Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Mer om HIV-smitte

Spørsmål

Hei igjen, Jeg leste det på deres nettside at hiv-viruset kan overleve 14 dager utenfor menneskekroppen men at det forutsetter et miljø med rikelig av næringsstoffer som proteiner. 1) Kan du forklare dette nærmere? Snakker vi om blod på laboratorier som testes? 2) Kan du bekrefte på nytt at HIV-viruset nøytraliseres og dør når blodet tørker inn, slik at det ikke er smittefare for HIV? Se link for spørsmål 1: https://www.lommelegen.no/infeksjoner/legesvar/hiv-i-storknet-blod/69121257

Svar

Hei igjen og takk for brevet ditt. Jeg har sett på nettet om hva som ligger ute i tillegg til den linken du viser til. Det ser ut som at enkelte undersøkelser viser at HIV-viruset kan overleve noe lengre tid i blod utenfor menneskekroppen enn det som vi i klinikken er vant til å forholde oss til. De fleste slike undersøkelser understreker imidlertid at de omgivende forhold må imitere eller ligge helt opptil de forhold som omgir viruset i blodbanen hos levende mennesker. Slike forhold foreligger som regel aldri utenom laboratorielokalisasjoner og at viruset derfor vanligvis går en snarlig død i møte. Jeg kjenner ikke til den siterte uttalelsen som du legger ved, men det må nok menes at tilstedeværelse av proteiner i tillegg til en lang rekke andre faktorer er helt nødvendige for at virus skal kunne overleve et visst minimum av tid. 


Det å påvise HIV-virus med molekylærbiologiske metoder i blod utenfor menneskekroppen sier videre lite om smittsomheten, dvs. virusets evne til på nytt å begynne å reprodusere seg etterat viruset på en eller annen måte da har kunnet penetrere hud/slimhinnebarrieren på et annet individ siden slike eksperimenter naturlig nok vil ansees som uetiske og derfor ikke kan gjennomføres. 


I forbindelse med at HIV-epidemien begynte gjennomførte amerikanske forskningsmiljøer større anlagte befolkningsundersøkelser i fattige deler av verden hvor folk bodde trangt og hvor de hygieniske forhold var svært dårlige. Disse undersøkelsene konkluderte med de før nevnte tre smitteveier som senere har vist seg å være konsistente og som helsevesenet i I-land derfor har holdt seg til. Dette betyr imidlertid ikke at man ikke skal være forsiktig med blodsøl og annen vevsvæske med tanke på smittsomhet. Ikke bare i forbindelse med HIV, men også andre blodsmittesykdommer, spesielt da vedrørende det mye mer smittsomme hepatitt B-virus. Det ble utarbeidet generelle retningslinjer for beskyttelse for helsearbeidere og andre som eventuelt kunne komme i direkte kontakt med blodsøl og andre vevsvæsker. disse retningslinjene gjelder fremdeles og er innarbeidet i ethvert helsevesen.


Vedrørende blodsmitte så er det imidlertid ikke tilstrekkelig å komme i kontakt med blodsøl for av viruset skal kunne overføres. Væsken trenger også en inngangsport og veldig mange spør om hvorvidt man på noen måte således har en mulighet for å bli HIV-smittet på denne måten. Det vanlige er at man mener å kunne ha eller ha hatt en slik inngangsport i form av en sprekk i huden eller en slimhinnelesjon da denne kontakten fant sted. Logisk sett burde man da ha kunnet forvente at slik smitte da hadde kunnet forekomme. Men slik overføring av HIV-viruset er aldri blitt dokumentert. Så vanskeligheten blir å forholde seg til en type dobbelt budskap;- det ene er at man alltid bør være forsiktig med blodsøl og følge de generelle retningslinjene, det andre er at hvis slik blodsøl likevel kommer på huden, lesjon eller ikke, så medfører det ikke fare for overføring av viruset, med andre ord må man ha to tanker i hodet samtidig.  For at blodsmitte skal kunne skje må blod med levende virus på en eller annen måte bli ført gjennom huden og inn i organsmen, som f. eks. med en sprøyte eller på annen måte penetrere barrieren, som det som kan skje ved et sprøyteuhell i en medisinsk setting mellom en helsearbeider og en HIV-positiv pasient.  Og selv da er den statistiske sjansen for at smitteoverføring skal skje sp liten som på mellom 3 og 4 på tusen slike tilfeller. 


Igjen, episoden med det størknede blodet kan du ta med ro, det er ikke slik HIV overføres. Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-