Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Om HPV- vaksinasjon av partnere

Spørsmål

Hei. Er litt forvirret og lurte på om du kunne svare på noen spørsmål. Celleprøven min viste lavgradig atypi i plateepitel. LSIL lett celleforandringer, høyrisiko hpv påvist. Jeg vet att dette er veldig normalt og att kroppen som oftest kvitter seg med det selv. Jeg har tatt hpv vaksinen. Jeg er i fast parforhold som tilsier att partner også mest sannsynlig har hpv viruset. Men det fastlegen min sier er att det hpv viruset som er i kroppen nå ikke er å gjøre noe med, Men att om vi bruker kondom vil smitten med hvp reduseres med 50-70% og att studier har vist att lette celleforandringer kan gå fortere bort av seg selv. Hun sier også att om han også tar vaksinen er det akkuratt det samme som å bruke kondom siden smitten av hpv reduseres og att fremtidige hpv virus vill ha mye mindre sannsynlighet for å smittes. Altså att vi blir kvitt viruset forterere. Men da partneren min skulle til sin lege og ta hpv vaksinen sa de att de aldri hadde hørt om dette og att det bare var tull og ikke vitsi for han og ta den. Hva mener du? Har det noe for seg att han tar vaksinen eller ikke? etterhvert vill vell muligens viruset forsvinne helt fra oss begge eller fortsetter vi å smitte hverandre hele tiden?

Kvinne 27
Svar

Hei og takk for brevet ditt. Det du har skrevet innledningsvis er helt korrekt, du vil overveiende sannsynlig kvitte deg med de HPV-virus du nå har, du har tatt HPV-vaksine og din partner har sannsynligvis de samme virus som deg. Kondombruk vil redusere sjansen for ny smitte, men aller best er det, som du videre skriver, at også han blir vaksinert. Til tross for at så mange som 9 av 10 HPV- infeksjoner vil forsvinne av seg selv i løpet av 6-24 måneder er det to forhold som tilsier at din mann også bør HPV-vaksineres. Det ene er i tilfelle hans overveiende sannsynlige HPV-virus ikke går bort av seg selv, det andre er at han, hvis han skulle komme i den situasjonen at han selv ville bli komme i en situasjon hvor han ble smittet på nytt, ikke ville videreføre sin eventuelt nye HPV- infeksjon til deg. 


De fleste partnere tenker selvsagt at så ikke vil bli tilfelle;- det er jo det de fleste ønsker og kanskje også det mest sannsynlige at han ikke ville. Imidlertid er lite skrevet i stjernene, noe som er tatt med i betraktningene når HPV-vaksinen for gutter i 2018 ble tatt med i barnevaksinasjonsprogrammet, dvs. at alle fra et visst alderstrinn kollektivt blir HPV-vaksinert.  For piker har dette vært tilfelle siden 2009. At begge kjønn blir vaksinert mot HPV er således betraktet som så viktig for fremtidens folkehelse siden dette på sikt vil redusere HPV-virusets oncogene eller kreftfremkallende virkning på en befolkning generelt idet man vet at det gjennomsnittelige antall partnere man har i løpet av livet er mellom 7 og 8, dvs. at 70 -80 % av alle kvinner og menn vil bli smittet en eller flere ganger i løpet av livet. Det må her sies at dette er en gjennomsnittstall, noen har rimeligvis færre partnere, mens andre kan ha svært mange flere partnere gjennom sine liv. Videre vet vi at ca. 30 % av kvinner under 30 år har en pågående HPV-infeksjon som hun potensielt kan overføre til en partner, er kvinnen i alderen 34-69 år er denne andelen 6-7 %. 


Konsekvensen for alle seksuelt aktive kvinner og menn i Norge er derfor at alle bør la seg vaksinere seg mot HPV-virus, ganske enkelt. Noen vil kanskje anføre at siden kondom beskytter mot slik smitte i 50-70 % av tilfellene,  så må det holde. Men vi vet samtidig at kondombruken i Norge er langt fra konsekvent i innledende faser av et seksuelt forhold og sannsynligvis avtagende ettersom forholdet skrider frem. Desuten kan HPV overføres mellom hud og slimhinner som ikke dekkes av kondomet. Og selv om man har vært smittet og blir frisk igjen, gir ikke gjennomgått HPV-infeksjon varig immunitet, selv ikke med samme HPV-type. 


Fastlegen din har rett i at din mann bør vaksineres, for din skyld og for hans.