Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Om Chlamydia og sannsynlighet for smitte

Spørsmål

Jeg har akkurat fått påvist klamydia. Jeg testet meg også for ett år siden, da hadde jeg det ikke. Jeg traff kjæresten min for to år siden. Noen mulighet for at han kan ha hatt sykdommen da vi traff hverandre, og ikke smittet meg før ett år senere..? Og hvor lang tid etter man er smittet kan det påvises på prøver?

Kvinne
Svar

Hei og takk for brevet ditt. Her er det flere muligheter. Ikke alltid viser medisinske prøver riktig svar, noe som kan ha flere årsaker hvorav de viktigste generelt kan være at prøven er blitt tatt på feil måte, at den har tatt for lang tid fra prøvetagningsinstans til laboratorium, at materialet i prøven ikke var tilstrekkelig samt flere andre faktorer som må stemme ved testing av medisinsk sykdom. Når det gjelder chamydia har de såkalte NAAT-prøvene som nå vanligvis utføres i våre laboratorier en svært høy sensitivitet og en noe lavere spesifisitet, dvs. at hvis øvrige faktorer stemmer så får prøven med seg de aller fleste av dem som er chlamydia positive mens spesifisiteten angir hvor stor andel av de friske, altså chlamydia negative som får et korrekt negativt prøvesvar. Aldersgruppen man befinner seg i kan i enkelte tilfeller ha noe å si for prøveresultatene. Disse prøvene er imidlertid regnet for bedre enn de tidligere prøvene som ikke var genteknologiske. 


Så det første man bør gjøre hvis et prøveresultat er overraskende er å få tatt prøven om igjen, det er det aller viktigste. Og spesielt er dette viktig når det er to parter som er involvert, begge bør få prøvene sine gjentatt før behandling påbegynnes. Det er ufullstendig kunnskap om forløpet av en ubehandlet chlamydia, kasuistikker og studier indikerer at infeksjonen kan vare i måneder til år uten behandling, for så eventuelt å forsvinne av seg selv. Chlamydia vil således kunne påvises svært lang tid etterat overføring har skjedd. Chlamydia gir få eller ingen symptomer hos kvinner og noe mer symptomer hos menn. Smittemåten er for en stor del selvsagt godt kjent og smitterisikoen er vanligvis høy pr. seksuelle episode med slimhinnekontakt mellom partene. At en part kan ha chlamydia lenge før mikroben overføres til en seksualpartneren må ansees som mulig uten at man kan si noe sikkert om hvor vanlig dette imidlertid er;- angitt i tallstørrelser, all den stund vi ikke kan utføre slike studier på mennesker. I den daglige kliniske praksis med seksuelt overførbar sykdom forekommer av og til situasjoner slik som den beskrevne uten at legen med sikkerhet kan forklare hva som ligger til grunn i et slikt tilfelle.