved at smitteførende væsker som f. eks. blod på en eller annen måte blir ført inn i organismen. Det holder ikke at blodet eller annen smitteførende væske kommer i kontakt med kroppsoverflater;- væsken må bli ført gjennom overflatebarrieren, som kan være hud eller slimhinne, og inn i organismen, som ved et sprøytestikk f. eks. HIV overføres bl.a. ikke ved kyss. Og selv ved spørytestikk med HIV-positivt innhold så overføres viruset i bare en liten andel av slike uhell som forekommer f. eks. i helsevesenet. Kontakt med HIV-infisert materiale fra f. eks. en såroverflate er heller ikke tilstrekkelig for at HIV overføres idet en såroverflate meget hurtig tildekkes ved en sårvæskehinne som forhindrer at viruset overføres.