Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Litt om infeksjoner generelt og HIV-smitte spesielt

Spørsmål

Hei Johannes. Siste spørsmål vedrørende hiv smitte ved toalett besøk. Dine svar er betryggende. Du sier til meg at hvis det skulle være noe blod eller avføring som ligger nede i vannet i doskålen vil Hiv viruset ikke overleve. Altså hvis dette blodet skulle sprute opp i min endeåpning hvor jeg kan ha en sprekk / lite åpent sår og dette blodet treffer rett i dette såret vil dette ikke kunne smitte. Heller ikke hvis jeg skulle tørke meg bak og da komme til å kni dette blodet i dette såret da jeg tørker meg bak..Uansett så sier du at Hiv viruset ikke smitter i denne situasjonen da det allerede ikke er levedyktig etter å ha ligget kort stund noen minutter nede i vannet i doen. Dette kan jeg være 100% trygg på ikke sant Johannes? Så av ren nyskjerrighet. Hva med omgangssyke. Dette smitter jo bare du tar på et håndtak osv. Forsto på deg sist at alle mikroorganismer døde så snart det forlot et menneske ved for eksempel bæsing. Forstår ikke dette helt Johannes. Men nå var det Hiv smitte jeg var redd for og her kan jeg uansett være 100%trygg. Beklager at jeg knager slik på dette ønsker bare å forstå ting litt i detalj. Mvh mann 45.

Mann 45
Svar

Hei og takk for brevet ditt. Du har helt rett, jeg ser av brevet at det kan oppfattes dithen at alle mikroorganismer er døde rett etterat de forlater menneskekroppen og det er helt klart ikke riktig. Jeg har nok på det daværende tidspunkt fokusert på å ta ned angstenfor at HIV-viruset kan smitte på den måten vi har behandlet, dvs. fra etterlatt tarminnhold oppover til en ny bruker av det samme toalettet. Begrepet smitte er svært stort og har til og med fått et helt eget navn, nemlig infeksjonsepidemiologi, som da omfatter alle forskjellige smittemåter, som vannbåren smitte, smitte fra mat, luftsmitte, kontaktsmitte, inokulasjonssmitte, smitte til foster i fosterlivet, smitte fra insekter etc. Og her er floraen av bakterier og andre mikroorganismer helt enorm selvsagt, slik at i et dette  lys blir utsagnet mildt sagt unøyaktig, og gjelder i grunnen bare for situasjonen og var i utgangspunktet ment å illustrere HIV-virusets manglende overføring på den måten. Måling av sykdomsutbredelse i en befolkning er beskrives med en mengde faguttrykk som smitterate, risikogrupper, prevalens og incidens som uttrykk for hvordan en situasjon med et utbrudd av en smittsom sykdom arter seg i nåtid og fremtid, alle fungerende land har måle- og overvåkningssystemer som fanger slike utbrudd opp på en for helsevesenet håndterlig måte slik at man kan stoppe slike utbrudd etc. etc. kfr. den vannbårene smitten på vestlandet.   


Nettopp fordi vi jo vet at mange smittestoffer overføres meget lett, slik som du helt riktig nevner er forholdet med endel tarmbakterier, så er vi som har stelt mye med akkurat HIV nokså vant til at mange spør seg, og da helsevesenet om ikke HIV-smittestoffet kan smitte på måter som vi altså vet at andre smittestoffer kan. Og her er altså poenget, i forhold til at svært mange mikroorganismer smitter på så forskjellige måter, hvorfor skulle ikke HIV-viruset gjøre det samme ? Og det var altså det man spurte seg om i begynnelsen av epidemien og det var da man anstillte bredt anlagte epidemiologiske undersøkelser for å bringe på det rene hvordan dette viruset ble overført og etter en tid med mye usikkerhet og angst både blant befolkning og helsepersonell så ble det etterhvert klart at akkurat dette smittestoffet var meget lite smittsomt og at ble overført bare på svært begrensede måter, kfr. tidligere brev.  


Så på en sen kveld må vi kunne gjenta at det som ellers ble forsøkt meddelt vedrørende den situasjonen du beskrev og følte usikkerhet ovenfor så skulle resten være korrekt slik at du ikke lenger skal behøve å tenke mer på den situasjonen vis a vis overføring av HIV. Lykke til med det !

mvh

Johannes Thorvaldsen