Klamydia og sterilitet

Spørsmål

Hvor lang tid må du ha klamydia for å bli steril?

Sykdommer: klamydia

Kvinne, 25 år

Svar

Hei!

Det er ingen faste grenser for dette, men du må nok ha hatt klamydia over mange måneder og kanskje over ett år før faren for sterilitet blir stor. Imidlertid er det også teoretisk mulig å få tette eggledere i løpet av ganske kort tid. Hvis du har mistanke om klamydiainfeksjon skal du snarlig oppsæke lege for å få behandling som er svært effektiv.