Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan jeg bli HIV-smittet av min frisør ?

Spørsmål

Jeg hadde en episode for en uke siden som bekymrer meg stort og som jeg håper du kan hjelpe med. Det gjelder HIV smitte via blod og i sår. Jeg var hos min frisør som får et sår på sin finger, jeg så ikke om hun blødde. Hvis hun hadde blødd og jeg hadde fått dette blodet i et sår/rift jeg hadde i hodebunnen, hadde det vært en mulighet for HIV smitte i dette tilfellet ?

Mann 29
Svar

Hei og takk for brevet ditt. Det er riktig at HIV kan overføres ved det som kalles blodsmitte, men for at dette skal skje må blodet ikke bare komme nær hud eller slimhinner, det må aktivt føres inn i organismen på en eller annen måte, dvs. det fremmede blodet må trenge inn gjennom huden. Logisk kunne man tenke seg at et sår man på en eller annen måte har fått skulle kunne være en inngangsport for HIV-smitten når en annen person blør. Slik erfaringen er etter ca. 40 år med HIV så skjer ikke dette, selv om tanken på at dette kan være farlig er nærliggende. 


Det er flere årsaker til at dette ikke er en smittevei for HIV-viruset. Den viktigste er nok at et sår dekkes svært fort av en hinne som består av kroppens egen vevsvæske. Denne er langt  på vei ugjennomtrengelig slik at hvis den kommer i kontakt med blod fra en annen person, vil blodet ikke trenge inn i såret og på denne måten smitte personen. HIV-viruset er dertil lite smittsomt, dvs. at det skal mye til før vi blir smittet av HIV, også via de kjente smitteveiene som er sex, amming og fødsel samt altså ved blodsmitte. Dette skal ikke forstås slik at vi ikke skal ha respekt for blod generelt, ved all kontakt med en annen persons blod skal det brukes hansker så langt det er mulig. 


Det fremmede blodet må på en eller annen måte føres gjennom hudoverflaten og inn i selve vevet;- det beste eksemplet på hvordan HIV faktisk kan overføres er via en sprøyte som føres gjennom hudoverflaten og ender i vevet. Dertil kommer at sprøytens innhold av HIV-virus må trykkes ut ved at stemplet trykkes inn, slik at den HIV-holdige væsken, som oftest blod, deponeres i vevet. Men selv ikke da er smitteveien særlig effektiv;- den statistiske sjansen for at en helsearbeider som opplever et såkalt stikkuhell, dvs. at en sprøyte som inneholder HIV-positivt blod fra en pasient, stikkes inn i helsearbeideren, er mellom 3 og 4 pr. tusen slike uhell, dvs. har en smitterate bare på 3-4 promille. 


Så selv om ditt spørsmål vedrørende hodebunn og sår kan høres farlig ut, så viser all erfaring at ved slike tilfeller så overføres HIV-viruset ikke. Og dertil kommer at HIV nå er en sjelden sydom i Norge og at de aller fleste som er HIV-positive får antiviral behandling som gjør dem svært lite smttefarlige. Så dette kan du ta med stor ro.