Om HPV og overføring

Spørsmål

HPV Min samboer kom nettopp hjem fra gynekologen, med beskjed om at hun er smittet med HPV. Vi har vært sammen i 9 år og har to barn sammen. Gynekologen sa vel rett ut, på en hyggelig måte, at dette kun smitter på én måte - og at hun og jeg måtte ta en prat sammen. Altså: Din mann eller du har vært utro. Jeg - mannen - vet med 100% (åpenbart) sikkerhet, at det ikke er meg. Hun ville trolig heller ikke ha sagt dette til meg om hun visste det var henne. Så jeg tror også på henne. Spørsmål: 1) Kan det være at min samboer eller jeg var smittet allerede før vi ble sammen for 9 år siden? 2) Dersom 1 ikke er mulig - hvordan har hun da blitt smittet? Med mindre jeg har blitt voldtatt i søvne er det altså ikke meg. 3) Dersom det er mulig å bli smittet på annet vis (spa-bad, basseng, sykehus, what not) - hvordan kan da en lege bastant si noe som kan ødelegge et forhold ved å skape mistillit? Dersom svarene på alle disse spørsmålene fremdeles er at en av oss MÅ ha vært utro - så er jeg faktisk så sterk i troen på min samboer at jeg tror legevitenskapen i dette tilfellet rett og slett tar feil. Hjelp? hilsen, mann - uskyldig enten man blir trodd eller ei....

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei og takk for brevet ditt, leit å lese. HPV-virus finnes i mer enn 200 varianter eller genotyper hvorav 40-50 er assosiert med anogenitale infeksjoner. Noen HPV-typer er forbundet med utvikling av kreftsykdommer, også i andre organer enn de genitale. Mange infeksjoner som er assosiert med HPV-viruset utvikler seg langsomt og her snakker vi om mange år. Unntaket kan være anogenitale vorter som nok utvikler seg i løpet av måneder, men det er uklart hvor lang tid også disse tar, antagelig er tiden forskjellig fra tilfelle til tilfelle. Undersøkelser bl.a. fra USA viser at så mange som 75 % av en befolkning har påvisbart HPV av genitale typer eller antistoffer mot samme. Så å tildele noen skyld for å ha overført et eller flere påvisbare HPV-virus innen en bestemt tidsramme med krav til gyldighet for så generelt distribuerte virus er det helt uvanlig å gjøre, nettopp fordi man her står i fare for gjøre noen en urett. Ingen kan vite hvor lenge noen har båret på en HPV-betinget infeksjon siden som nevnt det som oftest tar lang tid før viruset fremkaller sykdom. Når man har fått påvist en eller flere HPV-typer så vet man at vedkommende en eller annen gang har fått dette viruset overført, men når og fra hvem er det helt umulig å si noe sikkert om og det må høre med til sjeldenhetene at det i det hele tatt bringes på bane. Genital HPV-infeksjon kan overføres ved kontakt eller fra mor til barn ved fødsel. Annen overføring er også indirekte mulig, men det blir gjerne teoretisk all den stund poenget ikke vanligvis ligger i overføringen, men i sykdommen viruset fremkaller.
'
Så dette kan du ta helt med ro, det er ikke mulig å vite når eller fra hvem din kones HPV-infeksjon stammer fra og for alt det vi vet kan det jo stamme fra deg.