Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Om HPV-infeksjon

Spørsmål

Jeg har nettopp fått vite at en kvinne jeg hadde beskyttet samleie med for 14 måneder siden er smittet av HPV-viruset (høyrisiko-typen). Jeg har forstått det dithen at dette betyr at jeg selv sannsynligvis er smittet, men at det er lite for meg å gjøre med det, mht. test og kurering, og at det høyst sannsynlig ikke er farlig for meg. Jeg har for tiden ingen fast seksualpartner. Spørsmålet mitt er om jeg burde fortelle om denne (mulige) smitten til fremtidige seksualpartnere? Utgir ikke jeg risiko for kvinner jeg har samleie med, siden dette viruset er mer risikofylt for kvinner enn for menn? Hilsen mann (36)

Mann 36
Svar

Hei og takk for brevet ditt. HPV-viruset er et svært vanlig virus, 70-80 % av alle kvinner og menn blir smittet med HPV i løpet av livet og det er mindre enn 1 % som utvikler kreft. Ca. 90 % av alle HPV-infeksjoner går over av seg selv  løpet av 6-24 måneder, hos enkelte kan infeksjonen vedvare lengre tid. Det er en slik lengrevarende infeksjon som gir øket risiko for høygradige celleforandringer og kreft. Vanligvis tar det 20-30 år før utvikling av kreft hos menn og HPV-betinget kreft hos menn er således sjelden under fyllte 40 år. 


Livmorhalskreft er sjelden hos kvinner under 25 år. Vanligvis vil det ta minst 10-15 år fra HPV-smitte til utvikling av livmorhalskreft. Livstidsrisiko for livmorhalskreft er 1 % før fyllte 75 år.  

Alle kvinner i Norge får tilbud om tre-årig cellekontroll fra fyllte 25 år, nå får også mange kvinner HPV-test samtidig. Generelt vil smitterisikoen for HPV være ca. 10 % for hver ny partner, men er også avhengig asv hvor mange partnere den eller begge partnere har hatt tidligere. I Norge har et snitt av befolkningen 7-8 partnere i løpet av livet slk at livstidsrisikoen for å få HPV er som ovenfor nevnt ca. 70-80 %. 


Kondom vil i det stor og hele beskytte mot seksuelt overførbare infeksjoner og vanligvis derfor også mot HPV-smitte, forutsatt riktig bruk. Den beste måten imidlertid å beskytte seg mot HPV-infeksjon på er å bli vaksinert mot HPV-virus. HPV-vaksinen har i mange år vært del av barnevaksinasjonsprogrammet for piker og har fra og med 2018 også blitt gjeldende for gutter. Man kan enkelt la seg vaksinere som voksen hos fastlegen.  Vaksinen virker ikke på allerede eksisterende infeksjoner, men vil forebygge nye. Som også nevnt ovenfor vil imidlertid de fleste eksisterende infeksjoner gå over av seg selv i løpet av 6 måneder til to år. 


Meg bekjent gis det i klinikken ikke noe påbud om å fortelle eventuelle partnere at man kan ha vært utsatt for muligheten for å få HPV-virusinfeksjon idet dette jo gjelder storparten av befolkningen, dessuten tas det ikke rutinemessig HPV-prøver av menn slik at de fleste menn ikke kan vite om de eventuelt er bærere av HPV-virus.