Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Om hvordan HIV overføres

Spørsmål

Hei, Jeg lurer på følgende: 1) Ved spørsmål om at man kan bli HIV-smittet ved at åpent sår kommer i kontakt med tørket sæd på sengetøy, ble det gitt tilbakemelding fra dere at dette ikke er smittsomt da viruset må overføres umiddelbart fra den Hiv-smittende gjennom f.eks. seksuell kontakt. Gjelder dette samme (at viruset må overføres umiddelbart fra HIV-smittende) hvis sæden er fersk på sengetøy/annet og kommer i kontakt med åpent sår? Finnes det andre måter enn seksuell kontakt hvor HIV-viruset kan overføres umiddelbart fra HIV-smittende?2) Kanskje dumt spørsmål, men det skrives jo at man kan bli HIV-smittet gjennom sprøytestikk. Gjelder ikke da prinsippet om at HIV-viruset må overføres umiddelbart når det gjelder sprøytestikk som kan ha hatt blod en stund? Jeg blir litt forvirret....

Mann 34
Svar

  

Hei og takk for brevet ditt.  Det er  veldig forstålig at mange kan lure på hvordan dette henger sammen;- det er mange måter og mekanismer som man kan tenke seg at et virus som HIV vil kunne overføres på. 

Imidlertid er det tenkelige ikke alltid det som viser seg å gjelde i det virkelige liv og siden HIV-epidemien nå har vart i snart 40 år så må man kunne si at det er god oversikt over hvordan HIV smitter og hvordan det ikke smitter. Generelt er HIV-viruset et meget lite smittsomt virus.  Mer enn 95 % av de som er blitt HIV-positive i verden er smittet ved det ubeskyttede vaginale samleie.  Som oftest er det liten tvil om hvordan en som er blitt HIV positiv har blitt smittet. 


Da man etter hvert utover i 1980-årene ble klar over HIV-epidemiens utbredelse og ikke minst alvorlighet ble disse spørsmålene stilt av en hel verden og det førte til en voldsom debatt over nettopp dette temaet. Innleggene var hyppige i alle media og diskusjonens bølger gikk høyt inntil amerikanerne gjennomførte store befolkningsundersøkelser i land med områder hvor folk bodde meget tett innpå hverandre for å forstå hvordan HIV smittet og hvordan det ikke smittet. 

Konklusjonene som ble trukket etter resultatet av disse undersøkelsene var entydig at HIV ikke ble overført i de nærmiljøene som ble undersøkt i situasjoner hvor man klart hadde kunnet tenke seg at HIV rent fysisk og mekanisk kunne bli overført. De tre formene for overføring;- via sex, fra mor til barn i svangerskap og ved amming samt ved det som kalles blodsmitte ble stående fast og er de som går og gjelder ennå. 


Ditt spørsmål vedrørende frisk sed som via sengetøy eventuelt kan overføre HIV-smitte til et sår er ikke på noen måte entydig vist og her er forklaringsmodellene flere, som såroverflaten og dens begrensning, at sår dekkes hurtig av en lite penetrabel sårvæske, at virus i sed avgår er snarlig død etc. etc. Så svaret er at det tankemessig nok kan være mulig, men slik overføring regnes som teoretisk.


Når det gjelder ditt spørsmål om blod i en sprøyte så er det riktig at det blodet må være forholdsvis ferskt hvis det skal kunne infisere en annen person som får sprøyten stukket inn i seg og at da noe av blodporsjonen blir injisert. Mellom sprøytebrukere, som jo er den gruppen det her i det alt vesentlige er snakk om, så er den tiden det tar før sprøyten deles som oftest svært liten. Sprøytespisser som ligger forlatt på bakken vil i hovedsak ikke overføre HIV, men her ligger faren mye mer i hepatitt B-smitte. Hepatitt B-virus er vesentlig mer smittsomt enn HIV-viruset, og det samme gjelder delvis også for hepatitt-C-viruset. Derfor skal alle sprøytestikk tas alvorlig og bedømmes av kompetent medisinsk personell. 

Mange har stilt spørsmål om tenkelige overføringsmekanismer, men all tilgjengelig naturvitenskapelig viten konkluderer med at smitteveiene til HIV-viruset er beskrevet og kjent slik det i det foranstående kort er redegjort for. 

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-