Lave lymfocyttall

Spørsmål

Jeg har 1.1 lymfocytter, noe jeg synes er veldig lavt. Den normale verdien er mellom 1.1-3.3 Er litt redd for kreft .Her er svaret på min blodprøve som jeg fikk i dag: Maskinell leukocyttelling: Ingen patologiske celler påvist. B-Leukocytter 6.1 [3,5 - 10,0] - Nøytrofile 4.4 [1,5 - 7,3] - Lymfocytter 1.1 [1,1 - 3,3] - Monocytter 0.4 [0,2 - 0,8] - Eosinofile 0.1 [<0,4] - Basofile 0.0 [<0,2] S-eGFR (CKD-EPI) 114 [>72] S-Vitamin D 71 [50 - 150] - Vitamin D3 71 [-] B-Hemoglobin 15.7 [13,4 - 17,0] B-Leukocytter m/diff. UTFØRT [-] S-Ferritin 140 [20 - 300] S-Vitamin B12 427 [170 - 650] S-Natrium 141 [137 - 145] S-Kalium 4.2 [3,6 - 5,0] S-Kreatinin 83 [60 - 105] S-ALAT 45 [<70] S-Glukose ikke fast. 5.8 [Alltid *-merket] B-HbA1c 5.3 [<6,1] S-Kolesterol 5.2 [2,9 - 6,1] S-HDL-kolesterol 1.1 [0,8 - 2,1] S-LDL-kolesterol 2.7 [1,2 - 4,3] S-TSH 2.5 [0,20 - 4,0] Jeg føler meg trøtt og sliten hele tiden. har ikke mye energi

Mann 23
Svar

Hei! Lymfocyttverdien er i nedre nivå, men innenfor referanseområdet. Slik blodbildet angis, er det ingen mistanke om kreft. en lav verdi kan sees ved kronisk betennelsestilstander eller virusinfeksjon som f eks kyssesyken. Har du noen andre spesifikke symptomer? Feber? Halssmerter? Det kan også forklare kronisk tretthet. Test på ulike virusinfeksjoner som kyssesyke bør kanskje gjøres.