Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Min mann har astma, er han i risikogruppe for Covid-19 infeksjon?

Spørsmål

Jeg har et spm på vegne av min mann, om han regnes som risikopasient el ikke ift korona. Han har astma, men er per i dag ikke avhengig av daglig medisin. Han har hatt astma siden han var barn. Den er allergiutløst ift kontakt med katt ( blir tungpustet dersom han er nær katt. Han er da avhengig av å bruke Bricanyl inhalasjon i endel dager etterpå) han var mye plaget som barn med anstrengelsesutløst astma. Han voks opp lenger nord med kaldt klima, var aktiv i skisport og ble mye tungpustet om vinteren. Nå bur vi lenger sør langs kysten med et varmere klima. Han er mindre plaget nå ifbm trening. Kan av og til kjenne det etter jogging vinterstid, men trenger ikke medisin i etterkant. For noen år siden fikk vi influensa. Husker han ble mye dårligere enn meg, har aldri sett han så syk før. Gikk etterhvert til lege, der han fikk antibiotika pga lungebetennelse (mulig dette var en sekundær inf. etter influensa) Tror du han er i risikogruppen ift det jeg beskriver? Synes det er vanskelig å vurdere hvilken linje vi skal legge oss på i desse tider. Vi har små barn, og er redd de kan dra med smitte hjem fra skole/bhg. Vurderer å ha vårt bhg-barn hjemme lenger, da jeg er i permisjon frem til sommeren.Mest smitte i en bhg, men er samtidig usikker ift at barnet vår hadde hatt godt av å leke med andre barn igjen. Skolebarnet vårt føler vi bør få ta til på skolen igjen (men blir litt usikker også, mtp regjeringen sier barn i familie med person i risikogruppe bør få hjemmeundervisning) tenker på hvor dårlig mannen min var da han hadde influensa, og er redd at han skal få korona.Foreløpig er her lite i vår kommune, men vi vet ikke fremover. Burde mannen min ta en nærmere utredning ift vurdering av astma/lungene, så vi kan få mer svar på ting? Er så usikker på hva vi skal gjøre, men vil ikke bry helsevesenet heller. Mannen min skal tiltre i en ny stilling til høsten, tenker også på om han da bør få hjemmekontor, selv om dette sikkert ikke går pga ny og ansvarsfull jobb)

Mann 37
Svar

Hei.


Din mann har astma, og er da i risikogruppen. 

Det er uavhengig av hvor ofte han har anfall, og om han ikke bruker regemessig medisin osv., dvs slike momenter som du tar opp. Det at han ble veldig dårlig under en influensa, er også noe som har en informasjonsverdi her, da det teoretisk sett, sammen med astmaen han har, kan bety at han kan bli dårlig under en coronainfeksjon.

En vil ikke komme noe nærmere en vurdering av om han er i risikogruppen eller ikke, ved en fornyet undersøkelse og utredning for hans astma nå. Han er pr definisjon i risikogruppen, og dere bør ta høyde for det ved å gjøre alt som er mulig for at han ikke skal bli smittet.

Men selvfølgelig er det andre ting som må vurderes oppi dette, slik som barns rett til og glede av skole og barnehage. Sikre svar på hva akkurat dere da skal velge, finnes ikke, med mindre dere utelukkende velger å se på dette med smittereduksjon. Da vil det være bedre å unngå barnehage og å ha hjemmeskole. Men ting skal jo gjerne sees på mer helhetlig, så dette må dere ta stilling til selv, hva dere synes er viktigst her.

Hjemmekontor for din mann høres riktig og viktig ut. 

Håper informasjonen var til nytte. Lykke til med gode avgjørelser.