Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hvorfor blir barn og unge mindre syke av Covid 19 enn eldre?

Spørsmål

Hei; Det er en ting jeg har spekulert en del over når det gjelder koronaviruset og små barn eller den yngre befolkningen. Hvorfor er det slik at små barn eller den yngre befolkningen rammes mildere enn den eldre befolkningen ved smitte av koronaviruset? I utgangspunktet skulle man jo tru at de var mest sårbar med tanke på imunforsvar. Kan det være slik at imunforsvaret til yngre mennesker ikke overreagerer på viruset slik det kan skje med eldre mennesker. Tenker da på væskeansamling i lungene. Kan det også være at vaksinasjonsprogrammet som yngre mennesker går igjennom til de er rundt 15 år kan ha en positiv effekt på dette viruset?

Mann 56
Svar

Hei.


Du lurer på hvorfor ikke små barn eller den yngre befolkning blir så syke av coronavirus. Det vet vi ikke.

Men om en skal tenke litt generelt om dette, så vet vi ihvertfall av andelen av eldre med andre sykdommer og risikofaktorer, er vesentlig større enn andelen av barn og unge med slike sykdommer. Og mennesker med andre sykdommer og risikofaktorer kan jo bli sykere av dette viruset, så det er nok ihvertfall en av forklaringene. 


Du spør om det kan være slik at "immunforsvaret til yngre mennesker ikke overreagerer på viruset slik det kan skje med eldre mennesker". Det spørsmålet skjønner jeg ikke, dessverre, blant annet fordi det er jo ikke slik at immunforsvaret til eldre "overreagerer på viruset", slik du tenker at det gjør, og ikke vet jeg hva å "overreagere på viruset" eventuelt skulle bety heller, så det spørsmålet lar seg ikke besvare. 


Videre spør du: "Kan det også være at vaksinasjonsprogrammet som yngre mennesker går igjennom til de er rundt 15 år kan ha en positiv effekt på dette viruset?"


Nei. Slik er det ikke, fordi de vaksinene barn får, gir spesifikke antistoffer mot kun de sykdommer man vaksinerer mot, men ikke mot andre, og heller ikke noe generelt styrket immunforsvar.


Ha det bra.