Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan en overraskende chlamydiaprøve indikere utrohet hos en fast partner ?

Spørsmål

Hei Jeg har vært sammen med min samboer i 10 år. Vi har nå fått påvist klamydia. Jeg har ikke vært med noen andre etter at vi ble sammen. Er det mulig at man kan smitte hverandre frem og tilbake med dette i over så lang tid, eller bør jeg gå ut i fra at min partner har vært utro? Jeg har tidligere tatt tisseprøve for klamyida tilsendt i posten som da var negativ. Mener også å huske at jeg tok denne testen tidlig i vårt forhold. Jeg merket en fiskeaktig lukt for 3 år siden, kan smitten ha kommet da? Jeg tenkte det var bakteriell vaginose den gang. Lukten har Også kommet nå siste halvåret etter sex. Jeg har også merket kløe i anus. Leste dette kunne komme av klamydia. Takk for svar

Kvinne 31
Svar

 

Hei og takk for brevet ditt. Du skriver at vi har fått påvist chlamydia, jeg er usikker på om det betyr at dere begge har fått en positiv chlamydiaprøve eller om det er bare du, dvs. den ene parten. Imidlertid, enten det er bare deg eller også din samboer som samtidig som har fått dette positive prøvesvaret så bør dere begge ta ny prøve før behandlign settes inn.   


Ikke alltid viser medisinske prøver riktig svar, noe som kan ha flere årsaker hvorav de viktigste generelt kan være at prøven er blitt tatt på feil måte, at den har tatt for lang tid fra prøvetagningsinstans til laboratorium, at materialet i prøven ikke var tilstrekkelig samt flere andre faktorer som må stemme ved testing av medisinsk sykdom. Når det gjelder chamydia har de såkalte NAAT-prøvene som nå vanligvis utføres i våre laboratorier en svært høy sensitivitet og en noe lavere spesifisitet, dvs. at hvis øvrige faktorer stemmer så får prøven med seg de aller fleste av dem som er sant chlamydia positive mens spesifisiteten angir hvor stor andel av de friske, altså chlamydia negative som får et korrekt negativt prøvesvar.


Aldersgruppen man befinner seg i kan i enkelte tilfeller ha noe å si for prøveresultatene. Det er slik at hvis en sykdom som det kan tas prøve av har stor utbredelse i en befolkning så er den statistiske sjansen for at en gitt prøve blir falsk positiv mindre enn hvis sykdommen har en liten utbredelse. I din aldersgruppe er det sjeldnere med en akutt chlamydiainfeksjon enn i de yngre aldersgrupper, fra ca. 16-17 år og oppover til ca. 24 år. 


Så igjen, det første man bør gjøre hvis et prøveresultat er overraskende er å få tatt prøven om igjen, det er det aller viktigste. Og spesielt er dette viktig når det er to parter som er involvert, begge bør få prøvene sine gjentatt før behandling påbegynnes. Det er ufullstendig kunnskap om forløpet av en ubehandlet chlamydia, kasuistikker og studier indikerer at infeksjonen kan vare i måneder til år uten behandling, for så eventuelt å forsvinne av seg selv. Imidlertid vil jo ti år være lenge, det er lite trolig at en ubehandlet chlamydiainfeksjon vil holde så lenge i. Man må alltid huske at kroppen har et immunsystem som har som sin viktigste oppgave å bekjempe infeksjoner, herunder også chlamydia. 


 Chlamydia vil imidlertid kunne påvises svært lang tid etterat overføring har skjedd. Chlamydia gir få eller ingen symptomer hos kvinner og som oftest noe mer symptomer hos menn. Smittemåten er for en stor del selvsagt godt kjent og smitterisikoen er vanligvis høy pr. seksuelle episode med slimhinnekontakt mellom partene. At en part kan ha chlamydia lenge før mikroben overføres til en seksualpartneren må ansees som mulig uten at man kan si noe sikkert om hvor vanlig dette imidlertid er;- angitt i tallstørrelser, all den stund vi ikke kan utføre slike studier på mennesker. I den daglige kliniske praksis med seksuelt overførbar sykdom forekommer av og til situasjoner slik som den beskrevne uten at legen med sikkerhet kan forklare hva som ligger til grunn i et slikt tilfelle. 


Ikke i noe fall bør imidlertid en uventet positiv prøve være avgjørende for et forhold;- til det står det for mye på spill grunnet i noe som ikke alltid er så nøyaktig som man faktisk er vant til å tro. I tillegg til nye prøver bør derfor begge parter også la seg undersøke klinisk for å se om det er noe som tyder på at det foreligger urethritt, den sykdommen som chlamydia og en rekke andre mikrober forårsaker. Mikroskopi av farget sekret fra den ytterste delen av urinrøret hos begge parter samt også fra livmorhalsen hos kvinnen vil langt på vei vise om en slik urethritt foreligger. Stigende antall betennelsesceller i utstryket korrelerer med sannsynligheten for at den ene eller begge partene har en chlamydiainfeksjon. Desverre er det få leger utenom hudleger og de som steller med venereologi til daglig som gjør slike undersøkelser. 

Du spør om bakteriell vaginose eller kløe i anus kan oppklare noe mer her, men det kan det ikke, begge deler vil kunne opptre helt uavhengig av en eventuell chlamydiainfeksjon eller fravær av samme.  Lykke til !