Om graviditet og chlamydiainfeksjon

Spørsmål

Hei.

Jeg tok en abort i uke 8 da jeg var 15 år gammel, som gikk fint uten komplikasjoner. Året etter fikk jeg klamydia som utviklet seg til egglederbetennelse kun to uker etter samleiet (vondt i magen, feber, sengeliggende grunnet dårlig allmenntilstand). Jeg fikk antibiotika ca 2 uker etter jeg ble syk (dvs fire uker etter samleiet med smitten), og ble helt frisk med én gang, og testet negativt på senere klamydiaprøver. Har etter dette hverken hatt kjønnssykdommer eller noen aborter (går på p-piller). Jeg har de siste årene hatt tidvise magesmerter, men tror de like gjerne kan komme fra tarmer som infeksjonen. Har også hatt noe kløe nedentil, men det skal vel ikke ha samsvar med hverken abort eller betennelse? Ellers har jeg ikke kjent noe til hverken aborten eller betennelsen.

Kjæresten og jeg har nå begynt å snakke om barn. Jeg har fortsatt noen år igjen av utdannelsen, og vi synes det er mest praktisk at jeg gjør meg ferdig med denne, og helst jobber i et par år før jeg slutter på p-pillen. Jeg er likevel veldig redd for å ha tette eggledere etter infeksjonen. Jeg vet at det er 10-15% sjanse for sterilitet etter en slik infeksjon, men siden det står at dette kommer an på om en har fått tidlig behandling samt alvorlighetsgrad, lurer jeg på hva dere definerer som tidlig behandling og hva som tilsvarer alvorlig betennelse? Videre har jeg forstått at sjansen for å bli gravid med IVF er god om en vet at det kun er eggledere det er noe galt med. Det jeg derfor lurer på, er om betennelsen kan ha ført til noe mer enn tette eggledere som påvirker fruktbarheten samt sjansen for vellykket IVF? Kan aborten året før betennelsen påvirke slik at jeg har dårligere sjanse enn andre for å bli gravid? Hva tenker du generelt om mine utsikter mtp å bli gravid (da tenker jeg både naturlig og med IVF)? Bør jeg kanskje starte å prøve allerede nå som jeg har fylt 24?

Svar

Hei og takk for brevet ditt. Chlamydiainfeksjonen er en av våre aller hyppigste underlivsinfeksjoner og mer enn 20 000 blir smittet hvert år av mikroben. Du fikk chlamydiainfeksjon for mange år siden med komplikasjonen infeksjon i det lille bekken som helt riktig kan medføre innsnevring av egglederne på den ene eller begge sider. Imidlertid ble dette oppdaget særdeles tidlig og du fikk etter alle sannsynlighet helt adekvat behandling for tilstanden. Det ble tatt senere kontroller som viste at behandlngen hadde virket og du har senere ikke har hatt noe som skulle kunne tilsi at du ikke var kvitt infeksjonen. Som du skriver kan de magesmertene du til tider kjenner tilskrives nokså meget forskjellig, men kanskje kunne du få det undersøkt. Din tidlige abort vil i denne sammenheng ikke spille noen vesentlig rolle. Således har du på et tidlig stadium som mange andre hatt en chlamydiainfeksjon som ikke høres ut til å ha være mer komplisert enn den du beskriver. Hovedproblemet med chlamydiainfeksjoner hos kvinner relatert til senere nedsatt eller manglende fertilitet er de som nettopp ikke oppdages og hvor komplikasjonen salpingitt heller ikke oppdages av mangel på symptomer. Din infeksjon ble altså tidlig behandlet og 2 ukers antibiotikakur er helt vanlig for slike tidlig oppdagede chlamydiainfeksjoner. Det er de som altså ikke behandles tidlig som i det alt vesentlige vil få de senkomplikasjonene som er kjent ved chlamydiainfeksjoner.

Lengrestående ubehandlede chlamydiainfeksjoner vil kunne medføre det som kalles adheranser eller sammenvoksninger i det lille bekken inkludert i egglederne, men det er det liten risiko for her. Videre kan man få leverbetennelse og kroniske underlivssmerter, men det er liten grunn til å anta at du skulle ha hatt det i henhold til brevet ditt. Graviditet utenfor livmoren kan likeledes være en følge av sammenvoksninger i egglederne, noe som du altså neppe har kunnet få siden du ble behandlet på et såpass tidlig tidspunkt.

Så til de øvrige spørsmålene som omhandler hvordan du skal forholde deg til det å bli gravid, gitt ovenstående betraktninger. IVF vil selvsagt alltid være en utvei hvis en graviditet viser seg å bli vanskelig, eventuelle forandringer i en eller begge eggledere vil ikke ha vesentlig betydning for at det burde kunne lykkes. Imidlertid synes jeg det ikke høres ut som du skulle ha så store bekymringer med det å bli gravid, gitt det ovenstående. Hvorvidt du skulle begynne nå eller vente til det passer bedre i livet ditt må nok bli din avgjørelse og der er du jo i et folksomt fellesskap siden akkurat det vurderes jo i vår tid av de aller fleste kvinner siden vi nå bokstavelig talt kan "styre" naturen og tilpasse biologien til våre livsforhold ellers.

En erfaren gynekolog vil kanskje kunne råde deg mer konkret om akkurat dette og i tilegg undersøke deg og gi en vurdering av din situasjon i henhold til det vi har diskutert her i dette brevet. Jeg ønsker deg lykke til !